ads

2019 2020 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Öğün Yayınları
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Öğün Yayınları, Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Sayfa 166, 

ÖĞÜN yayınları 10 sınıf edebiyat kitabı cevapları

DEĞERLİ onedebiyat.net TAKİPÇİLERİ
YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA DA BERABER OLACAĞIZ..
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı DERSİNİN KİTAP CEVAPLARI SİTEMİZDE YAYINLANACAKTIR..
KİTAP CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.

EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁

10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ KİTAP CEVAPLARI 2019 2020 Sayfa 166
İYİ ÇALIŞMALAR
onedebiyet = on numara edebiyat


1. Okuduğunuz Destan’dan alınmış aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin ve kelime grubunun anlamını metindeki bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahmininizi kaynaklardan yararlanarak kontrol ediniz. 

Cevap: Senin atan hüner gösterdi, mansıp aldı. Sen de hüner göster, ondan sonra mansıp iste! Senin atanın henüz yerde kanı kurumadı. Senin mansıp ne haddinedir! Senin işin, bir mescit veya medrese köşesinde oturup ilim öğrenmektir. Erlik davasın kılmak senin işin değildir. 
hüner gösterdi:beceri göstermek
atanın:soy-sop-geçmiş atalar
kanı kurumadı:henüz intikamının alınmaması
ne haddinedir!:senin yapacağın iş değil-kişinin yeteneğinin ve becerisinin yetmeyeceği anlamında
köşesinde:yerinde-kenarında-mevkiinde
Erlik davasın kılmak:kahramanlık-yiğitlik göstermek


2. Battal Gazi Destanı’nda; Battal Gazi’nin yiğitlik, cömertlik ve yardımseverliği ön plana çıkarılır. Buna göre okuduğunuz destanın konusunu ve temasını belirleyiniz. 
Cevap: kahramanlık-yiğitlik3. Okuduğunuz destanda olayların akışını yönlendiren temel çatışmayı ve ona bağlı diğer çatışmaları bularak bunların destana katkısını belirtiniz. 
Cevap:
Müslüman ve Gayrimüslim(Hristiyan) çatışması


 4. Okuduğunuz destanın olay örgüsünün nasıl oluştuğunu tespit edip destanın olay örgüsünü belirtiniz. 
Cevap: 
  • Cafer Gazi'nin babasının makamını istemesi
  • Cafer Gazi'nin isteğini diğerleri ile paylaşması
  • Abdüsselam ancak babasının intikamının henüz alınmadığı söyler
  • Eğer intikam alınırsa makama oturabileceği ifade edilir.
  • Cafer Gazi'nin babasının intikamı iç,n harekete geçmesi
  • Cafer Gazi'nin manastır görmesi
  • Cafer Gazi'nin ruhban ile görüşmesi
  • Cafer Gazi ile görüşen ruhban ın aslen müslüman olması ve birlikte mescide gidip ibadet etmeleri

5. Okuduğunuz destanda şahısların rol dağılımlarını, olay akışını etkileyen fiziksel, psikolojik ve ahlaki özelliklerini, toplumsal statülerini, tarihsel kişilikleri veya bu kişiliklerle ilişkilerini dikkate alarak destandaki şahısların tip veya karakter özelliği gösterip göstermediklerini belirleyiniz. 
Cevap: 
Cafer Gazi bir TİP tir--- Alp-gazi tipi

6. Okuduğunuz destandaki kahramanların ruh hâli ile zaman ve mekân arasındaki ilişkiyi dikkate alarak olayların gelişiminde zaman ve mekânın işlevini belirleyiniz.

Cevap: 
MEKAN:Cafer Gazi'nin evi-Manastır ve Mescit
ZAMAN: Net bir zaman yok ancak zaman belirten ifadeler var akşam-gece vs.


7. Okuduğunuz destanın, anlatıcısını ve bakış açısını tespit ederek anlatıcının okuru etkilemek için yönlendirme yapıp yapmadığını, olayları yorumlayıp yorumlamadığını, taraflı davranıp davranmadığını değerlendiriniz. 


Cevap:3.KİŞİ ANLATIM VE İLAHİ BAKIŞ AÇISI


 8. Okuduğunuz destanda, yararlanılan anlatım biçimlerini (öyküleme, betimleme vb.) tespit ederek bunların metindeki işlevini belirleyiniz. 


Cevap: 
ÖYKÜLEME: OLAYLARIN ANLATIMI İÇİN
EPİK ANLATIM:YİĞİTLİK KAHRAMANLIK DUYGULARININ AKTARIMI İÇİN
BETİMLEME:MEKAN VE KİŞİ TASVİRİ İÇİN9. Okuduğunuz destanda; cümle yapılarına, kelime kadrosuna, anlatım tekniklerine, söz sanatlarına, akıcılık, nesnellik, öznellik, duygusallık, coşkunluk gibi hususlarına dikkat ederek metindeki üslup özelliklerini belirleyiniz. 

Cevap: 
SADE-YALIN-SÜRÜKLEYİCİ-AKICI BİR DİL


10. Okuduğunuz destanda, destanın yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan unsurları ve destanın dönemin gerçekliğiyle ilişkisini tespit ederek destandaki millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi ve tarihî öğeleri belirleyiniz. 

Cevap: 
DİNLERİN FARKLI OLMSINDN KAYNAKLI SAAVŞLAR DİNİ DEĞERLER NAMAZ-KURAN KİŞİ İSİMLERİ

11. Okuduğunuz destandaki açık ve örtük iletileri bulunuz. Metinle ilgili tespitlerinizi, eleştirilerinizi, güncellemelerinizi ve beğeninizi metne dayanarak ifade ediniz. 

Cevap: 
EĞER BİR AMACA ULAŞMAK İSTİYORSAN BUNUN İÇİN BÜYÜK ÇABA VE FEDAKARLIK GÖSTERMELİBattal Gazi Destanı’nı, İlyada Destanı ile kültür tarihimize etkileri yönünden karşılaştırınız. Sonuçları aşağıya yazınız. 

Cevap: 
Battal Gazi tarih boyunca toplum içinde hep anlatılmış dini ve Türki bir kahraman olması nedeniyle de toplumca çok sevilmiştir. Gelecek kuşaklara hem övünç kaynağı hem de ilham kaynağı olmuştur.. İlyada Destanı ise Yunanlara ait olduğu için kültürümüzde etkisi daha azdır.


……………………..
...……………………
…………………..
http://www.onedebiyat.net/2019/09/2019-2020-10snf-turk-dili-ve-edebiyat.html
SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.
http://www.onedebiyat.net/2019/09/2019-2020-10snf-turk-dili-ve-edebiyat.html

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS