ads

     9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları ÖĞÜN YAYINLARI 2021 2022

9. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları ÖĞÜN YAYINLARI, 9. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları, Kitap Cevapları, 9. Sınıf Öğün Yayınları Edebiyat Kitap Cevapları,değerli onedebiyat.net takipçileri.


ONEDEBİYAT.NET'İN  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..


Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları ÖĞÜN YAYINLARI 2021 2022 üzerine bir paylaşım yazacağız. 

Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

onedebiyat= on numara - edebiyat

destek olmak için lütfen paylaşınız


KAYNAK: derskonum.com9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları ÖĞÜN YAYINLARI Sayfa 

.DİĞER TÜM SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ.

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları ÖĞÜN YAYINLARI Sayfa 83
.Metni Anlama ve Çözümleme

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Şair, “zamandan demir almak” sözüyle ne anlatmak istemiştir? Buradaki örtük iletiyi bulunuz.

 • Cevap: Burada insan ömrünün dolması ve ölüm anı anlatılmaktadır. “Zamandan demir almak günü” sözleriyle insan ömrünün bitme vaktinin gelmesi anlatılmaktadır.

2. Bu şiirde sizce geride kalanların yaşadığı hüzün hangi beyitte anlatılmaktadır? Açıklayınız.

 • Cevap: “Rıhtımda kalanlar bu seyâhatten elemli” dizelerinde de görüleceği üzere geriden kalanların yaşadıkları acı anlatılmaktadır.

3. Şair, son beyitte gidenlerin geri dönmemesini nasıl açıklıyor? Siz bu konuda şaire katılıyor musunuz? Açıklayınız.

 • Cevap: Şair burada öldükten sonra ahirete gidenlerden geri dönenlerin olmamasını gidenlerin gittikleri yerden memnun olmaları gibi bir sebebe bağlayarak anlatmaktadır

4. Şiirdeki birimlerin hangi tema etrafında birleştiğini açıklayınız.

 • Cevap: İlk bölümde geminin kalkışı, kalkış anında olanlar, rıhtımda kalanları durumu, onların günlerce nasıl elem ve keder içinde bekledikleri anlatılmaktadır. Yani bu bölümde; cenazenin kaldırılışı, yakınlarının o anki durumları, bekleyişleri anlatılmaktadır.
  İkinci bölümde ise, ölü hadisesinin her an devam ettiği, hayatın ayrılık ve üzüntülerle dolu olduğu, sevmiş ve sevilmiş olanların boşa bekledikleri, giden sevgililerin dönmeyeceği anlatılmıştır.

5. Şiirde ritim hangi ölçüyle sağlanmıştır? Ölçünün şiirin yapısına olan etkisini açıklayınız.

 • Cevap: Şiirde ritim ahenk kafiye ve rediflerle sağlanmaktadır. Ölçü ise aruz ölçüsüdür. Aruz ölçüsü şiire daha okunurluk katmıştır.

6. Şiirdeki edebî sanatları belirleyiniz. Bunların şiirin anlamına katkısını değerlendiriniz.

 • Cevap“Artık demir almak günü gelmişse zamandan / Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan” beytinde söz sanatı olarak açık istiare ve kapalı istiare kullanılmıştır. Şiirin ikinci dizesinde meçhule giden gemi tabuttur. Liman ise insanların ölüyü uğurlamak için toplandıkları bu dünyadaki son duraktır. Yani bu dizede de süreğen bir istiare çeşitliliği vardır. Ayrıca biçare, hicranlı ve matem kelimeleri ile tenasüp sanatı yapılmıştır. Beşinci beyitte şair ölen kişilerin bir daha sevdiklerine geri dönemeyeceklerini belirtmektedir. Burada sevilmiş, seven, sevgili kelimeleri ile iştikak sanatı vardır. Çünkü bu kelimeler aynı kökten türemiştir.

7. Şiirde, imge ve mazmunlara yer verilip verilmediğini arkadaşlarınızla tartışınız.

 • Cevap: Şu imgeler göze çarpmaktadır. “Demir almak” sözü ölmeyi, “meçhul gemi” tabutu, “liman” mezarı, “yolcu” ölüyü, “seyahat” ölüm yolculuğunu, “hicran” dünyadan ayrılmayı, “matem” ölünün arkasından tutulan yası karşılamaktadır.

8. Okuduğunuz şiiri ve şairin biyografisini de dikkate alarak şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.

 • Cevap: Yahya Kemal, Türk tarihini, inancını çok iyi bilen şairdir. Sessiz Gemi şiirinin konusu ölüm sonrasında geride kalanların yaşadığı acıdır. Türk edebiyatında ölüm teması, genel olarak yolculuk motifi üzerinden işlenmiştir. Bunun en önemli nedeni gerek Göktanrı inancında gerekse İslam dininde ölümün bir son olmadığı, bir döngünün süreğen bir parçası olduğu düşüncesidir. Hatta bu durumu anlatmak için halk şiirinde devriyeler yazılmıştır.

9. Okuduğunuz şiirde, şiirin yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan unsurları ve şiirin dönemin gerçekliğiyle ilişkisini tespit ederek şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.

 • Cevap: Türk edebiyatında ölüm denilince tabut motifi de geleneksel olarak açık istiare içerir. Sessiz Gemi şiirinin incelemesi bağlamında tabut “gemi” olarak eşlenirken diğer şiirlerde farklı binek araçlarına tabut görevi verilmiştir. Örneğin Ahmet Hamdi Tanpınar, Necip Fazıl Kısakürek ve Ahmet Muhip Dıranas şiirlerinde tabut, attır. Gemi de Türk ve dünya edebiyatında sıkça kullanılan sembollerdendir. Geminin rıhtımdan yavaş yavaş uzaklaşması, ayrılık ve ölüm temasını ima etmektedir.
.
.
.

9. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları ÖĞÜN YAYINLARI

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS