ads

      10.Sınıf Türk  Dili ve Edebiyatı Biryay Yayınları Kitap Cevapları


10.Sınıf Türk  Dili ve Edebiyatı Biryay Yayınları Kitap Cevapları,2020 2021 10.Sınıf Türk  Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları,Kitap Cevapları,onedebiyat.net değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevepları,konu anlatımı,pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 2020 2021   10.Sınıf Türk  Dili ve Edebiyatı Biryay Yayınları Kitap Cevapları Sayfa 118 üzerine bir paylaşım yazacağız. 
CEVAPLAR AŞAĞIDA
Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

onedebiyat--- on numara   edebiyat

destek olmak için lütfen paylaşınız  10.Sınıf Türk  Dili ve Edebiyatı Biryay Yayınları Kitap Cevapları Sayfa 118

.
.


9. Eski Türklerde cenaze merasimlerinin genel adı olan ve saguların söylendiği törenlere ne ad verilir?
A) Sığır B) Şölen C) Seylan D) Yuğ E) Maslahat

CevapD

10. Aşağıda verilen nazım şekillerinden hangisinin nazım birimi diğerlerinden farklıdır?
A) Mâni B) Murabba C) Koşma D) Şarkı E) Mesnevi

CevapE

11. Aşağıdakilerin hangisinde âşık tarzı Türk halk edebiyatı nazım şekilleri bir arada verilmiştir?
A) Semai, ilahi, nutuk, koşma
B) Mâni, ninni, nefes, varsağı
C) Koşma, destan, varsağı, semai
D) Destan, varsağı, şathiye, semai
E) Türkü, destan, koşma, deme

CevapC

12. I. Açsam rüzgâra yelkenimi
II. Dolaşsam ben de deniz deniz
III. Ve bir sabah vakti, kimsesiz
IV. Bir limanda bulsam kendimi
V. Sonsuzluğa yürüsem, gitsem
Yukarıda numaralanmış dizelerden hangisinde isim tamlaması kullanılmıştır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

CevapC

13. Aşağıdaki eserlerden hangisi Geçiş Dönemi eserlerinden biri değildir?
A) Mecalisü’n Nefais
B) Atabetü’l Hakayık
C) Kutadgu Bilig
D) Dîvânu Lugati’t-Türk
E) Divan-ı Hikmet

CevapA

14. Aşağıdakilerden hangisi kasidenin bölümlerinden biri değildir?
A) Tegazzül
B) Mersiye
C) Dua
D) Fahriye
E) Nesib

CevapB

15. Dadaloğlu yarın kavga kurulur
Öter tüfek davlumbazlar vurulur
Nice koçyiğitler yere serilir
Ölen ölür kalan sağlar bizimdir

Yukarıda verilen şiirin nazım türü nedir?
A) Güzelleme
B) Koçaklama
C) Taşlama
D) Ağıt
E) Mersiye

CevapB

.
.
.   10.Sınıf Türk  Dili ve Edebiyatı Biryay Yayınları Kitap Cevapları

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS