ads

   11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları GEZEGEN YAYINLARI 2021 2022

11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları GEZEGEN YAYINLARI, 11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları, Kitap Cevapları, 11. Sınıf Gezegen Yayınları Edebiyat Kitap Cevapları,


ONEDEBİYAT.NET ' in değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevepları,konu anlatımı,pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için Türk ve dünya edebiyatında psikoloji ve psikanalizden yararlanılarak oluşturulmuş eserler nelerdir? üzerine bir paylaşım yazacağız.  


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

on edebiyaton numara edebiyat

destek olmak için lütfen paylaşınız


11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları GEZEGEN YAYINLARI Sayfa 

DİĞER TÜM SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ.
11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları GEZEGEN YAYINLARI Sayfa 47

.Metni Anlama ve Çözümleme
.1. “Vakar, fecri-kâzibe, istihsal, iştiyak, muvaffak olmak, müşfik, mülayim, munis” kelime ve kelime 
gruplarının anlamlarını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz ve bu kelimeleri birer cümle içerisinde kullanınız.
Vakar: ağırbaşlı
"Vakar duruşu ile kendini belli ediyordu."

fecri-kâzibe: sabahın gerçekten girdiğini göstermemesi ve yalancı bir aydınlık olması
fecri-kâzibede yola çıkarak hata ettik.

istihsal: elde etme, çıkarma
"bu istihsal ile işimiz daha da kolaylaşacak"

 iştiyak: güçlü istek.
" İştiyakına hayranım."

muvaffak olmak: başarmış kimse, başarılı olan
"Bu konuda muvaffak olacağına inancım tam."

müşfik,: sevecen
"Müşfik tavırları ile dikkat çekiyordu."

mülayim: hoş görülebilir nitelikte olan, uygun.
" Mülayim bir adamdı. Allah rahmet eylesin." 

munis: cana yakın, sevimli, uysal, yumuşak.
"Çocuğun munis bir yüzü vardı"


2. Metnin tema ve konusunu belirleyiniz.
tema: Çok sevdiği, hayatını paylaştığı birini kaybetmenin hüznü, 
konusu: Ali'nin çok sevdiği annesini kaybetmesi ve sonrasındaki ruh hali 

3. Metne, durum hikâyesinin hangi özelliklerinin yansıdığını belirleyiniz.
**Günlük yaşamdan önemli bir konu seçilmiş... (ÖLÜM)
** Gözlemci ve gerçekçi şekilde kaleme alınmış
** Giriş gelişme ve sonuç bölümleri belirgin değil
**duygu ve hayaller ön planda olay geri planda
**Kişiler daha çok iç dünyaları ile ele alınmış

4. Bir anlatım tekniği olarak iç çözümleme; kahramanların iç dünyası, duygu, düşünce ve hayallerinin anlatıcı tarafından okura anlatılmasıdır. İç çözümleme, iç konuşma tekniği ile benzerlikler göstermektedir. Ancak iç konuşmada kahraman ile okuyucu arasında bir aracı yoktur. İç çözümlemede ise kahramanın duygu, düşünce ve hayalleri anlatıcı tarafından okura aktarılır.
Metinden iç çözümleme tekniğinin kullanıldığı bölümlere örnekler veriniz.
"
Ali birdenbire zayıflamak, birdenbire saçlarını ağarmış görmek, birdenbire belinde müthiş bir ağrıyla iki kat oluvermek, hemen yüz yaşına girmiş kadar ihtiyarlamak istiyordu.
"

5. “Semaver” Türk edebiyatında durum hikâyesi tarzında yazılmış ilk örneklerdendir. Durum hikâyesinin Türk edebiyatında görülmesiyle dönemin toplumsal değişim ve etkileşimleri arasında nasıl bir ilişki olabilir? Hikâyenin bu özelliğini dikkate aldığınızda metnin yazıldığı dönem veya sonraki dönemlere bir etkisinin olup olmadığını değerlendiriniz.
Metin 1930'larda yazılmıştır. Dönemde Milli Mücadele yıllarının olaylarının veya hareketliliğinin son bulduğu toplumun yeni bir rejimle ve geçmişin bıraktığı izlerle kendi dünyasına çekildiği ön plana çıkmaktadır.  Bu durağanlık ve kişilerin günlük yaşama dönmeleri ve ruhsal durumları da bu hikayeye yansımıştır.


6. a. Metinde, yazara özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.
*Kısa cümlelerin sık kullanılması.
*Arapça Farça kelime ve tamlamalara yer vermesi ancak çoğunlukla halk dilini tercih etmesi
*Betimleri sık kullanımı

b. Yazarın anlatımını öznellik ve nesnellik açısından değerlendiriniz.
Yazar günlük herhangi bir durumu gözlemleyerek ve gerçeğe en uygun şekilde aktararak hikayesini oluşturmuştur. Bu yüzden nesnelliğe çok yakındır. 

7. Bu metin, ilk olarak 1935’te o dönemin dergilerinden biri olan “Varlık”ta yayımlanmıştır.

a. Metinden hareketle metnin yazıldığı dönemin edebî, sosyal, kültürel gerçekliğiyle ilgili neler söylenebilir? Metinden sözü edilen gerçekliklerden hangileri daha çok yansıtmaktadır? Niçin?
Dönemde Milli Mücadele yıllarının olaylarının veya hareketliliğinin son bulduğu toplumun yeni bir rejimle ve geçmişin bıraktığı izlerle kendi dünyasına çekildiği ön plana çıkmaktadır.  
Sosyal gerçeklikler daha çok yansımıştır.

b. Metinden yansıyan gerçekliklerle ilgili düşüncelerinizi açıklayınız.
Her an hayatın içinden bir konu seçilmiş.. Her ailenin herkesin başında olan ÖLÜM.. ve ölen kişiyi hatırlatacak nesneler.. Herkesin buna benzer bir hikayesi muhakkak vardır.  Ben de ananemin bana ördüğü çorapları hala saklarım :(
.
.HİKAYE VE YAZAR HAKKINDA TÜM BİLGİLER İÇİN TIKLAYINIZ
.Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS