ads

  


11. Sınıf Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soruları 24 Mayıs -18 Haziran 2021 PANDEMİ ÖZEL11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları, 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI, YAZILI SORULARI, EDEBİYAT YAZILILARI, 


ONEDEBİYAT.NET'in   değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 11. Sınıf Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soruları 17 Mayıs 2021 PANDEMİ ÖZEL üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

onedebiyat= on numara - edebiyat

destek olmak için lütfen paylaşınız


HazırlayanMustafa ŞAHİN DERSKONUM.COM ANADOLU LİSESİ 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ

2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

 

DİKKATT: BU YAZILI ÖRNEĞİ 2021 PANDEMİ DÖNEMİNE ÖZEL HAZIRLANMIŞTIR.

Bu konular alınan son karara göre 1 Kasım ile 26 Mart arasını kapsamaktadır.

 

HANGİ ÜNİTELERİ KAPSAMAKTADIR?

3. Ünite: Şiir

4. Ünite: Makale

5. Ünite: Sohbet-Fıkra

6.Ünite: Roman


 

  

 

 

 

 


SORULAR

1.SORU: Tanzimat dönemi şiir anlayışını aşağıda verilen ölçütlere göre karşılaştırınız.(10P)

1.DÖNEM ŞİİRİ

ÖLÇÜTLER

2.DÖNEM ŞİİRİ

 

Sanat Anlayışı

 

 

Dil ve Anlatım

 

 

Tema-Konu

 

 

Edebi  Akım

 

 

Şekil özellikleri (Nazım biçimi-birimi)

 

 

 

2.Bilimsel makale nedir? Bilimsel makalenin bölümlerini sırayla yazınız. (5p)

Bilimsel Makale:

Bölümleri:

 

 

A-) Görebileceğiniz gibi ciddi biçimde yayılan bir virüs, Corona virüsü… Asya`dan Avrupa`ya, Avrupa`dan Avustralya`ya her yerde bununla ilgili vakalar görülüyor. Başta tek bir tipi varken günümüzde İngiltere ve Hindistan varyantları başta olmak üzere onlarca mutant virüs bulunmakta. Tüm insanları ve devletleri her yönüyle derinden etkileyen bu virüs sadece sağlıksal sorunlara değil ekonomik, ticari, sosyal, psikolojik vs. alanlarda da sorun oluşturmakta...

 

B-)  Bilmem ara sıra siz de benim gibi yapar mısınız? Ben bazen kendi kendime düşünürüm: Şu dünyada yapayalnız bir adam olsaydım yaşamak benim için ne kadar kolay olacaktı! Masrafımı, kendim için harcadığım parayı hesap ediyorum, hiç de o kadar yüksek bir yekûn tutmuyor. Bu parayı elde etmek için sabahtan akşama kadar didinmeye, pencerenin camına düşmüş bir sinek gibi oradan oraya atılmaya pek de lüzum yok! Bu yalnız benim için değil, hepiniz için öyle.Fakat şairin dediği gibi, ne yapacaksınız? "Viran olası hanede evlâd ü ayal var." Şerefli bir aile reisinin vazifesi, kendi etrafına toplanan ve gözünün içine bakarak kendi kaderine katılmaya seve seve razı olan bu insanları mümkün olduğu kadar rahat yaşatmaya çalışmaktır. Sizce de öyle değil mi ?

 

3-Yukarıda verilen metinlerin türleri nedir ? Bu türlerle ilgili beşer özellik yazınız(10p)

 

A METNİ

BB METNİ

Metnin Türü

*

*

Metin

Türünün

Özellikleri

*

 

*

 

*

*

 

*

 

*

Metinlerin ortak yönü

*

Metinlerin en belirgin farkı

*

 

 

 

4.SORU:Aşağıda verilen şiirleri inceleyiniz ve istenilen bilgileri yazınız.( 10P)

Şiirler

 

CENGE GİDERKEN

Ben bir Türk'üm dinim, cinsim uludur

Sinem, özüm ateş ile doludur

İnsan olan vatanının kuludur

Türk evlâdı evde durmaz, giderim.

 

Bu topraklar ecdâdımın ocağı

Evim köyüm hep bu yurdun bucağı

İşte vatan! İşte Tanrı kucağı!

Ata yurdun evlât bulmaz, giderim.

 

           

SİS                                         

Sarmış yine âfâkını bir dûd-ı munannid,
Bir zulmet-i beyzâ ki peyâpey mütezâyid.
Tazyîkının altında silinmiş gibi eşbâh,
Bir tozlu kesâfetten ibâret bütün elvâh;
....

Ey Marmara'nın mâi der-âguuşu içinde
Ölmüş gibi dalgın uyuyan tûde-i zinde;
Ey köhne Bizans, ey koca fertût-ı müsahhir
Ey bin kocadan arta kalan bîve-i bâkir;

 

 

 

Hürriyet Kasidesi

Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten
Mürüvvet-mend olan mazlûma el çekmez iânetten

.....

Ne efsûnkâr imişsin âh ey didâr-ı hürriyet
Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretten

Ait olduğu Dönem

(1P)

(1P)

(2P)

Kullanılan Ölçü

(1P)

(1P)

(1P)

Dil ve anlatım

(1)

(1P)

(1P)

 

 

5-Aşağıda verilen eserlerin hangi sanatçıya ait olduğunu yazınız.(10p)

*Kuyucaklı Yusuf :                                                           *Karalama Defteri:

* Eşref Saat:                                                

   * Huzur:                                                             

*Eskici ve Oğulları :                                                    

     * Safahat :

*Tutunamayanlar:                                                         

   * Deli Kurt:

* Şermin:                                                                            

* Ölmeye Yatmak:

 

 

6.SORU: Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.(10p)

* Sembolizm akımında şiirde ........................................ve .....................................önem vermiştir.

*........................................akımı realizmin şiire yansıması şeklinde de nitelendirilir.

* Heyder Baba'ya Selam şiiri ile Türk dünyası edebiyatında tanınan şairimiz.....................................................

Bahtiyar Vahapzade ........................... edebiyatından -  Cengiz Aytmatov, ............................ edebiyatından ünlü isimlerdir.

*Cervantes'in yazdığı ................................  isimli eser, dünya edebiyatında roman türünün ilk başarılı örneği kabul edilir.

*İlk makale Şinasi tarafından ................................. adıyla .................................. gazetesinde yayımlanır.

*Sohbet yazılarında en çok .........................................................anlatım türü kullanılır.

 

 

7-1950-1980 arası Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında görülen farklı anlayışları ve bu anlayışlarla ilgili istenilen bilgileri tabloya yazınız.(15p)

Anla-yış

*

*

*

*

İki özellik

*

*

*

*

*

*

*

*

Tem-silci

*

*

*

*

 

 

8- Aşağıda verilen cümlelerin öğelerini bulunuz ? (öğeleri "/" ile ayırıp belirgin şekilde yazınız.)(10p)

* İzmirli depremzedelerden bazıları geceyi çadırlarında korkarak geçirdi.

 

*Edebiyat,  insanı ve insana ait tüm duyguları estetik biçimde insanlara ifade eder.

 

 

...

Hele torununa çok yanmıştı. Ne güzel, ne aslan yapılı, çiçek yürekli delikanlı idi. Gözyaşlarını içine

akıtıyordu.

Artık tahammülü kalmamıştı. Bir gün ocak başında tarhana pişiren geline seslendi:

— Kız! Bir sen kaldın bir ben. Dört öküz bizim neyimize, iki tanesi çoktur bile.

— Nideceksin ana gı?

— Ne mi edeceğim? Şimdi görürsün.                     

..                                                                                            "Öküzden Teyyare"

9-Yukarıdaki metinde altı çizili noktalama işaretlerinin hangi işlevlerde kullanıldığını yazınız. (10p)

*. (NOKTA)

*, (VİRGÜL)

*: (İKİ NOKTA)

*! (ÜNLEM)

*? (SORU İŞRETİ)

 

10- Aşağıda verilen metinde yazımı yanlış olan kelimelerin altını çiziniz.( 10p)

Modern Dünya;  insanları iyice içdünyasına hapsetmiş, yanlızlaştırmış, bunalımlı ve pisikolojik bir ruh haline sokmuştur. Bu durum bir çok edebi eserede konu olmuştur. Oğuz Atay'ın Tutunamayanları buna vere bileceğimiz en güzel örnek olur. Eserin baş kahramanlarından Turgut Özben'in, Selim’in intiharından sonra yaşadıkları ve iç çatışmaları herşeyi gözler önüne seriyor.

 

 

Devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak lazım.

 Necip Fazıl Kısakürek

11. Sınıf Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soruları 17 Mayıs 2021 PANDEMİ
 

  


Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS