ads

      10.Sınıf Türk  Dili ve Edebiyatı Biryay Yayınları Kitap Cevapları


10.Sınıf Türk  Dili ve Edebiyatı Biryay Yayınları Kitap Cevapları,2020 2021 10.Sınıf Türk  Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları,Kitap Cevapları,onedebiyat.net değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevepları,konu anlatımı,pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 2020 2021   10.Sınıf Türk  Dili ve Edebiyatı Biryay Yayınları Kitap Cevapları Sayfa 82 üzerine bir paylaşım yazacağız. 
CEVAPLAR AŞAĞIDA
Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

onedebiyat--- on numara   edebiyat

destek olmak için lütfen paylaşınız  10.Sınıf Türk  Dili ve Edebiyatı Biryay Yayınları Kitap Cevapları Sayfa 82

.
.

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Okuduğunuz koşukların temasını aşağıdaki tabloya yazınız.

 

Koşuk

Tema

1. koşuk

 Doğa-Bahar

2. koşuk

 Aşk-Ayrılık

3. koşuk

 Yiğitlik-Kahramanlık2. Okuduğunuz koşukların ahenk unsurlarını (ölçü, kafiye, redif) bulunuz. Ahenk unsurlarının şiire katkısını değerlendiriniz. 

Koşuk


1. koşuk

 Hece ölçüsü-- 7 li

r-yarım uyak

ildi  redif

2. koşuk

 Hece ölçüsü 7 li

r-yarım uyak

tadım-tedim redif

3. koşuk

 Hece ölçüsü 7 li

ra tam uyak

dım redif3. Okuduğunuz koşuklardan yola çıkarak İslamiyet’ten önceki Türklerin yaşayışı ile ilgili hangi çıkarımlara ulaşılabilir? 
*Doğa ile iç içe oldukları
*Doğaya ve tabiat olaylarına önem verdikleri
*Yiğitlik ve kahramanlığın önemli olduğu


4. Koşuklarda kullanılan deyimleri bulunuz. Bu deyimlerin şiirin anlatımına katkısını değerlendi- riniz. 
Arslanlayu kökredim---Aslan gibi kükredim 
Erkek tişi tirildi---bir araya geldiler.
Kaçmış kutug irtedim---aradım durdum
estetik bir ifade dilinin oluşmasını sağlamıştır. az sözle çok şey ifade etmeyi anlatılanlara mecazlı söyleyiş kazandırmıştır.

5. Okuduğunuz şiirlerde mübalağa ve teşbih yapılan yerleri tespit ediniz. Bunların şiirin anlamına katkısını değerlendiriniz. 

Yağmur kipi kan saçar (Gözlerim) yağmur gibi kan(lı yaşlar) saçar
 yağmur gibi kan(lı yaşlar) saçar- teşbih benzetme- gözlerinden yağmur gibi yaş akması mübalağa

Arslanlayu kökredim--
Aslan gibi kükredim: teşbih benzetme -aynı zamanda mübalağa

söz sanatları şiire estetik bir dil kazandırır.
şiirin etkileyiciliğini artırır.
Şiire imge ve mecaz kazandırır.
6. Şiirdeki kişinin öfkelenip savaşmasının sebebi ne olabilir? Tartışınız. 
Sevdiği bir kişinin öldürülmesi-evinin yağmalanması vs.Etkinlik 

1. Aşağıda verilen koşmaları okuduğunuz koşuklarla konu ve yapı bakımından karşılaştırınız. Benzer ve farklı yönleri yazınız.

Bülbül ne yatarsın bahar erişti 

Ulu sular göl olduğu zamandır 
Kat kat oldu gül yaprağa karıştı 
Gene bülbül kul olduğu zamandır 
Karacaoğlan 
Seyyah oldum şu alemi gezerim 
Bir dost bulamadım gün akşam oldu
Kendi efkarımca okur yazarım 
Bir dost bulamadım gün akşam oldu 
Kul Himmet Dadaloğlu yarın kavga kurulur 
Öter tüfek davulbazlar vurulur 
Nice koç yiğitler yere serilir 
Ölen ölür kalan sağlar bizimdir 
Dadaloğlu

CEVAP:  Konu ve temalar ortak.. benzer diyebiliriz.
yapı olarak da dörtlük nazım birimi ile yazılmışlar. Ölçü olarak yine hece ölçüsü kullanılmış ancak öncekiler 7'li idi bunlar ise 11'li ölçü ile yazılmışlar..2. Duygu ve düşünceleri coşkulu bir dille anlatan şiirlere lirik şiir, doğa güzelliklerini anlatan şiirlere pastoral şiir; 
yiğitlik, kahramanlık ve savaş temalarının işlendiği şiirlere epik şiir, 
bilgi ver- meyi amaçlayan şiirlere didaktik şiir,
 toplumun aksayan yönlerini eleştiren şiirlere satirik şiir denir. 

Okuduğunuz koşukların şiir türlerini aşağıdaki tabloya yazınız. 

1. koşuk :pastoral
2. koşuk :lirik
3. koşuk :epik
.
.
.   10.Sınıf Türk  Dili ve Edebiyatı Biryay Yayınları Kitap Cevapları

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS