ads10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Anı Ünitesi Test Sorularıonedebiyat.net 'in değerli öğretmen-öğrenci-eğitimsever takipçileri.

Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları,kitap cevepları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..

derskonum ailesi olarak buu sayfamızda 10.Sınıf Edebiyat Anı Ünitesi Çalışma Kağıdı üzerine bir paylaşım yapıyoruz .

Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.


İyi çalışmalar..
Paylaşarak destek olabilirsiniz10.Sınıf Edebiyat Anı Ünitesi Test Soruları,10.Sınıf Edebiyat Anı Test,10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Anı Test


 TEST -1 İÇİN TIKLA 

TEST -2👇👇👇👇
1. I. Geçmişi değil, bugünü anlatır.

II. Bilgi, belge ve yazılı kaynaklara başvurur.

III. Gözlem gücünden yararlanır.

IV. Yaşandığı döneme ayna tutar.

V. İçten, akıcı ve anlaşılır bir dil kullanılır.

Numaralanmış bilgilerden hangisi anı türünün özelliği

değildir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi anı ile günlük türünün

ortak özelliklerinden biridir?

A) Anlatılacak olayların günü gününe yazıya geçirilmesi

B) Öğretici metinler başlığı altında incelenmesi

C) Olayların ilahi bakış açısı ile anlatılması

D) Kurmaca metin niteliği taşımaları

E) Anlatılanların belgelere dayandırılarak anlatılması

3. Anı türü Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı döneminde

yani ilk olarak Tazminat Edebiyatı’nda bir hareketlilik kazanır.

Tazminat Dönemi’nde yazılmış ilk anı ---- adlı sanatçıya

ait ----

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırası ile aşağıdakilerden

hangisi gelmelidir?

A) Ahmet Rasim – Falaka'dır.

B) Ahmet Mithat Efendi – Menfa'dır.

C) Muallim Naci – Ömer’in Çocukluğu'dur.

D) Namık Kemal – Magosa Hatıraları'dır.

E) Akif Paşa – Tabsıra'dır.

4. Nutuk özelliği ön planda olan kitabelerden oluşmasına

rağmen yer yer anı özellikleri de taşıyan eser aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Orhun Yazıtları

B) Babürname

C) Bir Dinozorun Hatıraları

D) Mavi Sürgün

E) Matbuat Hatıralarım

5. Türkiye ile bazı benzerlikleri bulunmasına rağmen farklı

bir dünya gibi gelmişti Londra bana. Avrupa’nın en gözde

şehrine adım attığınızda, kendi büyülü dünyasına çekiyordu

sizi. Bunu uçaktan bile fark edebilmek mümkündü. Gecenin

karanlığında ışıl ışıldı Londra. İlk günlerde sanki bize ‘’Hoş

geldiniz’’ diyerek kendini gösteren güneş, ikinci haftada

bizi İngiltere’nin alışılagelmiş yağmuruyla yalnız bıraktı. Bu

hava değişimi, temmuzun ortasında sıkı sıkı giyinmemize,

ilk gördüğümüz mağazalardan kazak almamıza, neredeyse

saniyede bir hapşırarak, her gün aspirin almamıza neden

olmuştu.

Bu parçada aşağıdaki yazı türlerinin hangisine ait özellikler

öne çıkmaktadır?

A) Günlük B) Biyografi

C) Deneme D) Hatıra

E) Fıkra

6. I. Zeytindağı

II. Edebiyatçılarımız Geçiyor

III. Şair Dostlarım

IV. Gecelerim

Yukarıdaki eserlerle aşağıda verilen sanatçılar doğru

olarak eşleştirilirse, hangi sanatçı dışta kalır?

A) Ahmet Rasim B) Yahya Kemal Beyatlı

C) Halit Fahri Ozansoy D) Falih Rıfkı Atay

E) Oktay Akbal7. Aşağıdakilerin hangisinde anı türünde yazılmış romanlar

bir arada verilmiştir?

A) Avrupada Bir Cevelan – Mor Salkamlı Ev

B) Kırk Yıl – Saray ve Ötesi

C) Mor Salkımlı Ev – Türkün Ateşle İmtihanı

D) Kırk Yıl – Türk’ün Ateşle İmtihanı

E) Mor Salkımlı Ev – Kırk Yıl

8. Aşağıdakilerden hangisi anı türünün özelliklerinden birisi

değildir?

A) Anılar yazılırken kimi belgelerden ve görgü tanıklarından

yararlanılır.

B) Anı yaşanmakta olanları değil yaşanmış olanları yansıtan

yazılardır.

C) Anılar çoğu zaman yazarının da içinde bir ara rol aldığı

olayların anlatıldığı yazılardır.

D) Olayın geçtiği yer ve tarihin sağ üst köşede belirtilir.

E) Anılar tanınmış sanat, bilim ve siyaset adamlarının başından

geçenleri yansıtması, halka ışık tutması açısından

önemlidir.

9. Türk edebiyatında anı türünü 8. yüzyıla kadar götürebilen

İslamiyet öncesi döneminde yazılan Göktürk Yazıtları’nı ilk

anı örnekleri olarak saymak mümkün. Bunun yanında Ebulgazi

Bahadır Han’ın 17. yüzyılda kaleme aldığı ---- adlı tarih

kitabı yer yer anı niteliği gösteren önemli örneklerindendir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi

getirilmelidir?

A) Şecere-i Terakime

B) Şecere-i Türki

C) Eşkal-i Zaman

D) Camiü’t-Tevarih

E) Miratü’l-Memalik

10. Aşağıdaki yazar – eser eşleştirmelerinin hangisinde bir

yanlışlık yapılmıştır?

A) Ahmet Rasim – Eşkâl-i Zaman

B) Halit Ziya Uşaklıgil – Kırk Yıl

C) Ruşen Eşref Ünaydın – Saray ve Ötesi

D) Falih Rıfkı Atay – Çankaya

E) Yusuf Ziya Ortaç – Portreler

Dünya edebiyatında anı türünün ilk örneğinin Ksenophon’un

I Anabasis eseri olduğu kabul edilir. II Orhun Abideleri Türk

edebiyatının anı özelliği gösteren ilk eserlerdendir. Çağatay

lehçesi ile yazılan III Babürname de anı, yer yer gezi özelliği

taşıyan bir eserdir. 17. yüzyıl divan şairlerinden Kâtip

Çelebi de IV Mizanu’l-Hak ve Fezleke gibi eserlerde anılarına

yer vermiştir. 16. yüzyıl tezkirecilerden V Aşık Paşa, Keşfü’z-

Zünun adlı eserinde anılarından söz etmiştir.11.

Bu parçada numaralandırılmış bilgilerin hangisinde bir yanlışlık

yapılmıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

12. Aşağıdaki eserlerden hangisi anı türünde değildir?

A) Kavgalarım

B) Saray ve Ötesi

C) Türk’ün Ateşle İmtihanı

D) Boğaziçi Mehtapları

E) Siyasi ve Edebî Portreler
13-Aşağıdakilerin hangisinde anı türü ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

A-Genellikle geçmiş zaman kipi kullanılır.
B-Açık ve sade bir dil kullanılmalıdır.
C-Belli bir yazılış amacı vardır.
D-Tarih bilimi için belge niteliği taşır.
E-Olayın yaşandığı gün kaleme alınır.

14-Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Ziya Paşa – Defter-i Âmal
B
Muallim Naci – Ömer’in Çocukluğu
C
Falih Rıfkı Atay – Kırk Yıl
D
Halit Ziya Uşaklıgil – Saray ve Ötesi
E
Hüseyin Cahit Yalçın – Edebî HatıralarAnı yazabilmek, yaşamının bir bölümünü, başkalarının yaşamına girmeden, toplumsal çevreyi vermeden mümkün olamamıştır. Ama öncelikli amaç daha çok,kişinin kendi kendini, yaşadıklarını; içtenlikle, tarihçiyi asla yanıltmayacak bir tarafsızlık ve dikkat içinde yansıtmasıdır.Anı yazarı; yaşamını, gördüklerini olduğu gibi anlatır. Bu gerçekçi niteliğiyle tarihçiye yaklaşır. 

15-Bu parçada anı türünün asıl vurgulanan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yansız olması
B
Tarihe yardımcı olması
C
Resmî bir dil kullanılması
D
Öğretici metin olması
E
Ders verme amacının olması
Ben, odaya girdiğim hâlde Salih Efendi’yi görmemiştim.Ta köşede bir koltuğa oturmuş, yüzünü bir gazete ile örtmüştü. Abdurrahman Efendi’nin seslenmesi üzerine gazeteyi indirdi. Tıknazca, koca baş, çıkık alın, basık burun, sarı bıyık, sakallı bir zat gözlüğünü çıkararak vaktiyle Phare de Bosphore’den çizmiş olduğu bir iki haberi gösterdi. 

16-Anı türünden alınmış bu parçada kullanılan anlatım türleri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öyküleyici - Betimleyici
B
Açıklayıcı - Tartışmacı
C
Tartışmacı - Söyleşmeye Bağlı
D
Betimleyici - Fantastik
E
Kanıtlayıcı - Mizahi
17-Aşağıdakilerden hangisi anı ve günlüğün ortak özelliklerinden biridir?

A
Sonradan yazıya geçirilmiş olmaları
B
Olayların kurmaca olması
C
Dilin, alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılması
D
Nesnel yazılar olmaları
E
Kişisel hayatı konu almaları
Hüseyin Cahit Yalçın’ın anılarını, verdiği ada uygun olarak yaşamının sanat, edebiyat ve basınla ilgili bölümlerine ayırmış bulunan yazar, yapıtında bu sınırların dışına taşmamaya özel bir çaba göstermiştir. O kadar ki, “İlk Çocukluk” başlıklı bir bölümle başlayan eserine yazar, şu tümce ile girer: “Bende kitap merakının ne zaman başladığını tayin etmek için gözlerimi maziye çevirdiğim vakit çocukluğuma kadar inmeye mecbur oluyorum.” Anlaşılıyor ki yazar için yaşam, bir bakıma “kitap merakı” ile birlikte başlamaktadır.

18- Parçada bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Saray ve Ötesi
B
Kırk Yıl
C
Edebî Hatıralar
D
Matbuat Hatıralarım
E
Gördüklerim-Yaptıklarım

19-Aşağıdakilerden hangisi anı türünün özelliklerinden biri değildir?

A
Anlatıcı birinci kişidir.
B
Tek amacı gelecek kuşaklara ders vermektir.
C
Dil, göndergesel ve heyecana bağlı işlevde kullanılır.
D
Tarihî belge niteliği taşır.
E
Yaşanmakta olan değil, yaşanmış bir olay anlatılır.20.Anı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Anlatıcı, olayları yaşayan ya da tanıklık eden kişidir.
B)Genellikle betimleyici ve kanıtlayıcı anlatımdan yararlanılır.
C)Siyasi, edebi, askeri ve sosyal içerikli olabilir.
D)Tarihe ve edebiyata kaynaklık eder.
E)Anlaşılır, içten bir anlatım yöntemi kullanılır.

CEVAP ANAHTARI

1   2  3  4   5   6  7   8   9  10  11  12

A  B  E  A  D  B  C  D  B   C   E    A

13-E

14-C

15-A

16-A

17-E

18-C

19-B

20-B


 TEST -1 İÇİN TIKLA 5 Yorumlar

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS