ads

Nedim Şarkı Tema,Ahenk Unsurları,Nazım Biçimi,Nazım Türü İnceleme Tahlil
Nedim Şarkı Tema,Nedim Şarkı Ahenk Unsurları,Nedim Şarkı Nazım Biçimi,Nedim Şarkı Nazım Türü,Nedim Şarkı İnceleme,Nedim Şarkı Tahlil,ŞİİR TAHLİLLERİ

ŞARKI 
Gerçi dil almakda hüsnün hayli isti‘dâdı var
 Lîk o gîsûnun kafâdan ona çok imdâdı var
Çâresiz uşşâkın ancak nâle vü feryâdı var
El-aman bilmez nedir bir gamze-i bîdâdı var


Çeşm-i şûhundur dil-i âşıkda te'sîr eyleyen
 Kâkülündür âlemi der-bend-i zencîr eyleyen
Mihr-i la‘lindir senin dünyâyı teshîr eyleyen
Sevdiğim mühr-i Süleymânın cihanda adı var


Bir perîdir gerçi ammâ yokdur insâniyyeti
Âftâbı zerre-i nâ-çîze saymaz tal‘atı
Nahl-i tûbâyı salındırmaz nihâl-i kâmeti
Gülşen-i hüsn ü cemâlin bir boyu şimşâdı var


 Meclise bîgâneler geldi nice yâd olmasın
Âşıka pek çok cefâya nice mu‘tâd olmasın
 Şîve fenninde o gözler nice üstâd olmasın
Gamze-i fettan gibi yanında bir üstâdı var


 Her gülün şevkıyle bülbül gibi zâr olmaz
Nedîm Değme bir zülf-i girih-gîre şikâr olmaz
Nedîm Her gülistanda çü şeb-nem hâksâr olmaz
Nedîm Değme bir dil-ber beğenmez bir dil-i nakkâdı var

ŞARKI TAHLİLİ
*ŞAİR:Nedim

*EDEBİ DÖNEM:Divan Edebiyatı

*GELENEK:Divan geleneği

*NAZIM BİÇİMİ:Şarkı

*NAZIM TÜRÜ:Şarkı

*NAZIM BİRİMİ:Dörtlük

*TEMASI:Aşk-Sevgili-Kadın

*ÖLÇÜSÜ:Aruz

*KAFİYE VE REDİFLERİ:
1.Dörtlük
"-ı var" redif; "âd" zengin kafiye
2.Dörtlük
"eyleyen" redif; "ir" tam kafiye
3.Dörtlük
"-i" redif; "t" yarım kafiye
4.Dörtlük
"olmasın" redif; "âd" zengin kafiye
5.Dörtlük
"olmaz Nedim" redif; "âr" zengin kafiye

*SÖYLEYİCİSİ:Sevgilisine seslenen biri

*HİTAP EDİLEN VARLIK:Sevgili

*EDEBİ SANATLARI:
1. Dörtlük: 
tenasüp sanatı :uşşak, nâle, feryâd -

2. Dörtlük:
teşbih:Sevgilinin saçı=zincir

3. Dörtlük:
teşbih:
 1-sevgili= peri 
2-sevgilinin boyu =şimşad ağacı

4. Dörtlükte:
teşhis:gözün insana ait özellikler yüklenmesi 

5. Dörtlükte:  teşbih :
Nedim= bülbül
Nedim Şarkı Tema,Nedim Şarkı Ahenk Unsurları,Nedim Şarkı Nazım Biçimi,Nedim Şarkı Nazım Türü,Nedim Şarkı İnceleme,Nedim Şarkı Tahlil,ŞİİR TAHLİLLERİ


Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS