ads

Tanzimat Edebiyatı ve Servetifünun Edebiyatı Roman Karşılaştırması

Tanzimat ve Servetifünun Edebiyatı Roman Karşılaştırması, tanzimat ve serveti fünun roman karşılaştırması, Tanzimat Edebiyatı ve Servetifünun Edebiyatı Roman KarşılaştırmasıTANZİMAT VE SERVET-İ FÜNUN HİKAYE ROMAN KARŞILAŞTIRILMASI, TANZİMAT VE SERVETİ FÜNUN HİKAYE ROMANI, KARŞILAŞTIRMA TANZİMAT SERVETİ FÜNUN,


GENİŞ BİLGİ

👇👇👇
Tanzimat Roman ve Hikâyesi ----


Servet-i Fünûn Roman ve Hikâyesi

Tanzimat Roman ve Hikâyesi 
"Sanat toplum içindir" anlayışıyla hareket etmişler, roman ve
hikâyede genel olarak toplumsal yararı gözetmişler, yanlış
Batılılaşma, batıl inançlar, kölelik, cariyelik, evlilik gibi sosyal
temaları ele almışlardır.

Servet-i Fünûn Roman ve Hikâyesi
"Sanat, sanat içindir" anlayışına bağlı oldukları için roman ve
hikâyede toplumsal konuları ele almamışlar, yalnızlık, kaçış,
bunalım, aşk gibi bireysel temalara yönelmişlerdir.

Tanzimat Roman ve Hikâyesi 
Tanzimatçılar dilin sadeleştirilmesi gerektiğini düşündükleri
için süslü ve sanatlı bir anlatımdan kaçınmışlar, kısa ve anlaşılır
cümlelerle konuşma diline yaklaşmaya çalışmışlardır.

Servet-i Fünûn Roman ve Hikâyesi
Servet-i Fünûncular roman ve hikâyede oldukça ağır ve sanatlı
bir dil kullanmış, bu durum da roman ve hikâyelerinin
en büyük kusuru olmuştur. Dil Arapça-Farsça sözcükler ve dil
kurallarıyla yüklüdür. Ancak dönemin yazarlarının bir kısmı bu
yanlışı görüp zaman içinde bu dil anlayışını bırakmıştır.

Tanzimat Roman ve Hikâyesi 
Tanzimat Dönemi yazarları Batı'nın roman ve hikâye türüyle
karşılaşan ilk kuşaktır. Bu nedenle yarattıkları yerli eserler,
birçok eksik ve kusuru barındırır, roman ve hikâye tekniği yönünden
zayıftır. Ayrıca Doğu hikâye tekniğinden de tam anlamıyla
kopamamışlardır.

Servet-i Fünûn Roman ve Hikâyesi
Servet-i Fünûncular Batılı roman ve hikâyeyi köklü bir biçimde
tanımış ve sindirmişlerdir. Batı edebiyatı yolunda en olgun roman
ve hikâyeler bu dönemde yazılmıştır. Roman ve hikâye
teknik yönden kusursuz hâle getirilmiştir.

Tanzimat Roman ve Hikâyesi 
Roman ve hikâyede mekan, genel olarak İstanbul'dur. Kişilerse
aydın çevrelerden seçilmiştir.

Servet-i Fünûn Roman ve Hikâyesi
Servet-i Fünûn Dönemi'nde seyahat yasağının olması nedeniyle
hikâye ve romanlarda mekan İstanbul olmuştur. Kişiler
yine aydın ve zengin zümrelerden seçilmiştir.

Tanzimat Roman ve Hikâyesi 
Tanzimat Dönemi yazarları roman ve hikâyede genel olarak
romantizm akımından etkilenmiştir. Namık Kemal, Ahmet
Mithat Efendi, Şemsettin Sami gibi yazarların hikâye
ve romanlarında romantik akım bütün özellikleriyle kendini
hissettirmiştir. Ancak Recaizade Mahmut Ekrem ve Nabizade
Nazım gibi sanatçılar realist bir anlayışla eser vermiştir.

Servet-i Fünûn Roman ve Hikâyesi
Servet-i Fünûn hikâye ve romanları genel olarak realist bir
anlayışla kaleme alınmıştır. Anlatılan olay, yaratılan tip ve karakterlerin
günlük yaşamda rastlanabilir olmasına dikkat edilmiş,
yazar mümkün olduğunca olaylar ve kişiler karşısında
yansız bir tutum sergilemiştir. Olay akışına müdahale edilmemiş;
yazar, karakterlerini iyi ve kötü yanlarıyla bir bütün olarak
tanıtmıştır. Ancak özellikle tip ve karakterlerin seçiminde romantik bir yaklaşımda bulunduklarını da söyleyebiliriz.


tanzimat ve serveti fünun karşılaştırması
tanzimat şiiri ile serveti fünun şiiri karşılaştırması
tanzimat ve serveti fünun hikaye karşılaştırması
tanzimat ve serveti fünun yazarları
tanzimat serveti fünun milli edebiyat
tanzimat ve serveti fünun karşılaştırması kısaca
tanzimat ve serveti fünun özellikleri

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS