ads

  12. Sınıf  Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları ANKA KUŞU YAYINEVİ

12. Sınıf  Edebiyat Kitap Cevapları ANKA YAYINLARI, 12. Sınıf  Edebiyat Kitap Cevapları, Kitap Cevapları, 12. Sınıf  Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları,


değerli onedebiyat.net takipçileri..


Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..

Bu sayfamızda sizler için 12. Sınıf ANKA YAYINLARI Edebiyat Kitap Cevapları  paylaşacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

onedebiyat= on numara - edebiyat

destek olmak için lütfen paylaşınız


KAYNAK: derskonum.com


12. Sınıf ANKA YAYINLARI Edebiyat Kitap Cevapları Sayfa 74


DİĞER TÜM SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ. 

.

.

. 

.Metni Anlama ve Çözümleme

.

.Şiirde biçim endişesi duyan bu şairlerde dize ve dil en önemli unsurlardır. Dilde saflaşma, sadeleşme görülür. Şiir dili, günlük dilin dışında, doğal görünüşlerin ruh hâlleriyle kaynaştırılmasıyla, simgelerle oluşturulmuş bir dildir. Saf şiiri benimseyen şairler, Fransa’da doğan sembolizm akımından etkilenmişlerdir. Şairlerin amacı, kendimize özgü sesi yakalayabilmek olduğundan halk şiirinden gelen hece ölçüsüyle modern şiiri birleştirmişlerdir. Şiirde ahenk; kafiye, redif, aliterasyon ve asonansla, ritim ise hece ölçüsüyle sağlanmıştır. Disiplinli çalışarak mükemmele varan bir şiir yazma amacı taşırlar.

Saf şiirde Ahmet Haşim ve Yahya Kemal öncü isimlerdir. Cumhuriyet Dönemi’nde saf şiirin temsilcileri şunlardır: Ahmet Hamdi Tanpınar, Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Muhip Dıranas, Behçet Necatigil, Asaf Halet Çelebi, Necip Fazıl Kısakürek, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Sedat Umran ve Yedi Meşaleciler.


Metni Anlama ve Çözümleme

1. Kaldırımlar şiirinin temasını belirleyiniz.

  • Cevap: Yalnızlık teması ağır basmaktadır.

2. a) Kaldırımlar şiirindeki ahenk unsurlarını (ölçü, kafiye, redif, nakarat; ses, kelime ve kelime grubu tekrarı, ses akışı vb.) belirleyiniz.

  • Cevap: Kafiye ve rediflerle ahenk unsurları sağlanmış. Öz şiir anlayışını sürdüren bu şiir uyak, redif, ölçü, sözcük tekrarları, iç uyaklar asonans ve aliterasyon ile ahenk sağlanmıştır. Bu anlayışa göre şiir ahenk sanatıdır, dizelerde musiki hissedilmelidir.

1. Dörtlük
ortasında  -tasında
yürüyorum -rüyorum » -r+üyorum} –rü: tam uyak, +yorum: redif
noktasında -tasında » -ta+sında } –ta: tam uyak, +sında: redif
görüyorum  -rüyorum
2. Dörtlük
kapanık -anık
yıldırımlar  -ldırımlar» –ldırım+lar }-ldırım: zengin uyak, +lar: redif
uyanık  -anık » -a-nık }-a: yarım uyak, -nık: redif
kaldırımlar  -ldırımlar
3. Dörtlük
birikiyor  -ikiyor
devler  -evler » -ev+ler } –ev: tam uyak, +ler: redif
dikiyor  -ikiyor » -ik+iyor } –ik: tam uyak, +iyor: redif
evler  evler
4. Dörtlük
annesi  -esi
insandır  -sandır » -san+dır }-san: tam kafiye, +dır: redif
sesi  -esi » -es+i }-es: tam uyak, +i: redif
lisandır  -sandır

b) Şiirde kullanılan ahenk unsurlarının şiirin söyleyişine ve içeriğine katkısı nedir? Açıklayınız.

  • Cevap:  Şiirde kullanılan ahenk unsurları şiire derinlik ve anlam bakımından zenginlik katmaktadır. Ayrıca da ahenk unsurları şiire okunurluk katmaktadır.

KOŞMA 

Bülbül ne yatarsın bahar erişti

Ulu sular göl olduğu zamandır
Kat kat oldu gül yaprağa karıştı
Gene bülbül kul olduğu zamandır

Gene bahar oldu açıldı güller
Figana başladı gene bülbüller
Başka bir hal olup açtı sümbüller
Âşıkların del’olduğu zamandır.

3. a) Karacaoğlan’ın Koşma’sı ile Kaldırımlar şiirinin şekil yönünden ortak yönlerini belirleyiniz.

  • Cevap: İki şiirde dörtlüklerle yazılmış ikisi de hece ölçüsü kaleme alınmıştır. İkisinin de dili sade açık ve anlaşılır bir dildir.

b) İki şiir arasında şekil yönünden ortak özellikler bulunması Necip Fazıl Kısakürek’in şiirlerinde, şekil yönünden hangi gelenekten etkilendiğini gösterir?

  • Cevap: Halk edebiyatı ve özellikle aşık edebiyatı geleneğinden faydalandığını göstermektedir. Çünkü hem sade dil hem lirik anlatım hem de kullanılan naz

4. Aşağıdaki edebî sanatları metinden örnekleyerek açıklayınız. Açıklamayı noktalı alana yazınız.

  • Cevap:

Tekrir: Kaldırımlar, sokak ve ben kelimelerinin şiirde tekrar edilmesiyle tekrir sanatı yapılmıştır.

Aliterasyon: “k” sesinin şiirde sıkça kullanılmasıyla aliterasyon söz sanatı yapılmıştır.

Teşhis: Şu dizelelerde teşhis (kişileştirme) sanatı yapılmıştır.

“Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar”

“Biri benim, biri de serseri kaldırımlar”

“Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum!”

Teşbih: Şu dizelerde teşbih sanatı yapılmıştır.

“Gözüne mil çekilmiş bir âmâ gibi evler.”

“İki yanımdan aksın, bir sel gibi fenerler.”

Mübalağa: “Sanıyorum, her sokak başını kesmiş devler…” dizelerinde mübalağa (abartma) sanatı yapılmıştır.


.

.

.


12. Sınıf  Edebiyat Kitap Cevapları ANKA YAYINLARIDİĞER TÜM SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ. 

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS