ads

   12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Ünite-Giriş Ünitesi Çalışma Kağıdı


 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Ünite-Giriş Ünitesi Çalışma Kağıdı 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Giriş Ünitesi Ders Notları PDF, 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Ünite  Konu Anlatımı PDF,12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Ünite-Giriş Ünitesi Ünitesi Ders Notları PDF İndir,TEST,TESTİ ÇÖZ


12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Giriş Ünitesi Çalışma Kağıtları, 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Ünite-Giriş Test PDF, ÇALIŞMA KAĞITLARI, 12.Sınıf Edebiyat Giriş Ünitesi Testi Çöz, TESTLER,


onedebiyat.net'in değerli öğretmen-öğrenci-eğitimsever takipçileri.

Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları,kitap cevepları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..

derskonum ailesi olarak buu sayfamızda  12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Ünite-Giriş Ünitesi Çalışma Kağıdı üzerine bir paylaşım yapıyoruz .

Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..
paylaşarak bize destek olabilirsiniz


onedebiyat = on numara edebiyat

Hazırlayan:Mustafa ŞAHİN

                                Mustafa Şahin EDEBİYAT

..

KLASİK SORULAR

çalışma kağıdını PDF indirmek için tıklaa

1-Edebiyat nedir ?

 2-Edebiyatın konusu nedir?

3-Edebiyat ve tarih ilişkisini açıklayınız.

4-Edebiyat ile felsefe bilimini karşılaştırınız.

5-Edebiyat ile felsefe bilimini karşılaştırınız.

6-Edebiyat, psikoloji ve psikiyatriden hangi açılardan yararlanır ?

7- Dilin tarihi süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler nelerdir?

8-Teknolojinin dilin değişimi-gelişimini nasıl etkilemektedir ?

9-Türk dilinin ilk sözlüğü nedir ? Hakkında bilgi veriniz.

10-Türkçenin günümüze kadar önemli sözlüklerinden on tane yazınız.

11-Sanal ortamdaki sözlüklerimiz nelerdir ?

12- Kamus-ı Türki hakkında bilgiler veriniz.


DOĞRU YANLIŞ SORULARI

çalışma kağıdını PDF indirmek için tıklaa

(   )  Psikolojinin edebiyata etkisi yazarın ruh halinin esere yansıması sınırlıdır.

(   )  Edebiyat ve psikoloji biliminin en ortak yönü asıl malzemelerinin insan olmasıdır.

(   )  Felsefenin sözcük anlamı, "bilgelik sevgisi" ya da "bilgi sevgisi"dir.

(   )  Düşünce akımlarının oluşum aşamasında dönemin siyasi yapısı ana etkendir.

(   )  Bazı eserlerin kaynağı direkt felsefedir.

(   )  Edebiyat ve psikoloji birer bilim dalıdır.

(   )  Din değişimi , dili etkileyen sebepler arasında yer almaz.

(   )  Toplumun içinde bulunmuş olduğu kültürel hayat dile birebir yansır.

(   )  Divan-ı Lügat'it Türk,11.yy’da (1072-1074) Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır.

(   )  Codex Cumanicus Karadeniz’in kuzeyinde yaşamış olan Karluk Türklerininin soz varlığı ve sözlü edebiyat ürünleri ile ilgili derlemelerden oluşur

(   )  Muhakemetü'l Lugateyn , Ali  Şir Neva’inin  Türk Dili ve Türkçe adına yazdığı en önemli  eseridir.

(   )  Muhakemetü'l Lugateynde Türkçe’nin Arapça’dan üstünlüğü ispatlanmaya çalışılmıştır.

(   )  Kamus-ı Türki, Tanzimat edebiyatı döneminde yazılmıştır.

(   )  Lügat-i Naci:  Naci Görür’ün 1891’de hazırlamaya başladığı eserdir.

 

Hazırlayan:Mustafa ŞAHİN ---- Mustafa Şahin EDEBİYAT

TEST SORULARI


Halk edebiyatımız, insanının çeşitli ruh hâllerini dile getiren zengin şiirlerle doludur. “Ellerin mektubu gelmiş okunur, Benim yüreğime hançer sokulur.” … “Bu ellerin taşı hiç bana değmez, İlle dostun gülü yaralar beni.” Bu konuyla ilgili daha pek çok örnek sıralanabilir. “Anasının bir tanesini hor görmesinler.” gibi basit görünen bir dize bile, yabancı yere gelin gidecek bir genç kızın kaygılı hâlini ne güzel dile getirmektedir.

1-Bu parçada verilen dizeler ve açıklamalarla edebiyatın hangi bilim dalıyla olan ilişkisi vurgulanmak istenmiştir?

A) Tarih B) Sosyoloji C) Psikoloji D) Felsefe E) Filoloji

 

II. Meşrutiyet devrinde Türk şiiri, güzellik duygusunu bir kenara bırakarak çeşitli sosyal davaların emrine girmişti. Tevfik Fikret, yeni bir ahlak anlayışının ve insanlık görüşünün öncülüğünü yapıyor; Mehmet Akif, İslam birliği idealini; Mehmet Emin ve Ziya Gökalp Türkçülük ve Turancılık ideolojisini savunuyordu.

2-Bu metinde edebiyatın hangi alanla ilişkisi vurgulanmak istenmiştir?

A) Tasavvuf B) Edebî sanat C) Halk efsaneleri D) Düşünce akımları E) Teknolojik gelişmeler

 

3. Aşağıdaki eserlerden hangisi Türkçenin sözlüklerinden biri değildir?

A) Kamus-ı Türki B) Lehçe-i Osmani C) Divanü Lügâti’t-Türk D) Mukaddimetü’l-Edeb E) Muhâkemetü’l-Lugateyn

 

I. Körügme kün tengri Siz bizni küzeding Körügme ay tengri Siz bizni kurtgarıng II. Ey Cenab-ı Kibriya, bizler gibi âcizlere Kibriyâ-yı zâtını mümkün müdür etmek hayâl Daima Allah’tır kalbimde tesbih ettiğim Bargâh-ı lûtfuna çıkmaz mı bu feryâd-ı bâl

4-Bu parçalardaki altı çizili sözcükler, dilin değişimini etkileyen aşağıdaki unsurlardan hangisiyle ilgilidir?

 A) Coğrafya B) Din C) Teknoloji D) Felsefe E) Ekonomi

 

I. Belki bir insan hayatı, zaman fırınında ateşe attığımız bir kâğıt kadar çabuk yanıyor. Belki hayat, hakikaten bazı düşünürlerin dediği gibi bir oyundur. Küçük, ümitsiz savunmalardır hatta bir rüyadır belki. II. Bana öyle geliyor ki insanoğlu, ezelden başlayıp öngöremediği ya da anlayamadığı bir geleceğe uzayan korkunç bir kör dövüşüne dalmış. Karşılaştığı her engeli yenmiş, biri hariç. İnsan sadece kendini yenemiyor.

5-Bu metinlerde yazarların “insan” ve “hayat”la ilgili görüşleri aşağıdaki bilim dallarından hangisiyle ilişkilidir?

A) Tarih B) Sosyoloji C) Psikoloji D) Felsefe E) Coğrafya

 çalışma kağıdını PDF indirmek için tıklaa

Tanzimat edebiyatında dil, sözlük ve ansiklopedi alanında yaptığı çalışmalarıyla tanınan bir yazarımızdır.Kamus-ı Türki adlı sözlük, yazarın dilimize kazandırdığı en önemli eseridir..Zamanın en büyük dil bilgini olarak tanınır.Gazeteler ve dergiler çıkarmıştır.Türk dilinin sadeleştirilmesi konusunda önemli çalışmaları vardır.Orhun Yazıtlarını ve Kutadgu Bilig'i Türkiye Türkçesine çeviren ilk aydınımızdır

6-Yukarıda tanıtılan sanatçı kimdir ?

A-Şinasi                       B-Ahmet Vefik Paşa

C-Şemsettin Sami       D-Sami Paşazade Sezai

E-Direktör Ali Bey

XIII. yuzyıl sonlarında hazırlandığı sanılmaktadır.

Karadeniz’in kuzeyinde yaşamış olan Kuman (Kıpcak) Türklerininin soz varlığı ve sözlü edebiyat ürünleri ile ilgili derlemelerden oluşur.İtalyanlar tarafından hazırlanmış olabileceğinden ‘İtalyan bolumu’ diye adlandırılan eserin

bu bölümünde Latince sözcüklerin Farsca ve Kıpcakca karşılıkları verilmiştir.

7-Yukarıda bazı bilgileri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir ?

A-Codex Cumanicus

B-Lehçetü'l Lügat

C-Muntahabat-ı Turkiyye

D-Müntehabât-ı Lügât-i Osmâniyye

E-Lehce-i Osmani

 

Ali  Şir Neva’inin  Türk Dili ve Türkçe adına yazdığı en önemli  eseridir. Eser, Kaşagarlı Mahmut’un yazdığı Divan’ı Lüğat it Türkî’den sonra Milli Dili korumak endişesi ile İslami dönem edebiyatının bu konudaki yazılmış en mühim ikinci eserdir.  Bu  eserde Türkçe’nin Farsça’dan üstünlüğü ispatlanmaya çalışılmıştır.

8-Yukarıda bazı bilgileri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir ?

A-Mukaddimetü'l Edep                B-Lehçetü'l Lügat

C-Muntahabat-ı Turkiyye             D- Muhakemetü'l Lugateyn

E- Müntehabât-ı Lügât-i Osmâniyye

 

9-Aşağıdakilerden hangisinde Divan-ı Lügat'it Türk ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır ?

A-Türk dilini Araplara öğretmek amacıyla yazılmıştır. Bu nedenle Arapça olarak kaleme alınmıştır.

B-Yazar Türkçe kelimelerin karşılıklarını ve bunu halk dilinden derlediği örneklerle delillendirmiştir.

C-Türk boyları ve coğrafyası ile Türklerin örf ve gelenekleri üzerine önemli bilgiler vardır.

D-Devrinin Türk dünyasını gösteren bir haritada vardır.

E-Oamanlı dönemi Türkçesi kullanılmıştır.

 

10-Aşağıdakilerden hangisi dilin tarihi süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebeplerden değildir?

A-Coğrafya değişimi            B-Din değişimi

C-Yönetim şeklindeki değişim     D-Teknoloji değişimi

E- Kültür değişimi

 

11-Aşağıdakilerden hangisi edebiyat-psikoloji ilişkisi düşünüldüğünde yanlış bir bilgi içermektedir?

A-Edebiyat sanat dalıdır ; psikoloji, bilim dalıdır.

B-Edebiyat insanın ruh dünyasının /iç dünyasının yansımasıdır. Psikoloji ise ruh dünyasının araştırılmasıdır.

C--Edebiyatta ortaya ürün çıkar.

D--Edebiyatta amaç estetik haz vermektir. Psikoloji de ise sorun tespiti ve çözümü önemlidir.

E--Edebiyatın ve muhatabı psikolojinin muhatabı toplumdur.

 çalışma kağıdını PDF indirmek için tıklaa

Hazırlayan:Mustafa ŞAHİN

                                Mustafa Şahin EDEBİYAT


..
12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Ünite-Giriş Ünitesi Çalışma Kağıdı

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS