ads

2019 2020 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Öğün Yayınları
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Öğün Yayınları, Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Sayfa 207, 

ÖĞÜN yayınları 10 sınıf edebiyat kitabı cevapları

DEĞERLİ onedebiyat.net TAKİPÇİLERİ
YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA DA BERABER OLACAĞIZ..
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı DERSİNİN KİTAP CEVAPLARI SİTEMİZDE YAYINLANACAKTIR..
KİTAP CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.

EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁

10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ KİTAP CEVAPLARI 2019 2020 Sayfa 207
İYİ ÇALIŞMALAR
onedebiyet = on numara edebiyat

5 . Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

 (D) a. Tanzimat edebiyatı romanlarında Doğu-Batı çatışması ile bundan doğan yıkımlar ve tarihteki başarılar öne çıkan konulardır. 
(Y) b. Tanzimat edebiyatı romanları teknik olarak güçlüdür. Yazarlar romanın akışına müdahale etmez, romanı genellikle bir öğütle bitirirler. 
(D) c. Halit Ziya Uşaklıgil, kahramanların ihtiras ve duygularını tahlil etmeyi, onları kendi içinde göstermeyi esas alarak sanatkârane bir üslupla Batılı anlamda romanlar yazmıştır. 
(Y) ç. Millî Edebiyat romanlarında romantizm ve natüralizm akımlarının etkisi vardır. 
(D) d. Millî Edebiyat romanlarında sanatçılar özellikle gözleme önem vermişler ve eserlerine gözlemlerini yansıtmışlardır. Cevap: 

6. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. 

a) Millî Edebiyat romancıları; YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU-- HALİDE ADİP ADIVAR ---REŞAT NURİ GÜNTEKİN ----REFİK HALİT KARAY….’dır. 

b) Türk romanı,……SERVETİFÜNUN……………..edebiyatında özellikle…………HALİT ZİYA UŞAKLIGİL…………………………..ile birlikte teknik kusurlardan arınır. 

c) Türk edebiyatında ilk yerli roman, ŞEMSETTİN SAMİ……..tarafından yazılan………TAŞŞUK-I TALAT VE FİTNAT………………….adlı eserdir. 

ç) Türk edebiyatına çeviri ile giren romanın ilk örneği, Yusuf Kâmil Paşa’nın Fransız yazar Fenelon’dan çevirdiği…………TELEMAK……….. adlı eserdir. 

d) 16. yüzyılın sonlarına doğru CERVANTES…………….tarafından yazılan ………………DON KİŞOT………………… adlı eser, roman türünün ilk başarılı örneği kabul edilir. Cevap: 


7. Roman türüyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? 
A) Romanda olaylar mutlaka bir zaman dilimi içerisinde oluşur. 
B) Romanda dilin bütün olanaklarından yararlanılarak kurmaca bir dünya kurulur. 
C) Romandaki olay örgüsünün tıpatıp benzeri gerçek hayatta görülebilir. (KURMACA METİNLERDİR.)
D) Kişilerin iç dünyalarını daha iyi tanıtmak için tahlillere başvurulabilir. 
E) Kimi romanlar mektup, kimi romanlar da anı biçiminde yazılırlar.
 Cevap: 

……………………..
...……………………
…………………..

8. Tanzimat edebiyatı, birçok edebî türde ilk ürünlerin verildiği dönemdir. Aşağıdaki romanlardan hangisi Tanzimat Dönemi’nde ilk olma özelliği taşımaz? Sponsorlu içerik 
A) İntibah 
B) Karabibik 
C) Felâtun Bey ile Rakım Efendi
 D) Araba Sevdası 
E) Cezmi 

Cevap: 
Türk edebiyatında ise ilk yerli roman Şemsettin Sami'nin Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat adlı eseridir.
– Edebiyatımızda ilk çeviri roman, Kamil Paşa’nın yaptığı Telemak’tır.
– Edebiyatımızda ilk roman, Taaşşuk-u Talat-ı Fitnat’tır.
– Edebiyatımızda ilk köy romanı, Nabizade Nazım’ın “Karabibik” adlı eseridir.
– Edebiyatımızdaki ilk realist romancı Recaizade Mahmut Ekrem’dir.
– Edebiyatımızdaki ilk realist roman Araba Sevdası’dır yazarı Recaizade Mahmut Ekrem’dir.
– Edebiyatımızda ilk edebi roman, Namık Kemal’in “İntibah” adlı eseridir.
– Edebiyatımızda ilk psikolojik roman, Eylül’dür (Mehmet Rauf)
– Edebiyatımızda ilk tarihi roman, Namık Kemal’in “Cezmi” adlı eseridir.


http://www.onedebiyat.net/2019/09/2019-2020-10snf-turk-dili-ve-edebiyat.html
SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.
http://www.onedebiyat.net/2019/09/2019-2020-10snf-turk-dili-ve-edebiyat.html

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS