ads

9. Sınıf Edebiyat Roman Ünitesi Çalışma Kağıdı, 9.Sınıf Edebiyat Çalışma Kağıtları, ÇALIŞMA KAĞITLARI, 9. SINIF EDEBİYAT ÇALIŞMA,


onedebiyat.net'in     değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.
11-sinif-edebiyat-2.-donem-1.-yazili-konulari

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..


Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 9. Sınıf Edebiyat Roman Ünitesi Çalışma Kağıdı,   üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

 ÇALIŞMA -2

9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ROMAN ÜNİTESİ ÇALIŞMA SORULARI-PDF


A) BOŞLUK DOLDURMA SORULARI


1. Tema, metindeki temel -------------------nın en kısa ifadesidir, diyebiliriz.
2. ---------------------- bakış açısında, anlatıcı kendisinden “ben” diye söz etmez, hep III. tekil kişi adılı “o”yu kullanır.
3. Roman türünün ilk örneği İspanyol yazar Cervantes’in ------------- adlı eseridir.
4. ----------------------ekonomik bunalımlar, sınıfsal çelişkiler, rejim değişiklikleri, köyden kente göç gibi toplumsal sorunları konu edinen romanlardır.
5. Türk edebiyatında roman türündeki ilk örnekler -----------------Dönemi’nde verilmeye başlamıştır.
6. Sefiller ----------------‘nun romantizm akımına bağlı yazdığı romandır.
7. ----------------------------anlatı türleri içerisinde kahramanların iç dünyası, duygu, düşünce ve hayallerinin ifade edildiği bir anlatım tekniğidir.
8. -------------------- Namık Kemal’in ilk tarihi romanıdır.
9. -------------------------- bakış açısında anlatıcı, gördüklerini anlatan bir şahit konumundadır.
10. Romanın yapı unsurları olay örgüsü, kişiler ------------------ ve zamandır.
11. Yaprak Dökümü, ---------------------------------‘in sosyal türde bir romandır.

A) Aşağıdaki eserlerin yazarlarını yazınız.


Eser
Yazar
9. Hariciye Koğuşu

Nana

Kırmızı ve Siyah

Eylül

Çalıkuşu

Suç ve Ceza

Tutunamayanlar

Küçük Ağa

İntibah

Taaşşuk-ı Talat u Fitnat


C) DOĞRU/YANLIŞ SORULARI

1. Romanda olayın geçtiği yere mekan denir ( )
2. Romanlarda olağanüstü olaylar görülmez. ( )
3. Türk edebiyatında roman türünün asıl gelişimi Servetifünun Dönemi’ndedir. ( )
4. Destan, efsane, mesnevi gibi türler romanın yerini türlerdir. ( )
5. Tahkiye roman ve hikâye gibi türlerin en önemli ifade tarzıdır. ( )
6. Romanlarda tek bir anlatıcı bulunur. (  )
7. Romanlarda betimlemelerin yanı sıra ruhsal çözümlemelere de sıkça yer verilir. 
8. Romanda betimlemelere ve psikolojik tahlillere öyküden daha az yer verilir. 
9. Romanda olaylar, roman kahramanlarının karakter özelliklerinden doğar. 
10. Romanların olay örgüleri olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkilerinden doğar.

D) AÇIK UÇLU SORULAR

9. Hariciye Koğuşu Romanı
’ndan

Beyaz gömlekli, güçlü kuvvetli adam parmağıyla beni de işaret etti, yüksek sesle çağırdı.
Karanlık dehlizden beyazlıklarla dolu ve aydınlık muayene odasına girdim. Beyazlıklar ve
madenî parıltılar. Yedi senedir bu işin teferruatını iyi öğrenmiş olduğum için vakit
kaybettirmemeye mecbur, oturdum, soyundum ve sol dizimi çözmeye hazırlanan hastabakıcı
kıza uzattım. -Dikkatim her vakitki gibi ikiye ayrıldı: Bir taraftan, dizimdeki sargının
açılmasına, öte taraftan ellerini yıkayan operatöre bakıyordum. Yüzünde bıkkınlıkla sebatın
kavgası var. Hepsi konuşmadan, süratle işlerini yapıyor: Asistanlar deftere bir şeyler
yazıyorlar, camlı dolapları karıştırıyorlar, hastabakıcılar benimle meşgul ve tımarcı yerdeki
kanlı pamukları süpürüyor. Tıs yok. Arada bir madenî âletlerin tepsilerde çıkardıkları ince ve
kırık sesler. Ve bir şırıltı, diğer kokuları yenen bir iyodoform kokusu ve beyazlıklar: Beyaz
duvarlar, beyaz demir masa, beyaz dolaplar, beyaz örtüler, beyaz sargılar, beyaz pamuklar,
beyaz gömlekler... Dizimdeki sargıyı çözüyorlar, her kat açıldıkça bacağım o kadar hafifliyor
ki, sargı tamamıyla çözüldükten sonra dizim uçuverecek, yerinde bulunmayacak sanıyordum.

(Aşağıdaki soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.)

1. Metnin anlatıcısı ve bakış açısını yazınız.

2. Metinde olayın geçtiği mekânı ve kişileri yazınız.

3. Roman konusuna göre hangi tür romanlar arasında gösterilebilir?

4. Parçada kullanılan anlatım biçimleri nelerdir?

5. Roman türünün hikâyeden farklarını yazınız.

CEVAP ANAHTARI

A) BOŞLUK DOLDURMA SORULARI

1. Çatışma
2. İlahi (Tanrısal)
3. Don Kişot
4. Sosyal romanlar
5. Tanzimat
6. Victor Hugo
7. İç çözümleme
8. Cezmi
9. Gözlemci (müşahit)
10. Mekân
11. Reşat Nuri Güntekin

B) ESER-YAZAR
EserYazar
9. Hariciye KoğuşuPeyami Safa
NanaEmile Zola
Kırmızı ve SiyahStedhal
EylülMehmet Rauf
ÇalıkuşuReşat Nuri Güntekin
Suç ve CezaDostoyevski
TutunamayanlarOğuz Atay
Küçük AğaTarık Buğra
İntibahNamık Kemal
Taaşşuk-ı Talat u FitnatŞemsettin Sami

C) DOĞRU/YANLIŞ

1. 
Romanda olayın geçtiği yere mekân denir (D)
2. 
Romanlarda olağanüstü olaylar görülmez. (Y)
3. 
Türk edebiyatında roman türünün asıl gelişimi Servetifünun Dönemi’ndedir. (D)
4. 
Destan, efsane, mesnevi gibi türler eskiden romanın yerini türlerdir. (D)
5. 
Tahkiye roman ve hikâye gibi türlerin en önemli ifade tarzıdır. (D)
6. 
Romanlarda tek bir anlatıcı bulunur. (D)
7. 
Romanlarda betimlemelerin yanı sıra ruhsal çözümlemelere de sıkça yer verilir. (D)
8. 
Romanda betimlemelere ve psikolojik tahlillere öyküden daha az yer verilir. (Y)
9. 
Romanda olaylar, roman kahramanlarının karakter özelliklerinden doğar. (D)
1
0. 
Romanların olay örgüleri olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkilerinden doğar. (D)

D) AÇIK UÇLU SORULAR

1. I. Tekil anlatıcı, kahraman bakış açısı

2. 
Mekân: Bir hastanenin muayene odası

Kişiler: Kahraman anlatıcı, hastabakıcılar, operatör, asistanlar…

3. Psikolojik roman

4. Öyküleyici ve betimleyici anlatım


5. Roman ve hikâye farkları


• Roman hikâyeye göre daha uzun bir türdür.
• Roman birden fazla olay üzerine kurulu iken hikâye tek olay üzerine kurulur.
• Romanda şahıs (kişi) kadrosu hikâyedekine göre daha geniştir.
• Romanda zaman hikâyedekine göre daha geniştir.
• Romanda mekân hikâyedekine göre daha çok ve çeşitlidir.
• Romanda kişi ve mekân betimlemeleri hikâyedekine göre daha ayrıntılıdır.


9-sinif-edebiyat-roman-unitesi-calisma-kagidi

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS