ads

2019 2020 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Öğün Yayınları
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Öğün Yayınları, Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Sayfa 171, 

ÖĞÜN yayınları 10 sınıf edebiyat kitabı cevapları

DEĞERLİ onedebiyat.net TAKİPÇİLERİ
YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA DA BERABER OLACAĞIZ..
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı DERSİNİN KİTAP CEVAPLARI SİTEMİZDE YAYINLANACAKTIR..
KİTAP CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.

EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁

10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ KİTAP CEVAPLARI 2019 2020 Sayfa 171
İYİ ÇALIŞMALAR
onedebiyet = on numara edebiyat

1. Destandan alınmış aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelime ve kelime gruplarının anlamını metindeki bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahmininizi kaynaklardan yararlanarak kontrol ediniz. “Sabah bizim asker uykuda iken İngiliz bahriye efradı karakolu işgal etmekte iken askerlerimiz uykudan şaşkın kalkınca müsademe başlıyor. Neticede bizden altı şehit, on beş mecruh olup İngilizler zırhlıları rıhtıma yanaştırıp Beyoğlu ve Tophane’yi işgal edip. 

Cevap: İşgal etmek: Başkasının elinde bulunan bir toprağı, bir yeri ele geçirme. 

Şaşkın: düşünceleri karışmış, dağılmış, ne yapacağım bilemez duruma gelmiş (kimse) 


Müsademe: Silahlı iki grup arasındaki kısa çatışma, 


Mecruh: Yaralı

 Rıhtım: Deniz taşıtlarının indirme bindirme yapmaları, yük alıp vermeleri için yapılmış yer. 2. Okuduğunuz yapay destan türünün ortaya çıkışını ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirleyiniz.

 Cevap:

YAPMA (Yapay, Sûnî) DESTAN
Bir şairin, toplumu etkileyen herhangi bir olayı tabii destanlara benzeterek söylemesi sonucu oluşan destanlardır.Yazarı belli olan, daha yakın zamanda yazılan ve olağanüstü durumlara az yer veren bir destan türüdür.

bu destanlar yakın tarihte ortaya çıkmıştır. Diğer doğal destanlar gibi destan döneminde değil yazının var olduğu olayların yeni olduğu dönemde ortaya çıkar..


 3. Yapay destanlar, yakın tarihte toplumu etkileyen herhangi bir olayı konu edinir. Buna göre okuduğunuz metnin temasını ve konusunu belirleyiniz. 
Cevap: 
kahramanlık-vatan sevgisi

4. Okuduğunuz destanda olayların akışını yönlendiren temel çatışmayı ve ona bağlı fiziksel, psikolojik ve kültürel çatışmaları belirtiniz. 

Cevap: Yurdu işgal etmek isteyen-edenler ile Yurdunu savunanlar arasındaki çatışma 5. Okuduğunuz metnin olay örgüsünü belirleyiniz. 
Cevap: 


OLAY ÖRGÜSÜ 
*İSTANBULUN İŞGALİ
*iŞGALİN ANKARA'YA TELGRAF İLE BİLDİRİMİ
*İNGİLİZLERİN TELGRADHANEYİ İŞGAL ETMESİ
*İNGİLİZLERİN KAHRAMAN TÜRK ASKERLERİNİ,HAMDİ, ABDÜLKADİR,ABDULLAH ÇAVUŞ, NASUH VE OSMANI,ŞEHİT ETMESİ


6. Okuduğunuz destanın kahramanlarının fiziksel, psikolojik özellikleri ve toplumsal statülerinin olayların akışına etkisini belirterek bu kahramanların tip mi, karakter mi olduğunu belirtiniz. 
Cevap: 
Metindeki kahramanlar: Manastırlı Hamdi Efendi -Reşadiyeli Veli Oğlu Memet -Abdullah Çavuş Ahmetoğlu Nasuh- Şarkışla’dan Osman -Zile’den Abdülkadir


7. Okuduğunuz destanın, anlatıcısını ve bakış açısını tespit ederek anlatıcının okuru etkilemek için yönlendirme yapıp yapmadığını, olayları yorumlayıp yorumlamadığını, taraflı davranıp davranmadığını değerlendiriniz.
 Cevap:
3.KİŞİ ANLATIM VE İLAHİ BAKIŞ AÇISI

 8. Okuduğunuz destanda, yararlanılan anlatım biçimlerini (öyküleme, betimleme vb.) tespit ederek bunların metindeki işlevini belirleyiniz. 
Cevap: 

ÖYKÜLEME: OLAYLARIN ANLATIMI İÇİN
EPİK ANLATIM:YİĞİTLİK KAHRAMANLIK DUYGULARININ AKTARIMI İÇİN
BETİMLEME:MEKAN VE KİŞİ TASVİRİ İÇİN


9. Okuduğunuz destanda; cümle yapılarına, kelime kadrosuna, anlatım tekniklerine, söz sanatlarına, akıcılık, nesnellik, öznellik, duygusallık, coşkunluk gibi hususlara dikkat ederek yazarın metindeki üslup özelliklerini belirleyiniz. 

Cevap: 

SADE-YALIN-SÜRÜKLEYİCİ-AKICI BİR DİL
……………………..
...……………………

…………………..


10. Okuduğunuz destanda, destanın yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan unsurları ve destanın dönemin gerçekliğiyle ilişkisini tespit ederek destandaki millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi ve tarihî öğeleri belirleyiniz. 

Cevap: 
İstanbul’un İngilizler tarafından işgal edilmesi-Savaş-Vatan sevgisi-Telgrafla haberleşmek vs.11. Okuduğunuz destandaki açık ve örtük iletileri bulunuz. Metinle ilgili tespitlerinizi, eleştirilerinizi, güncellemelerinizi ve beğeninizi metne dayanarak ifade ediniz. 
Cevap: 
Can pahasına da olsa  vatanı sevmek-vatanı korumak gerekir


12. Okuduğunuz destanı ve yazarın biyografisini de dikkate alarak yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz. 
Cevap: 
Şair Kurtuluş Savaşı'nı bizzat yaşamasa da Milli Mücadelenin etkilerinin görüldüğü dönemde yaşamıştır.Toplumcu bir anlayışa sahip olan şair durum karşısında hissettiklerini büyük bir ustalıkla ve etkileyici şekilde ifade etmiştir.13. Türk edebiyatında oluşturulan yapay destanları ve yazarlarını sıralayınız. Cevap: 

http://www.onedebiyat.net/2020/01/turk-edebiyatnda-olusturulan-yapay_4.html

http://www.onedebiyat.net/2019/09/2019-2020-10snf-turk-dili-ve-edebiyat.html
SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.
http://www.onedebiyat.net/2019/09/2019-2020-10snf-turk-dili-ve-edebiyat.html

2 Yorumlar

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS