ads

    11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları GEZEGEN YAYINLARI 2021 2022

11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları GEZEGEN YAYINLARI, 11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları, Kitap Cevapları, 11. Sınıf Gezegen Yayınları Edebiyat Kitap Cevapları,

11-sinif-edebiyat-kitap-cevaplari-gezegen-yayinlari-sayfa-

ONEDEBİYAT.NET ' in değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevepları,konu anlatımı,pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 11. Sınıf GEZEGEN YAYINLARI Edebiyat Kitap Cevapları  üzerine bir paylaşım yazacağız.  


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

on edebiyaton numara edebiyat

destek olmak için lütfen paylaşınız


11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları GEZEGEN YAYINLARI Sayfa 

DİĞER TÜM SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ.
.11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları GEZEGEN YAYINLARI Sayfa 99
.
.

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 99 Cevapları Gezegen Yayıncılık

Metin ve Türle İlgili Açıklamalar

Mehmet Emin Yurdakul, şiirlerini sade bir dille ve hece ölçüsüyle yazmıştır. Okuduğunuz metinde olduğu gibi eserlerinde milletin dertlerini, sosyal konuları işlemiş; sanatta fayda ilkesine bağlı kalmıştır. “Anadolu” şiiri, benlik algısıyla kimlik kurgusu üzerine bina edilmiştir. Şiirde romantik bir duyarlılık söz konusudur. Şair, yaşadığı dönemin sorunlarından uzak kalmamıştır. 1897 yılında Türk-Yunan Savaşı üzerine kaleme aldığı “Cenge Giderken” adlı şiiri onun yayımlanan ilk şiiridir. 1911 yılında edebiyat sahnesine çıkan Millî Edebiyatçılar onun benimsediği ilkeler etrafında bir sanat ve düşünce akımı geliştirdiler.

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Aşağıda verilen dizelerdeki altı çizili kelimelerin kullanıldıkları bağlamdaki anlamlarını söyleyiniz. İfade ettiğiniz anlamların doğru olup olmadığını kaynaklardan kontrol ediniz.

• “Başında bir eski püskü peştemal;”
• “Hani senin bahtiyarlık hukûkun,”
• “Ey vatanın bağrı yanık bucağı!”
• “Ey Türklükün otağı
• “Bu taassup, bu görenek, bu uyku?”

 • Cevap:

peştemal: Peştamal hamamda belden aşağısını örtmek için kuşanılan veya çalışırken elbiselerin kirlenmemesi için belden itibaren sarılan dokuma bezdir
bahtiyarlık: Bir kişinin bir olay karşısında mutlu olması ve sevinmesi o kişi için bahtiyar oldu anlamı barındırmaktadır.
bucak: Bucak veya nahiye; coğrafya, ekonomi, güvenlik ve mahalli hizmet bakımlarından aralarında ilişki bulunan kasaba ve köylerden meydana gelen, ilçeden küçük idari bölüm.
otağ: büyük ve süslü, gösterişli çadır
taassup: bağnaz olma durumu, bağnazca davranış.

2. a. Metnin her bölümünde anlatılanları birer cümleyle ifade ediniz.

 • Cevap:
1. dörtlük: Türk olmanın yüceliği, insan olanın vatanın kulu olduğu
2. dörtlük: Milletin vatanına, bayrağına ve kutsal kitabına sahip çıkması gerektiği
3.dörtlük:  Atalar yurdu vatana bağlılık, vatan sevgisi
4. dörtlük: Vatana bağlılık, düşmana karşı mücadele ruhu
5. dörtlük: Vatanın kalıcılığı, vatana sahip çıkmayı asla bırakmayacağı, vatan için her şeyi göze alacağı

b. Metnin bölümlerinde dile getirilen gözlem, duygu ve düşünceler hangi tema etrafında bütünleşmiştir?

 • Cevap: Vatan, savaş, mücadele gibi temalar etrafında birleştirilmiştir. Türk evladının vatanının kulu olduğu ve ne pahasına olursa olsun onu  koruması gerektiğidir.

3. Şairin sesini emanet ettiği söyleyici ile kadının konuşmasının metindeki işlevi nedir?

 • Cevap: Şair bu şiirinde Anadolu insanının içinde bulunduğu sefalet ve yoksulluğu bir yaşlı kadın üzerinden bence gayet başarılı aktarabilmiştir.

4. Metinde, Anadolu betimlemesi gerçekçi ve inandırıcı mıdır? Niçin?

 • Cevap: Bence gayet inandırıcıdır. Çünkü bir kadın üzerinden yaşanılanlar aslında Anadolui2nun yaşadığı bütün sıkıntıları özetlemektedir.

5. Metindeki mecazımürsel sanatlarını bulunuz. Bunların hangi yollarla yapıldığını açıklayınız.

 • Cevap:

Âh, efendi, bize karşı İstanbul dizesinde İstanbul değil içindeki insanlar kast edilmektedir. Burada iç-dış ilişkisi bakımından ad aktarması yani mecaz-ı mürsel yapılmaktadır.

Ey mübârek Anadolu toprağı dizesinde de yine topraktan kasıt aslında insanlardır. İç-dış ilişkisi üzerinden ad aktarması yapılmıştır.

6. a. Metnin ölçüsünü belirleyiniz.

 • Cevap: 11’li hece ölçüsü.

b. Metnin ilk on dizesinin kafiyelerini bularak kafiye şemasını gösteriniz.

 • Cevap:

ırmaklar / yapraklar/ tarlalar / yaylalar: lar’lar rediftir  ak ve la’lar ise tam kafiyedir.
kadın / dargın: ın’lar tam kafiyedir.
kapkara / yara:  ara’lar zengin kafiyedir.
peştemal / çuval: al’lar tam kafiyedir
yoksul / İstanbul: ul’lar tam kafiyedir.
hakkiyle / aşkiyle: k’ler yarım kafiyedir.
unuttuk / tuttuk: tuk’lar redif ut’lar tam kafiyedir.
baktık / bıraktık: tık’lar redif ak’lar tam kafiyedir.
üstünde / önünde: de’ler rediftir.
çiçeksiz / yüreksiz: siz’ler redif ek’ler tam kafiyedir.
vicdana / insana: a’lar redif  an’lar tam kafiyedir.

c. Ölçü ve kafiye dışında metinde başka hangi ahenk unsurları bulunmaktadır?

 • Cevap: Şiirde ahenk redif, kafiye ile ses-kelime ve dize tekrarlarıyla sağlanmaktadır.

7. Metni, “Merdiven” adlı metinle biçim, içerik ve üslup bakımlarından karşılaştırarak metnin Türk şiir geleneği içindeki yerini değerlendiriniz.

 • Cevap: İki şiirde de söz sanatlarından faydalanılmış ahenk unsuru olarak ise kafiye ve rediflerden faydalanılmıştır. Ancak Merdiven şiirinin dili ağır iken bu metinde dil sadedir. Merdiven şiirinin ölçüsü aruz ölçüsü iken bu şiirin ise hece ölçüsüdür.

8. a. Aşağıdaki metni okuyunuz.

(…)
Mehmet Emin Yurdakul’un çıkışı ancak Meşrutiyet’te bilinçli bir çizgiye oturtulur ve bir akım niteliği kazanır. Millî Edebiyat adıyla anılan bu akımı başlatanlarsa Selanik’te çıkardıkları Genç Kalemler dergisiyle Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem ve Ziya Gökalp’tır. Nisan 1911’de yayımlanan Genç Kalemler, daha önce çıkarılan Hüsn ve Şiir (Güzellik ve Şiir) adlı derginin süreğidir.
(…)

Genç Kalemler’in ilk sayısında yer alan “Yeni Lisan” başlıklı imzasız yazı Ömer Seyfettin’ce yazılmıştır Dilde özleşmenin savunulduğu yazıda, ulusal bir edebiyat oluşturabilmek için önce ulusal bir dilin gerekliliği üzerinde durulur.

 • Cevap:
.
.Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS