ads

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Mektup Test Soruları
9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Mektup Test Soruları, 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Mektup Test Soruları,9.Sınıf Edebiyat Mektup Test Soruları


9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Mektup Test Soruları, 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Mektup Testi Çöz,TESTLER

ONEDEBİYAT.NET 'in değerli öğretmen-öğrenci-eğitimsever takipçileri.

Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları,kitap cevepları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..

derskonum ailesi olarak buu sayfamızda 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Mektup Test Soruları,, üzerine bir paylaşım yapıyoruz .

Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

paylaşarak bize destek olabilirsiniz


1. Birbirinden uzakta bulunan kişi ve kurumlar arasında haberleşmeyi
sağlayan yazı türüne mektup denir. Bazı mektuplar
bir sanat eseri gibi okunmak için yazılır. Bunlar ---- mektup
olarak bilinir. Bazıları da sanatsal bir amaç düşünülmeden
yapılan yazışmalardır. Eş, dost ve akrabalara yazılan bu tür
mektuplara ---- mektup, kurum veya kuruluşlara yazılan
mektuplara ise --- mektup denir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) özel – resmî – edebî
B) özel – edebî – resmî
C) edebî – resmî – özel
D) edebî – özel – resmî
E) resmî– özel – edebî


2. İçerikleri ve ifade şekilleri bakımından özel mektuplar içinde
ayrı yer tutan ve ayrı şekilde ele alınan mektup türüdür.
Sanatsal bir kaygıyla yazılan bu tarz mektuplarda mektubun
yazıldığı dönemin edebiyat ve düşünce olayları yer alır.
Yazar, karşısındakine öğüt verir, yol gösterir veya herhangi
bir eser hakkında görüşlerini dile getirir. Bunlar, eskiden
"Mektûbât, “Mektuplar" adı altında toplanır ve geniş kitlelerin
de okuyabilmesi için yayımlanırdı. Namık Kemal, Ahmet
Hamdi Tanpınar gibi sanatçıların yayımlanan bazı mektupları
bunlara örnektir.
Bu parçada sözü edilen mektup türü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Özel mektup
B) Dilekçe
C) İş mektubu
D) Resmî mektup
E) Edebî mektup3. I. Dilekçe metni genellikle kısa olur. Ancak bazı özel durumlarda
kâğıdın ön yüzü yeterli olmazsa kâğıdın arka
yüzüne geçilmez, ikinci bir kâğıda geçilir.
II. Dilekçeler el yazısı ile yazılırsa, mavi ya da siyah mürekkepli
kalem ile yazılmalı. Bilgisayar ve daktiloyla da
yazılabilir.
III. Tarih; isim ve imzanın bir satır altında ve kâğıdın sağ alt
kısmında bulunur.
IV. Hitaplar resmî makamın idari yapısına uygun ve eksiksiz
olmalı. Ankara Valiliğine, Kurtuluş Lisesi Müdürlüğüne
gibi.
V. Dilekçeyle birlikte ekler varsa, ekler başlığı altında sol
alt köşeye sıra numarası ile yazılır.
Dilekçe ile ilgili numaralı cümlelerin hangisinde bir bilgi
yanlışı yapılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.4. (I) Devlet dairelerinin kendi aralarında veya kişilerle devlet
daireleri arasında yazılan mektuplara resmî mektuplar
denir. (II) Bu mektuplarda asıl konu dışında özel isteklere
yer verilir. (III) Resmî mektuplar bir yönüyle iş mektuplarına
benzer. (IV) Son kısmında; üst makam alt makama yazıyorsa
dilekçeyi "rica ederim’’ ibaresiyle bitirilir. (V) Alt makam
üst makama yazıyorsa dilekçenin son kısımda "arz ederim’’
ibaresi kullanılır.
Bu parçada numaralı cümlelerin hangisinde bir bilgi
yanlışı yapılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.5. Mektup türü dünya edebiyatında roman türü içinde de kullanılmıştır.
Balzac ---- adlı romanı, Goethe ---- adlı yapıtında
bu yönteme başvurmuştur.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi
sırası ile getirilmelidir?
A) Vadideki Zambak – Faust
B) Goriot baba – Faust
C) Vadideki Zambak – Genç Werther’in Iztırapları
D) Vadideki Zambak – Emile
E) Goriot Baba – Genç Werther’in Iztırapları


6. Mektup türünün kökeni aşağıdakilerin hangisine dayanmaktadır?
I. Haberleşme
II. Bilgilendirme
III. Şikâyet bildirme
IV. Hayal dünyasına seslenme
V. Bir istekte bulunma
Yukarıdakilerden hangisi mektup türüyle ilişkilendirilemez?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


7. Aşağıdaki sanatçı – eser eşleştirmelerinin hangisinde
bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Fuzuli – Şikâyetname
B) Ahmet Rasim – Romanya Mektupları
C) Nurullah Ataç – Okuruma Mektuplar
D) Nazım Hikmet – İzmir Yolunda Son Mektup
E) Cahit Sıtkı Tarancı – Ziya’ya Mektuplar


8. Mektup türü kimi zaman tarihî belge niteliği de taşımaktadır.
18. yüzyılın başlarında İstanbul’da bulunan İngiltere elçisinin
eşi Lady Montagu’nun mektup tarzında kaleme aldığı
anıları, o dönem Türk sosyal hayatı ile ilgili önemli bir belge
niteliği taşır.
Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Genç Werther’in Izdırapları
B) Goriot Baba
C) Şark Mektupları
D) Kızıl ile Kara
E) Vadideki Zambak


9. Aşağıdakilerden hangisi mektup çeşitlerinden biri değildir?
A) Özel Mektuplar
B) Edebî Mektuplar
C) Resmî ve İş Mektupları
D) Açık Mektuplar
E) Ekonomik Mektuplar


10. Aşağıdaki eserlerin hangisinde mektup türünde yazılmış
bir eser, sanatçısı ile birlikte verilmemiştir?
A) Namık Kemal – Hususi Mektuplar
B) Abdülhak Hamit Tarhan – Mektuplar
C) Halide Edip Adıvar – Handan
D) Muallim Naci – Muhaberat ve Muhaverat
E) Hüseyin Rahmi Gürpınar – Ziya’ya Mektuplar


11. Tanzimat’tan sonra gazetelerde yayımlanan birçok açık
mektup göze çarpar. ---- adı verilen örnek mektup metinleri,
hem mektup şeklinin günümüze taşınmasını sağlamış hem
de dönemin siyasi ve sosyal bazı olaylarına ışık tutmuştur.
Tanzimat Dönemi’nde ilk ilgi çekici mektup örnekleri klasik
edebiyatın son temsilcilerinden ---- adlı sanatçımıza aittir.
Bu parçadaki boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) Ruzname – Muallim Naci
B) Hamse – Namık Kemal
C) Tezkire – Ziya Paşa
D) Münşeat – Akif Paşa
E) Menkıbe – Şinasi


12. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içindeki eser/
kavramla ilgili değildir?
A) Edebiyatımızda sanatlı bir üslupla yazılan ilk mektuptur.
(Şikâyetname)
B) Halide Edip Adıvar’ın mektup tarzında yazdığı romandır.
(Handan)
C) Divan edebiyatında mektupların toplandığı eserlerdir.
(Hamse)
D) Bir görüş ve düşünceyi devlet yetkilisine veya halka hitaben
yazılan mektuplardır. (Açık mektup)
E) Bir talep veya

CEVAP ANAHTARI
1  2  3  4 5  6 7  8  9  10 11 12
D E C  B C D D C  E  E   D   C


9.Sınıf Edebiyat Mektup Ünitesi Test Soruları


Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS