ads

Tiyatronun kültürel gelişmeye katkıları nelerdir?


Tiyatronun kültürel gelişmeye katkıları nelerdir?,tiyatro bir toplum için neden önemlidir,
tiyatronun toplumu eğitmedeki rolü,
tiyatronun hayatımızdaki yeri ve önemi,

Tiyatronun kültürel gelişmeye katkıları nelerdir?

onedebiyat.net 'in değerli öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de kitap cevepları,konu anlatımı,pdf ders notları ile sizlerin yanınızdayız..

Bu sayfamızda …Tiyatronun kültürel gelişmeye katkıları nelerdir?? sorusu  üzerine bir yazı yazacağız.

Sizde eğer aklınıza takılan-cevabını bulamadığın-merak ettiğiniz bir soru varsa mail adresinden veya sayfa altındaki yorum kısmından ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..
onedebiyet = on numara edebiyat

YAZIMIZ 
Tiyatro, sanat dalında en önemli ve değerli alanlardan biridir. Kültürün yaşaması, aktarılması, toplumun aydınlanması, öğrenmesi, eğitim ihtiyacını karşılaması, dünyayı tanıması ve ufkunun açık ve geniş olması tiyatro sayesinde gerçekleşebilir. Tiyatro olayların kurgu olarak yansıtılması ve birtakım toplum sorunlarının dile getirilmesi için bir fırsat ya da imkan da oluşturur.

Tiyatro geçmişten günümüze gelişimini sürdürürken kültürün taşınması noktasında, örf ve adetlerin yaşatılması, geleneklerin bilinmesi, toplumda aile, birey, kadın, çocuk, ihtiyar, sosyal haklar, siyasi haklar, vatandaşlık sorumlulukları gibi önemli alanların da öne çıkmasında ve insanların bilinç kazanmasında etkili bir araç olarak da kullanılabilir.

GENİŞ -AÇIKLAMALI

İnsanları birbirine karşı sorumlu olan toplum uygar toplumdur. Dayanışması olmayan, birbirine karşı sorumluluğunu bilmeyen insanlar ise toplum değil, bir yığındır.

Kültürel gelişmeyi sağlayan gizil güçlerden biri de tiyatrodur; öyle ki sanatsal yaratıyı en etkin biçimde topluma aktaran bir araç durumun¬dadır. Tiyatro uyarı görevini yaptığı kadar, toplumu ortak kompleks¬lerinden arındırır, onlara gerçek düşünce erkini, özgürlüğünü sağlar.

Devletin kültür izlencesi kapsamında yer alması gereken en önemli girişimi, yetişme çağında olan gençleri tiyatro eyleminin içine kat-mak olmalıdır.

Bir yaşam bilimi ve toplum sanatı olan tiyatro, halkın önüne bir sonuç olarak çıkar. Ne var ki, tiyatronun bir sonuç olması yanı sı¬ra araç olma niteliği de vardır. Tiyatronun sonuç oluşu onun sanatsal bütünlüğünü, araç oluşu ise eğitimsel gücünü açığa çıkartır.

Okullar¬da tiyatro çalışmalarının yararı çoktur. Bunların arasından şunlar vurgulanabilir.

Tiyatro Çalışmalarının Bireyler İçin Eğitici ve Yetiştirici Yönü:
1 - Katılanlara:
a) Dayanışmayı öğretir;
b) Toplum yaşamı için gerekli olan sorumluluk duygusunu sağlar;
c) Toplumun, kişiliği ezmesini önler;
ç) Düşünceyi eyleme sokma yeteneğini' geliştirir;
d) Düşünerek, yorumlayarak okumayı öğretir;
e) Topluluk içinde konuşmayı öğretir;
f) Dil kaygısını, doğru ve güzel konuşmayı sağlar;
ğ) Oyuncunun vücut dilini kullanma becerisini artırır;
h) Çeşitli sanat dallarıyla ilgiyi sağlar;
i) Ve estetik algılama yeteneğini geliştirir.

2- Seyredenlere:
a) Toplumun bir üyesi olarak özeni aşılar;
b) Kamu bilincini sağlar;
c) Sorunlar, üzerinde düşünmeyi, yargılamayı öğretir;
ç) Sanatın geliştirici, değiştirici' gücünü gösterir;
d) Ve insanı çok yakından tanıtır.
c) Toplumunu bilinçlendirir, sorunlara nesnel gözle bakılmasını sağlar;
ç) Düşünce erkini ve özgürlüğünü öğretir;
d) Toplumun aşama yapmasındaki süreyi kısaltır;
e) Toplum duyarlığını artırır;
f) Toplumu ortak bir estetik düzeye çıkarır;
g) Birey-toplum ilişkilerinin kökenine iner;
ğ) Ve toplumun kültür birikimini yansıttığı oranda, bu birikimin zenginleşmesine aracı olur.
ı) Ulusal kimliği pekiştirirtiyatronun eğitime katkısı
tiyatronun toplum yaşamına katkıları
tiyatronun faydaları nelerdir
tiyatro neden önemlidir kısaca
tiyatro bir toplum için neden önemlidir
tiyatronun toplumu eğitmedeki rolü
tiyatronun hayatımızdaki yeri ve önemi
tiyatronun türk tarihindeki önemi nedir

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS