ads

2019 2020 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Öğün Yayınları
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Öğün Yayınları, Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Sayfa 252, 

ÖĞÜN yayınları 10 sınıf edebiyat kitabı cevapları

DEĞERLİ onedebiyat.net TAKİPÇİLERİ
YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA DA BERABER OLACAĞIZ..
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı DERSİNİN KİTAP CEVAPLARI SİTEMİZDE YAYINLANACAKTIR..
KİTAP CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.

EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁

10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ KİTAP CEVAPLARI 2019 2020 Sayfa 252
İYİ ÇALIŞMALAR
onedebiyet = on numara edebiyat

1. Okuduğunuz metinden alınmış aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelime ve kelime gruplarının anlamını metindeki bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahmininizi kaynaklardan yararlanarak kontrol ediniz. Sayfalarını yutmamaya özen göstererek dikkatle açar, okulda derslerde öğretmenin, teneffüs sıralarında belleticinin gözünden kaçırmaya çalışarak ilgiyle okurdum. Özellikle bazı dersler, roman ve gazete okumaya elverişliydi. Bu izni kötüye kullandığımız da olurdu. Cebir öğretmenimiz Boyacıyan Efendi, ders anlatışının tekdüzeliği için de ara sıra kendi kendisiyle konuşur gibi şöyle derdi: – 640 Hüseyin Cahit Efendi gene siyasa ile uğraşıyor.! 

Cevap: 
belletici: öğreten, belleten, çalıştıran (kimse). 
uğraşı:iş güç, iş, meslek.
özen gösterme: ilgi gösterme ayrı bir dikkatle yapma. 
okumaya elverişli olma: Okunabilir olma. 


2. Anı türünde özümüzde iz bırakan, unutulmayan ve anılmaya değer bulduğumuz olayları anlatırız. Buna göre okuduğunuz metnin konusunu, amacını ve hedef kitle ile ilişkisini belirleyiniz. 

Cevap: 
konu: Yazarın çocukluk yılları ve okumaya olan merakının nasıl geliştiği 
amaç: Okurlara okuma sevgisi aşılanması 
hedef kitle: Tüm okurlar VE müfredata göre ise 10. sınıf öğrencileri

 3. Yazarın okuyucusuna vermek istediği mesaj, ana düşünceyi oluşturur. Ana düşünceyi geliştirmek, açıklamak, desteklemek amacıyla kurulan cümleler, yardımcı düşünceleri oluşturur. Bu kısa hatırlatmadan hareketle okuduğunuz metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz. 

Cevap:
 Ana düşünce: Yazarın okuma sevgisinin ve alışkanlığının kendisinde nasıl başladığını anlatması 
Yardımcı düşünce: İlk okuduğu kitaplar, babasının yaklaşımı, evde kitap okumalar, kitaplık oluşturması, bunları ciltlettirmesi


 4. Okuduğunuz metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirleyiniz.

Cevap: 
Öyküleme: Yazar anı türünde yazdığı için öyküleme türünden faydalanmaktadır. 

Betimleme: Burada yazarın özellikle kitap satıcılarını başarılı şekilde betimlediğini görürüz.  


5. Okuduğunuz metnin cümle yapılarını, deyimlerini, kelime kadrosunu, söz sanatlarını; akıcılık, nesnellik, öznellik, duygusallık, coşkunluk gibi hususlarını da dikkate alarak metinde yazara özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz. 

Cevap: Yazar akıcı, sade ve yalın bir dil kullanmıştır. Anı türünde yazarken amaç okura ağır süslü bir dille seslenmek değil sade günlük yaşamdan alınan bir dil ile seslenmektir. 


6. Okuduğunuz metinde içeriğin doğal, toplumsal veya bireysel gerçeklikle ilişkisini inceleyerek metindeki millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal öğeleri belirleyiniz. 

Cevap: İçerik toplumun yapısıyla uyumludur. O dönemlerde yeni gelişen roman türünün toplumda nasıl karşılık bulduğu nerelerden temin edildiği anlatılmaktadır. 


7. Okuduğunuz metinde fikrî, felsefi veya siyasi akım, gelenek veya anlayışların yansımalarını değerlendiriniz. 

 Cevap: Fikir olarak yazarın okumayı bir eğlence değil de bitmek tükenmek bilmeyen bir tutku olarak gördüğünü okuruna aktardığını görmekteyiz.


 8. Okuduğunuz metindeki açık ve örtük iletileri tespit ediniz. Metinle ilgili eleştirilerinizi, güncellemelerinizi ve beğeninizi metne dayandırarak metni yorumlayınız. 

Cevap: 
Açık ileti: Yazarın çocukluk yılları hakkında aklında kalanlar yazma ve okuma serüveni 

Örtük ileti: Yazarın okura okumanın ne kadar değerli ve önemli olduğunu anlatması 


9. Okuduğunuz metinde, yazarın konuyu hangi açıdan ele aldığını, yönlendirme yapıp yapmadığını, taraf olup olmadığını, öznel veya nesnel davranıp davranmadığını tespit ederek metinde yazarın bakış açısını belirleyiniz. 

Cevap: Bence yazar yönlendirme yapmamaktadır. Çünkü amacı okurun okuma konusunda kendi serüveni hakkında bilgi edinmesine yardımcı olmaktır. Bu bakımdan kimi yerde öznel davransa da nesnel bir bakış açısı ağır basmaktadır. 

10. Okuduğunuz metinde, metnin yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan unsurları, metnin dönemin gerçekliğiyle ilişkisini ve yazarın biyografisini de dikkate alarak yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz. 

Cevap: 
Metin yazıldığı dönemin gerçekliğini özellikle o dönemler romanların satıldığı Beyazıt’taki kültür ortamı üzerinden olduğu gibi aktarmaktadır. 


11. İnsan aklının alabileceği gerçek, olgu ve ilkelerin tümüne bilgi; bir yazının, bir sözün, bir metnin ya da bir yapıtın anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, belli bir görüşe göre açıklamaya yorum dendiğini düşünerek metinde ortaya konulan bilgi, tespit ve yorumları; gerekçe, kanıt, tutarlılık, geçerlilik, doğruluk açısından değerlendirerek metindeki bilgi ve yorumları ayırt ediniz. 

Cevap:
 Metinde ortaya konan en önemli anıt olarak kitaplığım dediği ve bin bir güçlükle özveri ile oluşturduğu kütüphaneyi örnek gösterebiliriz. Çünkü kütüphanedeki kitaplar ciltlenmiş halleri yazarın burada aktardığı metindeki olayları doğrulamaktadır.
……………………..
...……………………
…………………..
http://www.onedebiyat.net/2019/09/2019-2020-10snf-turk-dili-ve-edebiyat.html
SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.
http://www.onedebiyat.net/2019/09/2019-2020-10snf-turk-dili-ve-edebiyat.html

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS