ads


Geçmişte karagöz oyununu sahneleyen en önemli temsilciler kimlerdir
Geçmişte karagöz oyununu sahneleyen en önemli temsilciler kimlerdir
Bilindiği gibi Karagöz oynatan kişilere Hayâlî adı verilir, Hayâlî’nin yardımcısına ise yardak adı verilir (lütfen dikkat edelim, yardakçı değil yardak). Karagöz sanatımızın tam olarak ne zaman ortaya çıktığı bilinmemekle birlikte yüzlerce yıllık bir geçmişi olduğu bilinmektedir. Bu yüzlerce yıl içinde elbette ki Karagöz oyununu sahneleyen bir çok usta gelmiş geçmiştir fakat ne yazık ki biz bunların çoğunu bilemiyoruz. Gölge oyunu sanatımızın temsilcileri arasında cerrahlar, kâtipler, şeyhler, esnaflar ve daha bir çok meslek dalından insanlar vardı.

Geçmişte karagöz oyununu sahneleyen ünlü ustalar:

Hafız Aşkî
Müştâk Baba
Hayâlî Memduh Bey
Camcı İrfan Efendi
Cerrah Salih Efendi
Enderunlu Nazif Bey
Hayâlî Katip Salih Efendi
Hayâlî Kör Hasanzade Mehmet
Hayal Küpü Emin Ağa
Hazım Körmükçü
Ressam Muazzez
Tecelli Bey
Şeyh Fehmi Efendi
Hayâlî Küçük Ali
Tuncay Tanboğa (Hayâlî Torun çelebi, Hayâlî Küçük Ali’nin torunu)
Aram Çerçi
Nevzat Açıkgöz

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS