ads

 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Ünite-Giriş Ünitesi Çalışma Kağıdı11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Giriş Ünitesi Ders Notları PDF, 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Ünite  Konu Anlatımı PDF,9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Ünite-Giriş Ünitesi Ünitesi Ders Notları PDF İndir,


11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Giriş Ünitesi Çalışma Kağıtları, 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Ünite-Giriş  Konu Anlatımı PDF, ÇALIŞMA KAĞITLARI, 11.Sınıf Edebiyat Giriş Ünitesi Testi Çöz, TESTLER,


onedebiyat.net'in değerli öğretmen-öğrenci-eğitimsever takipçileri.

Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları,kitap cevepları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..

derskonum ailesi olarak buu sayfamızda  11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Ünite-Giriş Ünitesi Çalışma Kağıdı üzerine bir paylaşım yapıyoruz .

Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..
paylaşarak bize destek olabilirsinizÜNİTE İÇERİĞİ
Ünite İçeriği:
1-Edebiyat Toplum İlişkisi
3. Edebiyatın Sanat Akımları ile ilişkisi
            A-Felsefe Nedir ? Edebiyat-Felsefe İlişkisi

            B-Edebi Akımlar ve Özellikleri

A-Klasik Sorular:

1-Edebiyat-toplum-sanatçı kelimelerinden hareketle edebiyat-toplum ilişkisini anlatan bir paragraf yazınız.

2-Edebiyatı diğer sanat dallarından ayıran noktalar nelerdir.

3-Edebiyatın toplumu etkilemesine örnekler vererek açıklık getiriniz.

4-Toplum-kültür-çağ edebiyatı nasıl etkiler açıklayınız.

5-Sanat Akımı/Edebi Akım nedir ? Açıklayınız

6-Edebi akımların doğuşunda etkili olan temel sebepler nelerdir ?

7-Klasisizm - romantizm-realizmi aşağıdaki kriterlere göre karşılaştırınız.

Dil:

Tema:

Konu:

Temel düşüncesi:

Türk veDünya Edebiyatında temsilcileri:

8-Şiirde görülen en önemli edebi akımlar hangileridir ?

9- Sürrealizm hakkında bilgiler veriniz.

10-Edebiyatımızda Natüralist sanatçılar kimlerdir ?

 Hazırlayan:Mustafa ŞAHİN

B- Boşluk Doldurma Soruları:

1-..............., kişinin duygu ve düşüncelerini, kendine özgü bir dil kullanarak, estetik kurallar çerçevesinde, yazılı veya sözlü olarak dile getirmesidir.

2-İlk önce Batı edebiyatlarında ortaya çıkan bu akımlar, Türk edebiyatının Batı’ya yönelmeye başladığı ......................edebiyatıyla birlikte kullanılmaya başlanmıştır

3-................................. akımı 14. yüzyılda İtalya’da doğmuş ve buradan Avrupa’ya yayılmıştır.

4- .........................akımı  akla, mantığa ve sağduyuya önem vermiştir. ..........................akımda Tiyatroda üç birlik kuralına uyulmuştur. ..........................akımda uyulmamıştır.

5-.........................’nun ......................... adlı dram türündeki bu eserin oynanmasıyla klasisizm akımına tepki olarak ortaya çıkmıştır.

6-Stendhal, Balzac, Charles Dickens ........................akımının temsilcilerindendir.

6-S Tevfik Fikret,Yahya Kemal Beyatlı .......................akımının temsilcilerindendir.

7- Fransız yazar Baudelaire’in yazdığı “Kötülük Çiçekleri” adlı eserde .....................akımının özellikleri anlatılmıştır

8-............................akımı için "Freud’un “psikanaliz” kuramının edebiyata uyarlanmış şeklidir."denilebilir

9- ............................akımının ilkeleri İtalyan yazar Marinetti tarafından kuralları belirlenmiş, Marksist Rus yazarlar tarafından kullanılmıştır.

10- Ahmet Hâşim edebiyatımızda .......................................akımının en önemli temsilcisidir.Hazırlayan:Mustafa ŞAHİN

C-Test / Çoktan Seçmeli Sorular


Bir hikâye veya romanda okur; kendisini, komşusunu, her gün karşılaştığı olayları bulabilmelidir. Elbette bu kadarı da yeterli değildir. Bunlar kötü ise bunlardan nefret etmeli, iyi ise bunlara imrenmelidir. Zaten yazarın başarısı da buradadır: Her gün karşılaşılan fakat fark edilmeyen şeyleri insanların dikkatine sunarak onlardan bir ders çıkarmak. 1-Bu parçada edebiyatın aşağıdakilerin hangisiyle ilişkisi üzerinde durulmuştur?

A) Günlük yaşamla

B) Bilimsel gelişmelerle

C) Tarihî olay veya kişilerle

D) Ahlaki değer ve geleneklerle

E) Dildeki lehçe ve şive farklılıklarıyla

 

 

2-Aşağıdakilerin hangisi edebiyat-toplum ilişkisiyle ilgili yanlış bir bilgi içermektedir?

A) Edebiyatın toplumsal gerçeklikle sıkı bir bağı vardır.

B) Toplum, edebiyatın önemli bir kaynağını teşkil eder.

 C) Edebiyatın temel amacı toplumsal çözümler üretmektir.

D) Edebî ürünlerde millî ve evrensel değerlere yer verilebilir.

E) Sanatçılar, toplumun bir bireyi olarak eserlerini oluştururlar.

 

Adın nedir senin, oğlum?

– Hasan.

– Hasan, dinle!

Zararlı sen çıkacaksın bütün bu hiddetle.

Benim de yandı içim anlayınca derdinizi

Fakat baban sana ısmarlayıp da gitti sizi.

O, bunca yıl çalışıp alnının teriyle seni Nasıl büyüttü?

Bugün, sen de kendi kardeşini,

Yetim bırakmayarak besleyip büyütmelisin.

– Küfeyle öyle mi?

– Hay hay! Neden bu söz lâkin?

Kuzum, ayıp mı çalışmak, günah mı yük taşımak?

Ayıp: Dilencilik, işlerken el, yürürken ayak.

3-Bu parça aşağıdakilerden hangisine doğrudan bir örnek teşkil etmez?

A) Edebiyatın tarih bilimiyle olan ilişkisine

B) Edebiyatın sosyal hayatın bizzat içinde yer aldığına

C) Edebiyatın konusunun genel olarak “insan” olduğuna

 D) Bir çevrede tartışılanların edebî metinlere yansıyabileceğine

E) Edebiyat ürünlerinde bir hayat görüşünden izler bulunabileceğine

 

 

—- kuramcısı olan Boileau, —- adlı yapıtında, "Akıl ve mantığı seviniz, eserleriniz görkem ve değerini ondan alsın." diyerek bu akımın en önemli özelliklerinden olan akıl ve sağduyu egemenliğini gözler önüne sermiştir.

4-Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) Klasisizmin – Şiir Sanatı

B) Sembolizmin – Kötülük Çiçekleri

C) Romantizmin – Cromwell

D) Realizmin – Madam Bovary

E) Hümanizmin – Denemeler

Bu akım, parnasyenlerin şiirden kovduğu duygu ve hayali şiire geri getirmiştir. Birtakım simgelerin arkasına saklanarak, anlamı herkese göre değişebilen kapalı bir şiir anlayışını benimsemiştir.

 

5-Parçada tanıtılan edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sürrealizm   B) Sembolizm   C) Romantizm   D) Fütürizm   E) Klasisizm

Edebiyat akımları birbirlerine tepki niteliğinde ortaya çıkmıştır. Örneğin romantizm (I)klasisizme, realizm (II)romantizme, parnasizm (III)realizme(IV)sembolizm (V)parnasizme, tepki olarak doğmuştur.

 

6-Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

7-Aşağıdaki sanatçılardan hangisi romantizmin temsilcileri arasında yer almaz?

A) Lamartine 

B) J. J. Rousseau

C) Goethe    

D) La Fontaine

E) Schille

 

8-Aşağıdakilerden hangisi parnasizmin bir özelliği değildir?

A) Realizmin şiirdeki yönünü temsil eder.

B) Şiir, öznellikten nesnelliğe açılan bir yol izler.

C) T. Gautier, Banville önemli temsilcilerindendir.

D) Şiir, saf güzellik olarak algılanmıştır.

E) "Sanat, toplum içindir." ilkesi benimsenmiştir.

 

9-Natüralizmle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Toplumu anlatırken aşırılıklardan kaçmış, orta halli insanı anlatmışlardır.

B) Kahraman, toplumun hangi kesimindense o dille konuşturulur.

C) Gözlemciliği deneyciliğe vardıran bir akımdır.

D) Sanatı toplum sorunlarının dile getirilmesinde araç olarak kullanır.

E) Yapıtlarını bir tez üzerine temellendirmişler, deneysel roman tarzını geliştirmişlerdir.

 

10-Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Sürrealizm bilinci ve aklı değil, bilinçaltını esas alır.

B) Flaubert, Madame Bovary adlı eseriyle realizmin romantizmden üstün olduğunu kanıtlamıştır.

C) Klasik sanatçılar eserlerinde ideal ve mükemmel insanı işlemişlerdir.

D) Montaigne dünya edebiyatında deneme türünün kurucusu kabul edilir.

E) La Fontaine, Fransız tragedyasının en önemli isimlerinden biridir.

 

 

Hazırlayan:Mustafa ŞAHİN


 

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Ünite-Giriş Ünitesi Çalışma Kağıdı

 


Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS