ads

  Tarihi Olaylar Edebiyatı Nasıl Etkiler


Tarihi Olaylar Edebiyatı Nasıl Etkiler, Tarihi Olayların Edebiyatın Üzerindeki Etkisi,  Tarihi Olayların Edebiyatın Üzerindeki Etkisi Nelerdir, SORU-CEVAP, onedebiyat.net  değerli öğretmen-öğrenci-eğitimsever takipçileri.

Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için Tarihi Olaylar Edebiyatı Nasıl Etkiler üzerine bir paylaşım yazacağız. 

Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum
Destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız.Tarihi Olaylar Edebiyatı Nasıl Etkiler

Edebiyat, insanın duygu ve düşüncelerini aktaran ve felsefi yaklaşımlar içeren bir dal iken; tarih, insanlığın geçmişten bugüne başlarından geçen olayların kayıt altına alınması olarak bilinmektedir.

İki farklı alan olmalarına rağmen, geçmişten bugüne edebiyat ve tarih hep etkileşim içinde olmuştur; edebiyat ve tarih alanındaki verileri incelediğimizde, ikisinin birbirini tamamladığı ve biri olmadan diğerinin eksik kalacağı bir gerçektir.

Edebiyat eserleri, tarihe her daim ışık tutmuştur ve tarihi olayların edebiyat üzerindeki etkisini buradan anlayabiliriz.

Tarihi olaylar, edebiyat üzerinde geçmişe ışık tutmak, dönemin artılarını ve eksilerini gelecek nesle aktarmak, eseri yazan kişinin dönem eleştirisi yapması ve o dönemin şartlarına dair okuyucuları aydınlatması açısından önemlidir.

Örneğin Tanzimat Dönemi zamanında Namık Kemal ve Ziya Paşa’nın eserleri, Ahmet Mithat Efendi'nin dönemin insanlarını ve hakim olan fikri yansıtan yazıları, Kurtuluş Savaşı'na dair yazılmış ilk roman olan ve Halide Edip Adıvar tarafından kaleme alınan Ateşten Gömlek gibi eserler, tarihi olayların edebiyat üzerindeki yansımalarıdır.


Edebiyat – Tarih İlişkisi

Tarih bilimi, bir olayın sebeplerini ve sonuçlarını objektif olarak aktarırken edebiyat ise bu olayın toplum üzerindeki her türlü etkisini ve arka planda kalan her şeyi aktarır. Örneğin Kurtuluş Savaşı’nı bugüne taşıyan ve anlatan tarih bilimidir ancak bu mücadelenin toplumdaki etkisini, günlük yaşamdaki izlerini ve sonrasındaki toplum yapısını başta romanlar olmak üzere çeşitli eserlerle anlatan da edebiyattır. Kurtuluş Savaşı’nı her detayıyla kavramak için hem tarihi metinleri hem de o döneme ışık tutan edebi eserleri bir arada tutmak önemli olacaktır. Bu açıdan bakıldığında tarih ve edebiyat ilişkisi son derece güçlüdür.

Edebiyat tarih ilişkisini özet olarak şu şekilde toparlayabiliriz:

→ Her edebi eser yazıldığı dönemin izlerini taşır, dolayısıyla bir edebi eser zamanla dönemini yansıtan bir tarihi belge niteliği kazanır. Tarih, dönemin olaylarını bizlere aktarır ancak o olayın duygusal yönünü tamamlayan yani tarihin içini dolduran edebiyattır.

→ Edebi eser, yazıldığı dönemi yansıttığından bir eseri incelerken dönemin tarihi şartlarını bilmek gerekir.

Yukarıdaki iki madde edebiyat-tarih ilişkisini net bir şekilde ifade eder. Eser yazıldığı dönemi yansıttığından tarihi araştırmalara kaynaklık edebilir. Aynı şekilde bir eseri incelerken de tarih biliminden yararlanılır.

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS