ads

Divan şiirinde kaside türünde eser vermiş önemli sanatçılar ve eserleri
Divan şiirinde kaside türünde eser vermiş önemli sanatçılar ve eserleri, Divan şiirinde kaside türünde eser vermiş önemli sanatçılar, SORU CEVAP, Divan şiirinde kaside türünde eser vermiş önemli sanatçılar kimlerdir


onedebiyat.net 'in değerli öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de kitap cevepları,konu anlatımı,pdf ders notları ile sizlerin yanınızdayız..

Bu sayfamızda …Divan şiirinde kaside türünde eser vermiş önemli sanatçılar ve eserleri  üzerine bir yazı yazacağız.

Sizde eğer aklınıza takılan-cevabını bulamadığın-merak ettiğiniz bir soru varsa mail adresinden veya sayfa altındaki yorum kısmından ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..
onedebiyet = on numara edebiyat

YAZIMIZ 
Kasîde Nedir ?
Kasîde, bir edebiyat terimi olarak ilk beytinin mısraları birbiriyle, diğer beyitlerinin ikinci mısraları ilk beyitle kafiyeli, aynı vezinle söylenmiş, en az 15 beyit uzunluğundaki bir nazım biçiminin adıdır. Bu nazım biçimi Arap edebiyatında doğmuş ve oradan Fars ve Türk edebiyatlarına geçmiştir.

Kasîdenin beyit sayısının alt sınırı her ne kadar 15 olarak kabul edilmiş olsa da bu manzumelerin uzunluğu genellikle 31 beyit ile 99 beyit arasında değişmektedir. Ancak bu konuda kesin bir sayı yoktur. Beyit sayısı 31'den az ya da 99'dan fazla olan kasîdeler de vardır. Kasîdenin kafiye düzeni şöyledir: aa xa xa xa xa xa xa.


Divan şiirinde kaside türünde eser vermiş önemli sanatçılar ve eserleri
Nefi -Divan Edebiyatında kaside üstadı/ustası olarak bilinir. Nef''i' nin meşhur kasidelerinin başında Tiğ Kasidesi , Sadrazam Murad· Paşa'ya sunduğu "olur" redifli kasidesi; Sultan Murad'a yazdığı Bahariye'si;  Sultan Osman'nın Lehistan Seferi'ne söylediği "Aferin ey rüzgarun şeh-süvar-ı safderi 'Arşa as şimden geru tiğ-i süreyya-cevheri" matlalı kasidesi; Sultan Ahmed'i medh ettiği ve Edirne'nin kışını anlatan şita'iyyesinin yanı sıra IV. Murad'ın Ağa Alacası adlı atını abartılı bir şekilde övdüğü kaside-i rahşiyyesi de vardır.

Fuzuli-Su Kasidesi,Hançer Kasidesi, Gül Kasidesi
Necati Bey - Nişan Kasidesi
Ahmet Paşa-
"Güneş" ve "Kerem" kasîdeleri
Şeyyad Hamza: 14. yüzyıl şairi olan Şeyyad Hamza; Hz. Peygamberin vefatıyla ilgili kaleme aldığı naat türü kasideleriyle şöhret bulmuştur.
Baki-Sünbül kasidesi 
Hayali Bey- 27 adet kasidesi vardır.
Nev'i-Kasidenin Türk edebiyatında gelişmesine büyük katkısı olan 16. yüzyıl divan şairlerinden Nev'i'nin Divanı'nda yaklaşık 50 kaside vardır.
Naili-Divanı'nda 35 kasidesi vardır.
Nedim-183 kasidesi vardır.
Divan şiirinde kaside türünde eser vermiş önemli sanatçılarPost a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS