ads

2019 2020 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Öğün Yayınları
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Öğün Yayınları, Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Sayfa 201, 

ÖĞÜN yayınları 10 sınıf edebiyat kitabı cevapları

DEĞERLİ onedebiyat.net TAKİPÇİLERİ
YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA DA BERABER OLACAĞIZ..
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı DERSİNİN KİTAP CEVAPLARI SİTEMİZDE YAYINLANACAKTIR..
KİTAP CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.

EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁

10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ KİTAP CEVAPLARI 2019 2020 Sayfa 201
İYİ ÇALIŞMALAR
onedebiyet = on numara edebiyat


……………………..
...……………………
…………………..

1. Millî Edebiyat Dönemi roman yazarları sosyal konulara eğilmiş ve vatan, millet, Anadolu, bağımsızlık gibi millî konularda eserler vermiştir. Buna göre okuduğunuz metnin konusunu ve temasını belirleyiniz. 
Cevap: 
Tema
Vatanın düşman elinden kurtuluşu için kadın erkek demeden


bütün bir milletin mücadele etmesi gerekir.VATAN SEVGİSİ

ROMANIN KONUSU:
İzmirli Ayşe etrafında, Anadolu'da, önce çetelerle başlayan, sonra düzenli ordu ile devam eden ve zaferle sonuçlanan Türk Kurtuluş savaşının hikâyesi anlatılır.
2. Birbirleriyle uyuşmayan dilek, istek ya da amaçların yarışmasından ortaya çıkan üzücü ya da kıvanç vermekten uzak bilinç durumuna çatışma denir. Bu hatırlatmadan hareketle okuduğunuz metindeki çatışmaları belirtiniz. 
Cevap: 


3. Okuduğunuz metnin olay örgüsünün nasıl oluştuğunu tespit ederek metnin olay örgüsünü belirtiniz.
 Cevap: 
Olay: Romanda, İzmirli Ayşe etrafında, Anadolu’da, önce
çetelerle başlayan, sonra düzenli ordu ile devam eden
ve zaferle sonuçlanan Kurtuluş Savaşı anlatılmıştır. Asıl
olay örgüsü Millî Mücadele etrafında gelişmekle beraber,
roman kahramanlarının aşk serüvenleri de esere ayrı bir
sürükleyicilik ve heyecan katmıştır.

4. Okuduğunuz metinde şahısların rol dağılımlarını, olay akışını etkileyen fiziksel, psikolojik ve ahlaki özelliklerini, toplumsal statülerini, tarihsel kişilikleri veya bu kişiliklerle ilişkilerini dikkate alarak metindeki şahısların tip veya karakter özelliği gösterip göstermediklerini belirleyiniz. 
Cevap:

Kişiler
Peyami: Romanda geçen olayları hatıra defterinden öğrendiğimiz
bir dış işleri memurudur. Ayşe’ye duyduğu aşk
sebebiyle kendini bir anda Millî Mücadele’nin içinde bulmuştur.
TİPTİR.

Ayşe: Eşini ve çocuğunu İzmir’in işgali sırasında kaybetmiş,

alımlı, etrafındakilerde hayranlık uyandıran zeki
bir kadındır. Düşmana karşı, içi öfke ile doludur. Cephede
ön saflarda hizmet etmiştir. Romanda, İzmir’in ve
“Kurtuluş”un sembolü olarak görülen genç bir kadın olarak
karşımız çıkr.
TİPTİRr

Cemal: Ayşe’nin ağabeyidir. Millî Mücadele’nin önemli

subaylarındandır. O yıllarda dahi cumhuriyetçi fikirlere
sahiptir..
KARAKTER

Kezban: Anası ve babası Yunanlılar tarafından öldürülmüş
bir köylü kızı. İhsan’ı sevmeye başlayınca ve bu aşkın
çekiciliğiyle onun ardından giderek Millî Mücadele’ye katılır.
Hem kıskanç hem fedakar bir genç kızdır.
TİPTİR.


İhsan: Peyami ve Cemal’in ortak arkadaşıdır. Millî

Mücadele’yi ilk destekleyenlerdendir. Ayşe’yi sevmektedir.
I. ve II. İnönü Savaşları’na katılır, Sakarya Savaşı’nda
şehit düşer. Ayşe ile küçük bir köy mezarlığına gömülürler.
KARAKTER

Mehmet Çavuş: Kini sebebiyle çeteci olarak anılır.

Rumeli’de Bulgar çeteleri ile mücadele etmiş, Millî Mücadele
saflarına geçmesinde padişaha olan düşmanlığı etkili
olmuştur. 
KARAKTER

 5. Okuduğunuz metindeki kahramanların ruh hâli ile zaman ve mekân arasındaki ilişkiyi dikkate alarak olayların gelişiminde zaman ve mekânın işlevini belirleyiniz. 
Cevap: 
ROMANDA GEÇEN ZAMAN:
Olay Birinci Dünya Savaşı’nın bitiminden itibaren başlayıp kurtuluş savaşı yıllarını kapsıyor.
İzmir’in İşgali (15.05.1919) ve Kurtuluş Savaşı  yıllarıdır. Romanın yazıldığı tarih ise 1922’dir.
OLAYLARIN GEÇTİGİ MEKAN:
Olaylar İstanbul- Sultan Ahmet, İzmir, Eskişehir, Ankara, hastane odası ve bütün Anadolu’da geçiyor...
.Kişilerin psikolojilelri içinde bulundukları mekanlardan ve zamandan etkilenir. Bu romandaki karakterlerde de bunu görmekteyiz. Milli mücadele zamanında ve Anadolu'da yaşayan kişileri vatansever-milliyetçi şekilde etkilemiştir.
6. Okuduğunuz metnin anlatıcısını ve bakış açısını tespit ederek anlatıcının okuru etkilemek için yönlendirme yapıp yapmadığını, olayları yorumlayıp yorumlamadığını, yazarın düşünce veya kişiliğiyle örtüşen bir yansıtıcı olup olmadığını, taraflı davranıp davranmadığını değerlendiriniz. 

Cevap: 3.kişi ağzından ilahi bakış açısıyla yazılmıştır.
Metin ve Yazar
Millî Mücadele’yi konu olarak işleyen yazarların çoğu,
bu savaşı yaşamayanların araştırmaları sonucu yazılmış
eserlerdir. Ancak Halide Edip Millî Mücadele’ye
bizzat katılmış ve savaşın bütün acısını, üzüntüsünü
eserinde kaleme almıştır. Bu yüzden olayları bizzat anlatmıştır demek doğru olur.

Dil ve Anlatım
Roman Peyami’nin hatıra defteridir. Bu yönüyle bir
“ben” romanıdır. 

Okuyucu yönlendirilmiştir.


7. Okuduğunuz metinde yararlanılan anlatım biçimlerini (öyküleme, betimleme vb.) anlatım tekniklerini (gösterme, tahkiye etme, özetleme, geriye dönüş, diyalog, iç konuşma, iç çözümleme, bilinç akışı, pastiş, parodi, ironi vb.) tespit ederek bunların metindeki işlevini belirleyiniz. 
Cevap: 
Öyküleme
Betimleme
Diyalog
Anlatma
Gösterme

8. Okuduğunuz metnin cümle yapılarına, kelime kadrosuna, anlatım tekniklerine, söz sanatlarına, akıcılık, nesnellik, öznellik, duygusallık, coşkunluk gibi hususlarına dikkat ederek yazarın metindeki üslup özelliklerini belirleyiniz. 
Cevap: Yazar coşkulu ve heyecanlı bir dil
kullanılmıştır. Fakat Türkçesinin zayıflığı, eserde
yer yer görülmektedir. Betimlemeler, tahliller, tanımlamalarla
yüklü “kitabî” bir dil kullanmıştır.

9. Okuduğunuz metinde, metnin yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan unsurları ve metnin dönemin gerçekliğiyle ilişkisini tespit ederek metindeki millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi ve tarihî öğeleri belirleyiniz. 
Cevap: Millî Mücadele’yi konu olarak işleyen yazarların çoğu,
bu savaşı yaşamayanların araştırmaları sonucu yazılmış
eserlerdir. Ancak Halide Edip Millî Mücadele’ye
bizzat katılmış ve savaşın bütün acısını, üzüntüsünü
eserinde kaleme almıştır. Bu yüzden olayları bizzat anlatmıştır demek doğru olur.

10. Okuduğunuz metni; bağlı olduğu edebî dönem, akım, gelenek, topluluk açısından değerlendirerek metinde görülen edebî, felsefi, estetik anlayışın metne yansımalarını tespit ediniz. 
Cevap: 

Metin ve Gelenek
Millî Edebiyat Dönemi roman geleneğine göre yazılmıştır.
Eser, O dönemde başlayıp Cumhuriyet Dönemi’nde
devam eden “Kurtuluşu Savaşı”nı, “Millî Mücadeleyi”
işleyen roman yazma geleneğinin ilk örneğidir.
"Ateşten Gömlek" 1922’de yazılmıştır. Yazar, Kurtuluş
Savaşı sırasında Anadolu’da tanık olduğu olayları, direnişleri,
kahramanlıkları, ihanetleri anlatırken kendi gözlemlerinden
yararlandığı için gerçekçi davranmıştır. Bu
yönüyle eserde realizm akımının etkileri görülmektedir.
Roman, Peyami’nin hatıra defterinden yola çıkılarak
oluşmuş ve olaylar onun ağzından anlatılmıştır. Dolayısyla
“hatıra tarzında yazılan roman”lara da bir örnek
oluşturmuştur.
11. Okuduğunuz metindeki açık ve örtük iletileri bulunuz. Metinle ilgili tespitlerinizi, eleştirilerinizi, güncellemelerinizi ve beğeninizi metne dayanarak ifade ediniz. 
Cevap: 


12. Okuduğunuz metni ve yazarın biyografisini de dikkate alarak yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz. 
Cevap: 
Metin ve Yazar
Millî Mücadele’yi konu olarak işleyen yazarların çoğu,
bu savaşı yaşamayanların araştırmaları sonucu yazılmış
eserlerdir. Ancak Halide Edip Millî Mücadele’ye
bizzat katılmış ve savaşın bütün acısını, üzüntüsünü
eserinde kaleme almıştır. Romanı başarılı kılan da bu
yaşanılanların tanıklığıdır.


13. Bireylerini millî, manevi ve ahlaki değerlerine bağlı yetiştiren toplumlar, çağın gereği olan gelişmelere de duyarlı oldukları takdirde başarılı olur. Dil, din, tarih, örf, adet ve gelenekler, aile kurumu, kutsal zaman ve mekânlar, bayrak, vatan, İstiklâl Marşı gibi millî ve manevi değerlerin oluşturduğu kültürün oluşumuna dikkat edildiğinde bu değerlerin, birbirinden ayrılamayan bir bütün olduğu görülmektedir. Bu bütünü oluşturan en önemli unsur vatan sevgisi midir? Nedenleriyle belirtiniz. 
Cevap: 

http://www.onedebiyat.net/2019/09/2019-2020-10snf-turk-dili-ve-edebiyat.html
SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.
http://www.onedebiyat.net/2019/09/2019-2020-10snf-turk-dili-ve-edebiyat.html

1 Yorumlar

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS