ads

  12. Sınıf  Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları ANKA KUŞU YAYINEVİ

12. Sınıf  Edebiyat Kitap Cevapları ANKA YAYINLARI, 12. Sınıf  Edebiyat Kitap Cevapları, Kitap Cevapları, 12. Sınıf  Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları,

12-sinif-edebiyat-kitap-cevaplari-sayfa-7-anka-yayinlari

değerli onedebiyat.net takipçileri..


Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..

Bu sayfamızda sizler için 12. Sınıf ANKA YAYINLARI Edebiyat Kitap Cevapları  paylaşacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

onedebiyat= on numara - edebiyat

destek olmak için lütfen paylaşınız


KAYNAK: derskonum.com


12. Sınıf ANKA YAYINLARI Edebiyat Kitap Cevapları Sayfa 79


DİĞER TÜM SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ. 

.

.

.

.

Metni Anlama ve Çözümleme

.

1. Şiirde “dev” ile sembolize edilen nedir? Bu sembolden yola çıkarak şiirin temasını belirleyiniz.


2. Şiirde aşağıdaki ahenk unsurlarının hangilerinden yararlanılmıştır? Belirleyiniz.

● ölçü

● redif, kafiye

● aliterasyon

● asonans

● kelime ve kelime grubu tekrarı

● ses akışı


3. Devin Uyanışı şiirinde insanın devleşmesi, içindeki gerçek “ben”i bulması, hedefine yönelmesi için hangi bireysel adımları gerçekleştirmesi gerektiği anlatılmıştır?


4. Şiirde öz güven sahibi bir insanın davranışlarını ifade eden dizeleri gösteriniz. Zor kararlar karşısında öz güvenli davranmanın bize neler kazandıracağını sözlü olarak ifade ediniz.

,

5. HÜSN Ü AŞK

(…)

Bu resme koyup beyân-ı aşkı

Söyler bana dâstân-ı aşkı


Kim vardı Arabda bir kabîle

Müstecmi’-i haslet-i cemîle


Serlevha-i defter-i fütüvvet

Serhayl-i arab Benî Mahabbet


Ammâ ne kabîle kıble-i derd

Bi’lcümle siyâh-baht ü rû-zerd


Giydikleri âftâb-i temmûz

İçdikleri şu’le-i cihân-sûz


Vâdîleri rîk ü şîşe-i gam

Kumlar sağışınca hüzn ü mâtem


Hargehleri dûd-ı âh-ı hirmân

Sohbetleri ney gibi hep efgân

(…)

Şeyh Galip


Hüsn ü Aşk adlı mesneviden alınan bölüm ile Devin Uyanışı şiirinde biçim yönünden görülen benzerliği belirleyiniz. Bu benzerlik bize Devin Uyanışı şiirinin hangi gelenekten beslendiğini gösterir? Açıklayınız.

.

.
.

.


12. Sınıf  Edebiyat Kitap Cevapları ANKA YAYINLARIDİĞER TÜM SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ. 

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS