ads

 

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Şiir Ünitesi Çalışma Kağıdı,
11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Şiir Ünitesi 66 Soruluk Çalışma Kağıdı , 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Şiir Ünitesi Çalışma Kağıdı, ÇALIŞMA KAĞITLARI,


onedebiyat.net 'in değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevepları,konu anlatımı,pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Şiir Ünitesi 66 Soruluk  Boşluk Doldurma Çalışma Kağıdı  üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

onedebiyat= on numara edebiyat

destek olmak için lütfen paylaşınız
BOŞLUK DOLDURMA SORULARI

Hazırlayanlar: 
Zeynep KORKMAZ ve Gülpenpe İŞERİ

1. ………. duygu,düşünce ve hayallerin genellikle imge ve ahenk unsurları kullanılarak dizeler halinde anlatıldığı edebi türdür. 

2. Şinasi’nin 1859’da Fransızcadan çevirdiği şiirleri yayımladığı ……………………………….. adlı eserini,sonraki yıllarda özellikle Fransız şairlerden yapılan başka ay 

3. Birinci dönemde sanat …………… için anlayışıyla eser verilir. 

4. Divan şiirindeki …………. güzelliği anlayışının yerini ………….. güzelliği anlayışı alır. 

5. ………… ……………’nin de etkisiyle Batı’da yaygın olarak kullanılan hak,hukuk,vatan,özgürlük gibi siyasi ve sosyal temalar sıklıkla ele alınır. 

6. ……………. …………… soyut bir kavramın derskonum (hürriyet) yüceltilmesi için yazılmıştır. 

7. Namık Kemal o dönemdeki pek çok sanatçı gibi ……….. için ………… anlayışı ile eser verdi. 

8. Birinci dönemde bir amaç olarak ortaya konulan dilde ……………… düşüncesi , …………. dönemde bütünüyle terk edilir. 

9. Abdülhak Hamit Tarhan, eşi Fatma Hanım’ın ölümü üzerine yazdığı ………… sanatçının ünlü şiirlerindendir. 

10. …………….. dergisinin yazı işleri idaresine Tevfik Fikret’in gelmesiyle bu dergi etrafında toplanan ve aynı sanat anlayışını paylaşan sanatçıların oluşturduğu edebiyata ………………………… Edebiyatı denir. 

11. Şiirde cümledeki anlamın dize ya da beyite tamamlanmayıp derskonum sonraki dizelere geçilmesine ……………… denir 

12. Hüseyin Cahit Yalçın’ın Fransızcadan çevirdiği ……………………….. adlı makaleden dolayı derginin kapatılmasıyla Servetifünun Dönemi sona erer. 

13. “Sanat şahsi ve muhteremdir.” sloganıyla ve sanat için sanat anlayışıyla eser veren sanatçılar ………………. Döneminde toplanmışlardır. 

14. Tevfik Fikret’in şiirlerinde ………………… akımının etkisiyle biçim mükemmelliği , …………………… akımının etkisiyle müzikalite görülür. 

15. Tevfik Fikret’in İstanbul’a küfrettiği en ünlü şiiri ……….. şiiridir. 

16. Tevfik Fikret ömrünün son yıllarında çocuklar için …………….. ölçüsüyle şiirler yazmıştır. 

17. Şiirlerinde güzellik arayışı içinde olan sanatçı, zengin çağrışımlarla süslediği Elhan-ı Şita’da ……………….. bir anlatım tutumu sergilemiştir. 18. ……….. …………………… parnasizm akımını Türk edebiyatına tanıtan kişidir. 

19. …… …………; bir mesaj verme kaygısından derskonum uzak, amacı sadece estetik (güzellik) olan şiirdir. 

20. Saf şiirin Türk edebiyatındaki öncüleri ……….. …………. ve Yahya Kemal Beyatlı’dır. 

21. Ahmet Haşim’in en önemli şiiri ……………..’dir. 

22. Ahmet Haşim şiirlerini ………… ölçüsüyle yazmıştır. 

23. Ahmet Haşim ………………….. akımından etkilenerek şiirlerini yazmıştır. 

24. ……………. ………… ………………. ; Milli Edebiyat Dönemi’nde, bağımsız bir çizgide, saf şiir anlayışıyla şiirler yazmıştır. 

25. Yahya Kemal Ok şiiri dışındaki bütün eserlerini …………. ölçüsüyle yazmıştır. 

26. 1911’de yayın hayatına başlayan Genç Kalemler dergisine toplanan şairler; kullandıkları dil,biçim,ölçü ve işledikleri temalarla ………… Edebiyat’ın oluşumunu sağlamıştır. 

27. Türkçülük akımının savunucusu ……………… ………… ………………….. olarak bilinir. 

28. Milli Edebiyatı başlatan şiir ……………… ……………….’dir. 

29. Orhan Seyfi Orhon, ……….. ………. ………………, Halit Fahri Ozansoy, ………….. ………. ………... ve Faruk Nafız Çamlıbel beş hececiler olarak bilinir. 

30. Mehmet Emin Yurdakul ilk şiirlerini ……………….. Dönemi’nde yayımlamıştır. 

31. Mehmet Emin Yurdakul şiirlerini ………… bir dille ve ……… ölçüsüyle yazmıştır. 

32. Mehmet Emin Yurdakul şiirlerinde genellike …………… konuları kaynak derskonum sitesidir işlemiştir. 

33. Şiir şeklinde yazılmış hikayeye …………… denir. 

34. Mehmet Akif Ersoy şiirlerinde ……….. ölçüsünü kullanmı 

35. Mehmet Akif Ersoy eserlerinde ………….. nazım şekillerini kullanmıştır. 

36. Faruk Nafız Çamlıbel ilk şiirlerini ………….. ölçüsüyle yazmıştır. 

37. ……….. ………….. Edebiyatı, ortak duygu ve düşünce dünyasının yanı sıra zengin bir kültür birikimine sahiptir. 

38. Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinde genellikle …………… ve …………. …………… temaları işlenmiştir. 

39. ……………… ………………………. Azerbaycan’da halk şairi olarak biliniyordu. 

40. Tevfik Fikret, edebiyat öğretmeni Recaizade Mahmut Ekrem’in etkisiyle …………… sanat anlayışını benimsemiştir. 

41. Şehriyar, İran’da Farsça şiirleriyle tanınmış bir şairdi derskonum ancak Azeri Türkçesi ile yazdığı ………. ………….. ………… şiiri, onun bütün Türk dünyasında tanınmasını sağladı. 

42. Tanzimat 1. Dönemde dilde ………………….. isteği vardır. 

43. Tanzimat şiiri ikiye ayrılır.Bunlar; ………………… ve ……………………’dir. 

44. Abdülhak Hamit Tarhan ilk derskonum serbest şiiri olan ……………………..’i yazmıştır. 

45. İlk şiir çevirisi …………….. ………………….’dir. 

46. Tanzimat edebiyatında …………… ölçüsü kullanılmıştır. 

47. Tanzimat edebiyatı döneminde etkili olan akımlar ………………….. ve …………………….’dir. 

48. Tanzimat edebiyatının 1. Döneminde dil genellikle …………………’dir. 

49. Tanzimat şiirinde Divan şiirinin aksine konu …………………….. vardır. 

50. Abdülhak Hamit Tarhan ilk pastoral şiiri sayılan ……………’yı yazdı. 

51. Tanzimatı’ın birinci döneminin önde gelen şairleri ………………,Ziya Paşa ve …………….. …………………’dir. 

52. Namık Kemal ……………… şairi olarak adlandırılır. 

53. Namık Kemal ünlü “…………………… kasidesi” adlı şiirinde o dönem için yeni olan “vatan, hak adalet” ile ilgili kavramlar derskonum üzerinde durmuştur. 

54. 2. Dönem Tanzimat sanatçıları eserlerini ……………………… akımının etkisiyle kaleme almışlardır. 

55. Tanzimat 1. Döneminde yenilikler getirilip şiirlere …………….. verilmiştir. 

56. Servetifünun Edebiyatının diğer adı ………………………………..’dir. 

57. Namık Kemal şiirlerinde ilk kez …………………. kelimesini kullanarak bir şiir yazmıştır. 

58. Kafiyesiz şiirin ilk yazarı …………………………… ……………… ………………….’dır. 

59. Tanzimat 1. Dönemde nazım birimi çoğunlukla …………’tir. 

60. Tanzimat 1. Dönem şiirlerinde üsluptan çok ……………… önemlidir. 

61. Tanzimat 1. Dönemde ……………………’nin dışındaki sanatçılar romantizm akımından etkilenmişlerdir. 

62. Tanzimat 1. Döneminde …………….,…………….. tartışması etkili olmuştur. 

63. Fecriati şiiri döneminde ………………….,……………. tartışması son bulmuştur . 64. 1920’li yılların sonunda,1928’de Cumhuriyet derskonum döneminin ilk topluluğu olan …………… ……………… altısı şair ,biri öykü yazarı olan yedi kişiden oluşmuştur. 

65. Saf şiirde ………… ………….. önemlidir. 

66. Beş hececiler topluluğunun sanatçılarının hepsi şiire ……… ölçüsüyle başlamıştır.


CEVAPLAR

1.      Şiir

2.      Tercüme-İ Manzume

3.      Toplum

4.      Parça – Bütün

5.      Fransız İhtilali

6.      Hürriyet Kasidesi

7.      Toplum İçin Sanat

8.      Yalınlasma-Tanzimat 2.

9.      Makber

10.  Servetifünun

11.  Anjanbman

12.  Edebiyat Ve Hukuk

13.  Fecriati

14.  Parnasizm-Sembolizm

15.  Sis

16.  Şermin

17.  Betimleyici

18.  Cenap Şahabettin

19.  Saf Şiir

20.  Ahmet Haşim

21.  Merdiven

22.  Aruz

23.  Sembolizm

24.  Yahya Kemal 

25.  Aruz

26.  Milli

27.  Mehmet Emin Yurdakul

28.  Cenge Giderken

29.  Enis Behiç Koryürek –Yusuf Ziya Ortaç

30.  Servetifünun

31.  Yalın – Hece

32.  Milli

33.  Manzume

34.  Aruz

35.  Divan

36.  Aruz

37.  Türk Dünyası

38.  Özgürlük-Ulusal Bilinç

39.  Bahtiyar Vahapzade

40.  Batılı

41.  Heyder Babaya Selam

42.  Sadelesme

43.  1.Dönem-2.Dönem

44.  Validem

45.  Tercüme-İ Manzume

46.  Aruz

47.  Klasisizm-Romantizm

48.  Sade

49.  Bütünlügü

50.  Sahra

51.  Sinasi-Namık Kemal

52.  Vatan

53.  Hürriyet

54.  Romantizm

55.  İsim

56.  Edebiyatıcedide

57.  Hürriyet

58.  Abdülhak Hamit Tarhan

59.  Beyit

60.  İçerik

61.  Şinasi

62.  Göz-Kulak

63.  Göz –kulak

64.  Yedi Mesaleciler

65.  Biçim ögeleri

66.  Aruz 


11.Sınıf Edebiyat Şiir Ünitesi Çalışma Kağıdı,

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS