ads

İslamiyetin Türkler arasında rahatlıkla kabul görmesinin nedenleri

İslamiyetin Türkler arasında rahatlıkla kabul görmesinin nedenleri,İslamiyetin Türkler arasında rahatlıkla kabul görmesinin nedenleri neler olabilir,


onedebiyat.net değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevepları,konu anlatımı,pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için İslamiyetin Türkler arasında rahatlıkla kabul görmesinin nedenleri üzerine  bir paylaşım yazacağız. CEVAP AŞAĞIDA
Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

onedebiyat.net

İslamiyetin Türkler arasında rahatlıkla kabul görmesinin nedenleri


Türklerin İslamiyeti Benimseme Nedenleri Maddeler Halinde: 
  • Türklerdeki Gök Tanrı inancı ile İslamiyetteki Tek Tanrı inancı arasındaki benzerlik, 
  • Türklerdeki cihan hakimiyeti mefkuresi (gaza düşüncesi) ile İslamiyetteki Cihat Anlayışı arasındaki benzerlik, 
  • Her iki kültürde de ahiret ve cennet cehennem inançlarının olması,
  •  İki kültürde de kurban kesme geleneğinin olması, 
  • İki kültürde de temizliğe önem verilmesi, 
  • İki kültürde de ruhban sınıfının (ayrıcalıklı din adamları) olmaması, 
  • İki kültürde de ahlak kurallarının benzerliği, 
  • Abbasilerin Türklere ve Türk kültürüne karşı hoşgörülü tutumu 
  • Tüm bu nedenler Türklerin İslamiyeti benimsemesini sağlamıştır.
GENİŞ İÇERİK

Türklerin İslamiyet’i Kabul Etme Nedenleri

Talas Savaşı

Türkler, İslamiyet’i kılıç zoru ile değil, kendilerine yakın gördükleri için rızalarıyla kabul etmişlerdir. Bu kabul ediş sürecinin en önemli safhası ise Talas Savaşıdır. 751 senesinde Çin ve Abbasi orduları arasında gerçekleştirilen savaş sırasında Karluk Türkleri Müslümanların yanında yer almıştır. Bunun sonucunda Abbasiler galip gelmiş, Türk-Arap ilişkileri ise olumlu yönde gelişme göstermiştir. 

Yaşanan bu olay, Orta Asya’nın kaderini değiştirirken Türklerin İslamiyet’i kabul etme süreci de hız kazanmıştır. Bunun sonucunda Karluklar 10. yy itibari ile kalabalık gruplar halinde İslamiyet’i kabul etmiş, bu durum İslam âlemi ve dünya tarihi açısından büyük sonuçlar doğurmuştur.

Dini Etkenler

Türkler, diğer dinlere karşı büyük bir hoşgörüye sahipti. Hoşgörünün İslam inanç sisteminin temel felsefelerinden birisi olması da Türklerin İslamiyete geçişi için önemli bir neden olmuştur. Ayrıca Gök Tanrı inancı ile İslamiyet’in bir çok ortak noktası bulunuyordu. 

Bunlardan en önemlisi ise her iki inanç sisteminin de tek tanrılı olmasıdır. Yine İslamiyet’te yer alan Esma-ül Hüsna adı verilen Allah’ın sıfatlarının bir kısmı, eski Türk inancında Gök Tanrıya atfedilen sıfatlarla benzerlik gösteriyordu.

İslamiyetin Türkler arasında rahatlıkla kabul görmesinin nedenleri


Ayrıca ahiret inancı ve ruhun ölmezliği her iki dinde de mevcuttur. Yine Gök Tanrı inancında  olduğu gibi İslamiyet’te de tanrıya kurban sunuluyordu. Bunların yanında İslam dinindeki gaza ve cihat anlayışı ile Türklerin töreyi hâkim kılmak adına yaptıkları savaşlar benzer özellikler gösteriyordu. Örneğin Türklerin "alp" kavramının yerini İslamiyet sonrası "gazi" ünvanı almıştır.

Sosyolojik Faktörler

Türk toplumunda sosyal sınıflara yer verilmezdi. İslam dininde de toplumun böyle bir ayrıma tabi tutulmaması temel kurallardan birisiydi. Ayrıca Gök Tanrı inancında da tıpkı İslamiyet'te olduğu gibi aile yapısı son derece önemliydi. Evlenmek, eşlerin birbirine sadakati, çocuk yetiştirmek gibi konulara her iki inanç sisteminin bakışı da çok yakındı.

Türklerin İslam'a geçişi, Türk ve dünya tarihini değiştirecek düzeyde kritik bir gelişmedir. Bu nedenle Türk tarihi; İslamiyet Öncesi Türk Tarihi ve İslamiyet Sonrası Türk Tarihi şeklinde ayrılmıştır.


Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS