ads

KEREM GİBİ, KEREM GİBİ NAZIM HİKMET ŞİİRİ TAHLİLİ İNCELEMESİ, KEREM GİBİ ŞİİRİNİN TAHLİLİ, NAZIM HİKMET KEREM GİBİ ŞİİRİNİN İNCELEMESİ TAHLİLİ, ŞİİR TAHLİLLERİ,


KEREM GİBİ

Hava kurşun gibi ağır!!
Bağır
        bağır
                bağır
                        bağırıyorum.
Koşun
         kurşun
                erit-
                    -meğe
                            çağırıyorum...
O diyor ki bana:
— Sen kendi sesinle kül olursun ey!
                                                Kerem
                                                     gibi
                                                          yana
                                                                yana...
«Deeeert
             çok,
                 hemdert
                         yok»
Yürek-
        -lerin
kulak-
        -ları
              sağır...
Hava kurşun gibi ağır...
Ben diyorum ki ona:
— Kül olayım
                   Kerem
                        gibi
                              yana
                                    yana.
Ben yanmasam
                  sen yanmasan
                             biz yanmasak,
                             nasıl
                                   çıkar
                                          karan-
                                                  -lıklar
                                                      aydın-
                                                              -lığa..
Hava toprak gibi gebe.
Hava kurşun gibi ağır.
Bağır
        bağır
                bağır
                        bağırıyorum.
Koşun
         kurşun
                 erit-
                     -meğe
                             çağırıyorum.....

                                                                                1930 Mayıs

Nazım Biçimi: Serbest Şiir 

Nazım Birimi: Belirli bir birim yok mısralar üzerine oluşturulmuştur


Birim Sayısı: Şiir 5 Bentten oluşmuştur 

Ölçü: Şiir serbest ölçü ile yazılmıştır. 


Ahenk Unsurları: Şiirde ahenk redif, kafiye ile ses-kelime ve dize tekrarlarıyla sağlanmaktadır. Kafiye ve Redifler:
 ağır/ bağır/bağırıyorum: hem tunç kafiye hem de dizeler arası seslerin ahengi bir aradadır. 

dert/ hemdert: tunç kafiye vardır.

 bağırıyorum / çağırıyorum: ıyorum’lar redif ağır’lar zengin kafiyedir. 

sağır / ağır: Tunç kafiye vardır.

 ona/ yana/ aydınlığa: a’lar yarım kafiyedir. 


Söz Sanatları: 
Benzetme: Hava kurşun gibi ağır dizesinde hava ağırlık bakımından kurşuna benzetilmektedir. 
Benzetme: Kül olursun Kerem gibi yana yana dizesinde aşkından kül olmayı Kerem gibi olmaya benzetmiştir şair. 
Benzetme: Hava toprak gibi gebe dizesinde hava toprağın gebeliğine benzetilmiştir. 

Dil: 
Şiirin dili günümüz sade Halk dilidir. Kullanılan imgeleme ve benzetmeler şaire özgün olmakla beraber herkesin rahatça okuyabileceği bir açıklık ve durulukla aktarılmaktadır. 

Tema: 
Şiirde tema olarak aydınların halk için yanmayı göze alacak kadar halk sevgisi ile dolu oldukları bazı bedelleri ödeyen insanlar sayesinde dünyanın daha çok yaşanabilir bir yer olacağı işlenmektedir. 


Gelenek: 
Nazım Hikmet serbest şiirin ve sosyalist-toplumcu şiirin edebiyatımızdaki en önemli ismidir. Dünyaca bilinen şairimiz şiirlerinde halkın sorunlarının yanında aşkı, özlemi gurbeti de başarılı şekilde işlemiştir. 

Şiir ve Şair:
 Şair bu şiirinde toplum için kendi canlarından vazgeçecek Keremler olmadan Dünyanın daha yaşanabilir bir yer olmayacağını anlatmaktadır. Ses Olayları: 
sesinle: sesin+ile: sesinle i sesi düşmüştür. Ünlü düşmesi ses olayı vardır. diyorum : de+yorum: diyorum e sesi isesine dönüşmüştür ünlü daralması ses olayı vardır. aydınlığa: aydınlık+a: aydınlığa k sesi ğ sesine dönüşmüştür. Ünsüz yumuşaması ses olayı vardır. 


Kerem Gibi Şiirinin İncelemesi Tahlili Kafiye ve Redifleri Zihniyeti Nazım Birimleri Ahenk Unsurları Söz Sanatları Ses Olaylar Nazım Hikmet Ran 
kerem gibi şiiri incelemesi

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS