ads

 9.Sınıf Hikaye Ünitesi Çalışma Kağıdı


9.Sınıf Hikaye Ünitesi Çalışma Kağıdı,9.Sınıf Hikaye Çalışma Kağıdı,ÇALIŞMA KAĞITLARI,9.Sınıf Edebiyat Hikaye Ünitesi Çalışma Kağıdı, ONEDEBİYAT.NET'İN  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


DERSKONUM AİLESİ olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevepları,konu anlatımı,pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 9.Sınıf Hikaye Ünitesi Çalışma Kağıdı  üzerine  bir paylaşım yazacağız.   


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen paylaşınız


9.Sınıf Hikaye Ünitesi Çalışma Kağıdı

HİKAYE KONUSU ÇALIŞMA KAĞIDI 

1*Yaşanmış veya yaşanması mümkün olan olayların okuyucuya haz verecek şekilde anlatıldığı kısa edebî yazılara .................. denir.
2*Hikâyelerde düşündürmekten çok, .......................... ve ................................ esastır.
3*Hikâyenin Öğeleri/Yapı Unsurları........................-...................-...................-........................-..................-............................-........................'dır
4*Hikâyede.............................temel öğedir. 

5*Hikâye planı ...................-...................-........................ olarak üç bölümden oluşur:
6*Hikâyenin bütün yönleriyle anlatıldığı en geniş bölüm.......................................bölümüdür.
7*Hikayelerde .......................-...................... zaman dilimi kullanılır.
8*Tek bir kişinin orta yere gelerek halkı bazen güldürmek bazen düşündürmek bazen de insanlara ders vermek maksadı ile anlattığı hikayelere ........................ denir.
9* .......................................hikayeleri 12-14. yy'de Müslüman Oğuz boylarının geleneklerini, göreneklerini, iç mücadelelerini, doğa üstü güçlerle, yaratıklarla savaşmalarını ele alır. 
10*.......................................hikayeleri Türk edebiyatında 16.asırdan itibaren görülmeye başlanan, genellikle âşıklar tarafından nazım-nesir karışık bir ifade tarzı ile dinleyicilere karşı anlatılarak nesilden nesile sözlü olarak aktarılan , yer yer masal ve destan özellikleri gösteren hikayelerdir
11* Çağdaş Hikaye: ......................-......................-.........................-................... olmak üzere dörde ayrılır.
12*.......................öykülerine "klasik öykü" de denir.
13*Olay hikayeciliğinin Batı’daki temsilcisi.................................. 
14*Durum hikayeciliğinin Batı’daki temsilcisi.................................. 
15*Modern hikayeciliğinin Batı’daki temsilcisi..................................
16*Küçürek hikayeciliğinin Batı’daki temsilcisi.................................. 
17*Olay hikayeciliğinin edebiyatımızdaki temsilcisi.................................. 
18* Durum hikayeciliğinin edebiyatımızdaki temsilcisi..................................
19* Modern hikayeciliğin edebiyatımızdaki temsilcisi.................................. 

20* Küçürek hikayeciliğin edebiyatımızdaki temsilcisi.................................. 

21.............................öykülerinde merak öğesi ikinci plandadır..
22*Durum öyküsüne ................................ tarzı öykü' de denir.
23* Olay öyküsüne ................................ tarzı öykü' de denir.
24*.........................................hikâyelerinde kahraman dış dünyayı içinde bulunduğu ruh hâline göre 

algılar ve anlatır
Bilge Karasu, Oğuz Atay ve Nezihe Meriç ............................... hikâyeler yazmışlardır.
25*........................... hikayeler; çok kısa öykü, minimal öykü olarak da anılır. “
26*Rönesans'tan (16. yüzyıl) sonra ......................... ın yazdığı.......................' adlı eseri öykü türünün ilk örneği kabul edilir.
27*Çağdaş hikayelerden önce ........................-........................-........................-........................... gibi türler hikayenin yerini tutmaktaydı.
28*Türk edebiyatında Batılı anlamdaki ilk öyküler ...........................Döneminde yazılmıştır.
29* Türk edebiyatında ilk öykü denemesi Emin Nihat'ın ".................................”sidir
30* Türk edebiyatında ilk öykü örneği "........................ (1880-1890)' adlı eseriyle ...................... vermiştir.
31*Batılı anlamda ilk öykü örneğini ise Sami Paşazade Sezai'nin "............................."adlı eseridir.
32*............................ olay öykücülüğünde yeni bir çığır açmış,öykücülüğü bir meslek haline getirmiştir.
33*Hikayelerde genelde .....................-...................- .................anlatım türleri kullanılır.
34*Hikayelerde genelde .....................-...................- .................- ..................- ................. vs. anlatım teknikleri kullanılır. 

1 Yorumlar

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS