ads


11.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları
11.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları, 11.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soruları, 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YAZILI SORULARI, 


2019-2020 eğitim öğretim yılı derskonum Anadolu Lisesi
11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YAZILI SORULARI, 

SORULAR
A-) Evet severim gerçekçi edebiyatı, gerçekçi sanatı.Bütün çığırları arasında onun en üstün olduğuna inanırım. Ama düşünüyorum da : “Bizi alıp düşler dünyasına götüren bir edebiyat da gerekli değil mi?” Bugünün birçok yazarı sanatın toplumsal görevi üzerine türlü türlü sözler söylüyorlar. Sizce de okurları düşler dünyasına alıp götürmek de edebiyatın toplumdaki görevlerinden biri değil midir ? Bir gerçek içinde yaşıyoruz, duvarlarını yıkıp aşamadığımız bir gerçek içinde. Onun da güzellikleri var elbette; ama pek alıştığımız için göremiyoruz, tadamıyoruz o güzellikleri. Tadan var mı?
B-) Zelzele, dün gece, İstanbul'u uykusunun en derin yerinde oy­nattı. Garip şey! Bu âfetin, faaliyete geçmek için insan gafletini kollayışta gösterdiği şeytani dikkate bakılırsa, bunun, cana kastetmiş bir müthiş zekânın işi olduğu­na hükmetmek lâzım geliyor. Anlaşılan, ikide bir toprağın temellerini sarsan gizli ve kor­kunç kollar, gecenin karanlıkları içinde, insanları, don ve göm­lekle, yalınayak, başıkabak, sokaklara perişan dökülmüş gör­mekten zevk alan tuhaflık merakında bir zalim kuvvetin hesa­bına, yeraltı âleminde, şu garip faciaları hazırlayıp duruyor.
1-Yukarıda verilen metinlerin türleri nedir ? Bu türlerle ilgili beşer özellik yazınız(12p)

A METNİ
B METNİ
Metnin Türü
*(2P)
*(2P)
Metin
Türünün
Özellikleri
*

*

*
*

*

*
Metinlerin ortak yönü
*
Metinlerin en belirgin farkı
*

2-1950-1980 arası Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında görülen farklı anlayışları ve bu anlayışlarla ilgili istenilen bilgileri tabloya yazınız.(20p)
Anla-yış
*
*
*
*
Dört özellik
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Tem-silci
*
*
*
*

3-Aşağıda bazı romanlarla ilgili verilen bilgilerden hareketle tablodaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.(8p)
Roman
Yaprak Dökümü

Tutunamayanlar
Tema/KonuBaşkahramanı

Ahmet Celal/ Emine

Yazarı
4-Aşağıdaki parçada verilen boşlukları uygun kelime/kelime grupları ile doldurunuz.(15p)
*...................................yazdığı ................................  isimli eser, dünya edebiyatında roman türünün ilk başarılı örneği kabul edilir.
*Türk Edebiyatına roman türü ilk olarak......................................döneminde çeviri yoluyla girer.Bu konuda ilk eser, Yusuf Kamil Paşa'nın Fenelon'dan çevirdiği ............................................' tır. Yerli ilk romanımız ise...........................................' tır. İlk edebi roman örneği Namık Kemal'in yazdığı ...........................adlı eser kabul edilir.Batılı anlamda ilk olgun örnekler  ise Servetifünun döneminde ......................................tarafından yazılmıştır.
*İlk makale ......................................... tarafından ................................. adıyla .................................. gazetesinde yayımlanır.
*......................................ın yazdığı ............................... makalesi Servet-i Fünun dergisinin kapatılmasına yol açar.
*............................... In yazdığı ............................... dergisinde yayımlanan .......................... makalesi Milli Edebiyatın doğmasında ve dil anlayışının temelinin oluşumunda önemli yere sahiptir.


5-1923-1950 arası Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı hakkında bilgiler veriniz.(5 madde =5p)
*
*
*
*

*


 


6-Aşağıdaki yazar eser eşleştirmesini uygun şekilde yapınız.(10p)


1-
Mehmet Fuat Köprülü
1-
A-Kiralık Konak
2-
Şevket Rado
2-
B-Mahur Beste
3-
Y.Kadri Karaosmanoğlu
3-
C-Hanımın Çiftliği
4-
Ahmet Rasim
4-
D-Bir Bilim Adamının Romanı
5-
Cengiz Aytmatov
5-
E-Ümit Dünyası
6-
Ernest Hemingway
6-
F- Gün Olur Asra Bedel
7-
Oğuz Atay
7-
G-Vadideki Zambak
8-
Ahmet Hamdi Tanpınar
8-
H-Silahlara Veda
9-
Orhan Kemal
9-
İ-Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar
10-
Honoré de Balzac
10-
J-Cidd ü Mizah


6-Aşağıda verilen cümlelerdeki anlatım bozukluklarının nedenini bularak cümlelerin doğru şeklini yazınız.(10p)
**Bu, kendi resimleri için açtığı ilk kişisel sergisi olacağı için çok heyecanlıydı.
Nedeni:
Cümlenin Doğrusu:
**Teknoloji ne kadar artarsa da el emeğinin önemi azalmıyor.
Nedeni:
Cümlenin Doğrusu:
**Elbette onunla birlikte gitmiş olabilirler.
Nedeni:
Cümlenin Doğrusu:
**Yasalara göre, paranın üzerine yazı yazmak, yırtmak yasaktır.
Nedeni:
Cümlenin Doğrusu:
**Ali, arkadaşı Mustafa’yı hem çok seviyor, hem de kimi davranışlarından dolayı kızıyordu.
Nedeni:
Cümlenin Doğrusu:

7- Orta Anadolunun Kuzeyinde, 28 nisan sabahında bir dağköyünde doğmuşum. Annem; kendini büyük çocuğuyla, ağabimle, avutan yanlız, garip bir kadın babamda henüz askerdeymiş. Çabucak yürümüş, konuşmuş dalyan gibi yiğit bir çocuk olmuşum. Gözü kara, hiç birşeyden korkmıyan, asi ve hoyrat. Dağda, bayır da geçdi çocukluğumun en güzel yılları. Üçbeş arkadaşımla birolup balık tutmaya, derede yüzmeğe, bağdan bahçeden meyve-sebze toplayıp yemeğe, geceleri dağlara avlanmaya giderdik. Büyüklerimizi hep saydık küçükleride birer kardeşbilip koruyup kolladık.
Yukarıdaki metinde geçen yazım yanlışı olan kelimeleri aşağıya yazınız.(10p)
*                                 *                                 *                                  *                                 *
*                                 *                                 *                                 *                                 *

8-Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız ?(10p)a- Ünlü yazar, söyleşimiz sırasında,
Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa, cümlenin öğeleri sırasıyla özne, zarf tümleci, dolaylı tümleç, nesne ve yüklemden oluşur? (2002 öys)(3P)
A) son yapıtının ayrı bir değer taşıdığını söyledi
B) yitirdiğimiz sanatçılardan söz ederken çok duygulandı
C) topluma yapıtlarıyla ışık tutmaya çalıştığına değindi
D) bana bugünlere nasıl geldiğini anlattı
E) sanatçıların örnek alınması gereken kişiler olduğunu ayrıntılı bir biçimde açıkladı

Açık balkon kapısından içeri giren ikindi serinliği onlara alt katın mutfak pencerelerini saran pembe yaseminlerin kokusunu getirdi.
c-Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde cümledeki sırasıyla verilmiştir? (3P)
 (1992 öys)
A) Özne, dolaylı tümleç, nesne, yüklem
B) Nesne, özne, dolaylı tümleç, yüklem
C) Özne, dolaylı tümleç, zarf tümleci, yüklem
D) Zarf tümleci, nesne, dolaylı tümleç, yüklem
E) Dolaylı tümleç, nesne, zarf tümleci, yüklem.
b-Annesi şaşırarak şöyle dedi ( ) “Ne var ( ) neyi düşünüyorsun?” Şen şakrak kızının yüzündeki durgunluğa bir anlam verememişti ( ) “Bez bebeğimi, dedemin aldığı bisikleti, kırmızı uçurtmamı, parlak ayakkabılarımı ( ) Aslında ne kadar güzelmiş benim çocukluğum   ( ) değil mi anne?” 
19. Bu parçada parantezle  belirtilen yerlere, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir? (2018 TYT) (4P)
A) (:) (;) (.) (...) (,) 
B) (!) (,) (:) (...) (,)  
C) (!)(;) (...) (.) (;) 
D) (:) (,) (.) (...) (,)  
E) (:)(?) (:) (.) (,)
Başarılar dileriz
11.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS