ads


11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ROMAN ÜNİTESİ TESTİ

11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ROMAN ÜNİTESİ TESTİ, 11. SINIF EDEBİYAT ROMAN ÜNİTESİ TESTİ, 11. SINIF ROMAN ÜNİTESİ TESTİ, TESTLER, 


11-sinif-turk-dili-ve-edebiyati-roman-unitesi-testi


onedebiyat.net  değerli öğretmen-öğrenci-eğitimsever takipçileri.


Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları, kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..


derskonum.com ailesi
 olarak buu sayfamızda 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ROMAN ÜNİTESİ TESTİ, üzerine bir paylaşım yapıyoruz .


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

onedebiyat--- on numara   edebiyat

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız. 

 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ROMAN ÜNİTESİ TESTİ
1. Aşağıdakilerden hangisi 1923-1950 arası dönemde eser veren roman yazarlarından biri değildir?

A) Reşat Nuri Güntekin
B) Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Peyami Safa
D) Fakir Baykurt
E) Orhan Kemal

2. Toplumcu gerçekçi yazarlarla ile ilgili olarak aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Konu ve içeriği geri plana atmışlar, üslubu önemsemişlerdir.
B) Halk kültüründe yer alan birçok unsura yer verilmiştir.
C) Kendi ideolojik söylemlerini eserlerine yansıtmışlardır.
D) Realizm ve natüralizmden etkilenmişlerdir.
E) Kahramanları yöresel ağızlara göre konuşturmuşlardır. 


Kaymakam ile İsmail içeri girdiler. Zemini toprak olan odanın bir kenarında hasırlar ve kilimler serili idi. İsmail ocağın yanında dürülü duran bir şilteyi kilimin üstüne sererek Kaymakam’a yer gösterdi ve kendisi diz çöküp hasırın üstüne oturdu. Bu sırada içeri Yusuf girdi. Herhalde daha yatmamıştı. Çıranın ışığında yüzü sarı ve adamakıllı zayıflamış görünüyordu.

3. Yukarıdaki bir parçası alınan bu eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaban-Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) Ateşten Gömlek-Halide Edip Adıvar
C) İnce Memed-Yaşar Kemal
D) Bizim Köy-Mahmut Makal
E) Kuyucaklı Yusuf-Sabahattin Ali


4. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bireyin iç dünyasını esas alan roman anlayışı ile yazmamıştır?

A) Peyami Safa
B) Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Tarık Buğra
D) Abdülhak Şinasi Hisar
E) Halide Edip Adıvar


…Uyuyamıyorum. Karanlık deniz... Sarı mumdan heykeller. Fistül var mı? Üç tane… Beyaz eşya, beyaz gömlekler… Ameliyat lazım, ayağın biraz kısalacak. Böyle çekmek iyi mi? İşitmiyor musun? Soruyorum: bizim burada bir Doktor Ragıp vardır. Polis hafiyesi M. Lökok ve adamları siyah pelerinlerle meyhaneye girerler. Karanlık merdiven, izler, hayaletler, kandan bir kurdele, sarhoşlar, silah sesleri, merdivenlerden bir yuvarlanış, hava gazı fenerinin altında bir adam görünür, kaybolur. Doktor Ragıp… Havuzda yıldızlar. … Bir limon büyüdükçe büyüyor. Artık bu meseleyi konuşmayalım.

5. Yukarıdaki roman alıntısında hangi roman tekniği ön plandadır?

A) Diyalog
B) Özetleme
C) Bilinç Akışı
D) Parodi
E) İç çözümleme

6. Aşağıdakilerden hangisi toplumcu-gerçekçi yazarlardan biri değildir?

A) Kemal Tahir
B) Orhan Kemal
C) Yaşar Kemal
D) Talip Apaydın
E) Peyami Safa


Emir Bey’e baktı, yüzü gergin ama solukları düzgün. İki yıl önceki yangının son yuttuğu evi hatırladı. Aram Usta’nın oturduğu evi. Az yukarda, üç yol ağzındaydı. Şimdi, arta kalan yığıntıda kuzukulağı, hindiba yetişiyor. Evin tahta perdeyle sokaktan ayrılmış bahçesinden mimoza ve nisan gülü dalları sarkardı dışarı. Küçükken, o köşede oyun oynamaktan korkmuştu hep.

7. Parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Gösterme tekniği
B) III. kişili anlatıcı
C) Betimleyici ögeler
D) Geriye dönüş
E) Tanrısal bakış açısı


Roman dört ana bölüme ayrılmış ve bu bölümlere romanın dört önemli kahramanının ismi (Mümtaz, Nuran, Suat, İhsan) verilmiştir.

8. Bu parçada sözü edilen eser ve yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ateşten Gömlek — Halide Edip Adıvar
B) Sodome ve Gomore — Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Üç İstanbul — Mithat Cemal Kuntay
D) Huzur- Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Yalnızız —Peyami Safa


9. Yakup Kadri Karaosmanoğlu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Fecriati’nin dağılmasından sonra Milli Edebiyat içinde yer almıştır.
B) 1923-1950 arası dönemde de eserleri vardır.
C) Eserlerinde belli tarihsel dönemleri ele alır.
D) Yapıtlarında çoğunlukla, içinde yaşadığı toplumun sorunları üstünde düşünür.
E) Doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği Adana’yı, eserlerinde mekân olarak seçmiştir. 


Ali Rıza Bey de öğle yemeğine çıkmayan memurlardandı. Alüminyum bir sefer tası içinde getirdiği kuru köftesiyle yeşil zeytinlerini yerken, gayriihtiyari bu konuşmayla alakadar olmuş, işittiği şeyler iştahını kesmiş gibi çatalını bırakarak başını kaldırmıştı. Misafir, bir kabahat işlerken yakalanmış gibi mahcuptu; fakat bozulduğunu belli etmek istemedi; gülümseyerek:
- Beyefendi, bu sözlerim her halde hoşunuza gitmez, dedi, fakat ne yapalım ki hakikat...
Ali Rıza Bey, mektep çocuğu mahcupluğu ile cevap verdi:
- Bilirsiniz ki kimsenin fikrine karışmam, keyfinize ve menfaatinize uygun olan her şeyi yapmakta serbestsiniz.

10. Parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Diyalog tekniği kullanılmıştır.
B) Tanrısal bakış açısıyla yazılmıştır.
C) Olaylar bir devlet dairesinde geçmektedir.
D) Olay zamanı bellidir.
E) İç monolog tekniği kullanılmıştır.


I. Modernizm geleneksel olanı yeni olana tabi kılma tavrı, yerleşik ve alışılmış olanı yeni ortaya çıkana uydurma eğilimi olarak tanımlanabilir.
II. Toplumcu-gerçekçi bir yazar olan Yaşar Kemal Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterilen ilk Türk yazardır.
III. Cumhuriyet Dönemi romanında betimlemeler, daha çok romantizmin etkisiyle bir süs ögesi olarak göze çarpar.
IV. 1950-1980 arası dönemde Hüseyin Nihal Atsız, Mustafa Necati Sepetçioğlu, Bahaeddin Özkişi, Emine Işınsu, Sevinç Çokum millî ve dinî duyarlılıkları yansıtan romanlar yazmışlardır.
V. Orhan Kemal, Türk edebiyatına işçi sınıfını ve Çukurova’yı sokan yazardır.

11. Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir bilgi vardır?

A) I.    B) II.    C) III.     D) IV.      E) V. 


Edebiyatımızda "1950-1980" arası dönemde roman türü farklı eğilimlerle gelişimini sürdürmüştür. Bu dönemde yazar sayısındaki artışla birlikte romanlarda ele alınan konularda çeşitlenme, yazarların toplum sorunlarına eğilişteki artış göze çarpar.

12. Bu bilgiler ışığında aşağıdaki sanatçı-roman anlayışı/eğilimi eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir?

A) Samim Kocagöz-Toplumcu-gerçekçi
B) Adalet Ağaoğlu-Modernist Roman
C) Ahmet Hamdi Tanpınar-Bireyin iç dünyasını esas alan roman
D) Yusuf Atılgan-Milli ve dini duyarlılıkları yansıtan roman
E) Yaşar Kemal-Toplumcu-gerçekçi roman


Bu anlayışa bağlı yazarlar; kahramanların anılarını ve bilgilerini, kafalarından neler geçtiğini, dillerinden dökülmeyip kalplerine gömdüklerini okuyucuya aktarabilmek için bilinç akışı, iç konuşma ve iç diyalog gibi farklı anlatım tekniklerini kullanmışlardır.

13. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen roman anlayışına uygun vermemiştir?

A) Adalet Ağaoğlu
B) Reşat Nuri Güntekin
C) Ferit Edgü
D) Yusuf Atılgan
E) Rasim Özdenören


Romandaki olaylar, II. Dünya Savaşı sonrasında, Adana’da geçmektedir. Yazar; bu eserinde bir fabrikada gece kontrolörü olan, görevini her şeyin üstünde tutan, saf bir adam çevresinde gelişen olayları toplumcu gerçekçiliğe bağlı kalarak yansıtmıştır.

14. Bu parçada sözü edilen eser ve yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yer Demir Gök Bakır – Yaşar Kemal
B) Murtaza- Orhan Kemal
C) Esir Şehrin İnsanları – Kemal Tahir
D) Yılanların Öcü – Fakir Baykurt
E) Kuyucaklı Yusuf – Sabahattin Ali


15. Aşağıdakilerin hangisinde modernist romanlar ile ilgili bilgi yanlışı vardır?

A) Geleneksel anlatımın dışına çıkarak yer yer alegorik anlatımdan yararlanılmıştır?
B) Kronolojik zaman anlayışı değiştirilmiş ve geriye dönüşler ön plana çıkarılmıştır.
C) Bireysel ve toplumsal huzursuzluk geniş biçimde yer alır.
D) Sanatsal boyut, dilin kullanımı ve anlatım teknikleri önemsenmez.
E) Çağrışım gücü yüksek, şiirsel, alegorik bir anlatım kullanılır. 

CEVAP ANAHTARI
1. D
6. E
11. C
2. A
7. A
12. D
3. E
8. D
13. B
4. E
9. E
14. B
5. C
10. E
15. D


11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ROMAN ÜNİTESİ TESTİ, 11. SINIF EDEBİYAT ROMAN ÜNİTESİ TESTİ, 11. SINIF ROMAN ÜNİTESİ TESTİ, TESTLER, 


11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ROMAN ÜNİTESİ TESTİ


Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS