ads

2019 2020 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Öğün Yayınları
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Öğün Yayınları, Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Sayfa 157, 

ÖĞÜN yayınları 10 sınıf edebiyat kitabı cevapları

DEĞERLİ onedebiyat.net TAKİPÇİLERİ
YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA DA BERABER OLACAĞIZ..
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı DERSİNİN KİTAP CEVAPLARI SİTEMİZDE YAYINLANACAKTIR..
KİTAP CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.

EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁

10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ KİTAP CEVAPLARI 2019 2020 Sayfa 157
İYİ ÇALIŞMALAR
onedebiyet = on numara edebiyat


4. Okuduğunuz efsanenin olay örgüsünün nasıl oluştuğunu tespit ederek efsanenin olay örgüsünü belirtiniz. 

Cevap: 
  • Güllü Gelin’in kocası öldükten sonra üvey babasının yanında yaşamaya başlar
  • Üvey babanın kötü bir tarlada Güllü Gelin’i çalıştırır
  • Güllü Gelin’in bebeğinin hasta olur
  • Güllü Gelin’in bebeğini doktora götürmesini ister ancak üvey baba mercimekleri ekmek ister ve izin vermez. 
  •  Güllü Gelin’in çok üzülür ve Hüseyin Gazi’nin türbesine gider.
  •  -Mercimeğin taş ola- diye beddua eder ve  ekilen tüm mercimekler taş olur 5. Okuduğunuz efsanede şahısların rol dağılımlarını, olay akışını etkileyen fiziksel, psikolojik ve ahlaki özelliklerini, toplumsal statülerini, tarihsel kişilikleri veya bu kişiliklerle ilişkilerini dikkate alarak efsanedeki şahısların tip veya karakter özelliği gösterip göstermediklerini belirleyiniz. 
Cevap: 
Güllü Gelin: İyi niyetli zayıf güçsüz ve çaresiz bir kadındır. Anne: Pasif iyi niyetle yardım amaçlı Güllü Gelin’i evine alan biri  
Üvey Baba: Kötü kalpli biridir. 
Şahıslar karakter özelliği gösterir. Ancak Üvey babaya burada tip de denilebilir çünkü bu olaylar fazlaca yaşanmış ve bu şahısları ifade etmek amaçlı karakterize edilmiştir.


6. Okuduğunuz efsanedeki kahramanların ruh hâli ile zaman ve mekân arasındaki ilişkiyi dikkate alarak olayların gelişiminde zaman ve mekânın işlevini belirleyiniz. 
Cevap: 

Mekan :Tokat / Hüseyin Gazi Tepesi yakınlarında bir tarlada / Hüseyin  Gazi türbesi

Anlatılanlardan hareketle: Mercimek ekme zamanıdır.. Tokat yöresinde yazlık mercimek.
Yazlık mercimek ekimleri erken ilkbaharda Şubat sonu Mart başında yapılır. Tokat -Sivas-Amasya-Nevşehir-Kayseri yöresinde Şubat ve mart ayları soğuk ve yağışlıdır.

7. Okuduğunuz efsanenin anlatıcısını ve bakış açısını tespit ederek anlatıcının okuru etkilemek için yönlendirme yapıp yapmadığını, olayları yorumlayıp yorumlamadığını, yazarın düşünce veya kişiliğiyle örtüşen bir yansıtıcı olup olmadığını, taraflı davranıp davranmadığını değerlendiriniz. 

Cevap: 
Anlatıcı: 3.Kişi anlatım
Bakış Açısı: İlahi-Tanrısal bakış açısı
anlatıcının okuru etkilemek için yönlendirme yapmıştır. Kötüler cezalandırılmıştır.


8. Okuduğunuz efsanede, metnin yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan unsurlan ve metnin dönemin gerçekliğiyle ilişkisini tespit ederek efsanedeki millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi ve tarihî öğeleri belirleyiniz. 

Cevap: 
Mercimek ekimi
Türbeye gitme
Çiftçilik
Kimsesiz kalan insanlar


9. Okuduğunuz efsanede yararlanılan anlatım biçimlerini (öyküleme, betimleme vb.) tespit ederek bunların metindeki işlevini belirleyiniz.

 Cevap: 
öyküleme, betimleme10. Okuduğunuz efsanedeki açık ve örtük iletileri bularak efsane ilgili tespitlerinizi, eleştirilerinizi, güncellemelerinizi ve beğeninizi metne dayanarak ifade ediniz. 
Cevap: 
İyi niyetli ol-kötülük etme-kötülük etmenin sonu kötülüktür-Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste (!)
Zulüm ile hareket edenin sonu kötü olur.


11. İnsanlar bireysel ve toplumsal olarak bazı değerlere sahiptir. Bunlar yazısız kurallar olarak ahlaki, yazılı kurallar olarak hukuki bir şekilde meydana gelmektedir. Toplumda ve bireysel hayatımızda en önemli ahlaki değerlerden biri de yardımseverliktir. Yardımseverlik insan ilişkilerini nasıl etkiler? Belirtiniz. 
Cevap:
İnsanları birbirine bağlar
Zor şartlarda olanlar için bir kurtuluş yolu olur.
Toplumun huzuru artar.
Sevgi ve saygının da gelişmesini sağlar


 İlyada Destanı ile Taş Mercimek Tarlası adlı efsaneyi aşağıda verilen ölçütlere göre karşılaştırınız.
……………………..
...……………………
…………………..
http://www.onedebiyat.net/2019/09/2019-2020-10snf-turk-dili-ve-edebiyat.html
SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.
http://www.onedebiyat.net/2019/09/2019-2020-10snf-turk-dili-ve-edebiyat.html

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS