ads

 

10.Sınıf Edebiyat 1.Ünite Giriş Çalışma Kağıdı10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 1. ÜNİTE ÇALIŞMA SORULARI,10.Sınıf Edebiyat 1.Ünite Giriş Çalışma Kağıdı,ÇALIŞMA KAĞITLARI,
ONEDEBİYAT.NET değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum ailesi olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevepları,konu anlatımı,pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 1. ÜNİTE ÇALIŞMA SORULARI   üzerine   bir paylaşım yazacağız.   


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

onedebiyat= on numara edebiyat

destek olmak için lütfen paylaşınız


10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 1. ÜNİTE ÇALIŞMA SORULARI.

A.AŞAĞIDAKİ BOŞUKLARI DOLDURUNUZ.

1. Yazılı ürünlerinin en önemlisi ………yüzyılda dikilen…………………………………………..dir.

2. İslamiyet'in kabulü ile edebiyatımızda ……………ve …………..etkisi başlamıştır.

3. Divan şairlerinin şiirlerini topladıkları eserlere ……………………………denir.     

4.       ……………………………….. ile Batı medeniyeti örnek alınmaya başlanmıştır.

5. ………………………………………………….. Türk yazı dilinin ilk devresidir.

6. Göktürk Kitabeleri……………………………………..,………………………………………..,……………………adına dikilmiştir.

7. ………………..……..geçmiş dönemlerdeki olayları, savaşları, uygarlıkları belgelere dayanarak, yer ve zaman göstererek anlatır.

8. …………………………………………………..’nin Kutadgu Bilig adlı eseri siyasetname özelliği taşımaktadır.

9. Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp ve Ali Canip Yöntem tarafından ……………………………………dergisinde başlatılan ……………………………….. hareketi, dilde sadeleşme hareketidir.

10.    Türk Tarih Kurumu ve 1932'de kurulan……………………………………Türkiye Türkçesinin gelişimine önemli katkılar sağlamıştır.

11.    …………………………………………Selçuklulardan bugüne gelen ve devam etmekte olan bu yazı dili, Türkçenin en büyük, en verimli yazı dilidir.

12.    Sözlü edebiyat dönemi ürünleri……………………törenlerde söylenen, kuşaktan kuşağa aktarılan ürünlerdir.

13.    Orhun Yazıtları …………………………………………….. dönemine ait ilk yazılı ürünlerdir.

14.    Türk dünyası haritasını da içeren ilk sözlüğümüz  ……………………………………………………………Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır.

15.    Geçiş Dönemi eserlerinin ortak özellikleri:

a-

b-

c-

           16.…………………………………………………..13. yüzyıldan 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar etkisini sürdürmüştür.  

 

          17.İslamiyet öncesi dönemin sözlü ürünlerini yazınız.

 

18.Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatının dönemlerini yazınız.

a-

b-

c

d-

e-

 

B. Doğru -Yanlış Soruları

1.    Ozan ve şamanlar kopuz çalarak koşuk ve sagular söylemiştir.  (   )

2.   Altun Yaruk, Sekiz Yükmek, Irk Bitig, Kalyanamkara ve Papamkara Hikâyesi Göktürk eserleridir.(   )

3.   Selçuklular, Anadolu beylikleri ve Osmanlı'nın kuruluş dönemini kapsayan dönem Osmanlı Türkçesi dönemidir.  (    )

4.   Mani, türkü, bilmece, ninni ağıt gibi ürünler Âşık Tarzı Türk Halk Edebiyatı ürünleridir.  (    )

5.   11.  ve 13. yüzyıllarda oluşturulan eserler geçiş dönemi ürünleridir. (   )

6.   Eski Türkçe dönemine ait son eserler geçiş dönemi eserleridir. (   )

7.   Osmanlı Türkçesi,15. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın başlarına kadar devam etmiş bir yazı dilidir. (   )

8.   Irk Bitig, Arap alfabesi ile yazılmıştır. (   )

9.   Koşuk ölen kişilerin ardından söylenen acıklı şiirlerdir. (   )

10. Divan edebiyatı ürünlerinde dil, yabancı etkilerden uzaktır. (   )

 

 

 

C. Türklerin kullandığı alfabeleri yazınız.

 

 

D.Batı Türkçesi kaça ayrılır? dönemleri yazınız.

 

 

 

 

 

e.Tanzimat döenmi’nde edebiytımıza giren türler nelerdir?

 

 

 

f. DİVAN Edebiyatı ile HALK EDEBİYATINI KARŞILAŞTIRINIZ.

 

divan edebiyatı    

halk edebiyatı

 

dil

 

 

ölçü

 

 

konu

 

 

nazım birimi

 

 

 

G. TABLOYU DOLDURUNUZ.

NİNNİ

 

YENİ LİSAN

 

ATABET’ÜL HAKAYIK

 

ALTUN YARUK

 

KOPUZ

 

TASAVVUF

 

SERVETİFÜNÛN

 

SAV

 

 

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS