ads

12.Sınıf Edebiyat Tiyatro Ünitesi Testi

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Tiyatro Ünitesi Testi PDF, 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Tiyatro Ünitesi Testi, 12.Sınıf Tiyatro Ünitesi Testi PDF İndir, TESTLER,

ONEDEBİYAT.NET'İN  değerli öğretmen-öğrenci-eğitimsever takipçileri.

Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları, kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..

derskonum.com olarak buu sayfamızda 12.Sınıf Edebiyat Tiyatro Ünitesi Testi İndir Çöz, üzerine bir paylaşım yapıyoruz .

Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

12-sinif-edebiyat-tiyatro-unitesi-testi-indir-pdf
12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Tiyatro Ünitesi Testi PDF

Hazırlayan:derskonum.com


 12.Sınıf Edebiyat Tiyatro Ünitesi Testi İndir Çöz,

Erkek tiyatro sanatçısı.           

İki kişi arasında karşılıklı konuşma

Tiyatroda ve sinemada bir rolün yedek oyuncusu.
Bir duygu veya düşüncenin kaş, göz, ağız, yüz hareketleriyle anlatılması.

Sinema ve tiyatroda, eserin sahneleninceye veya seyirci önüne çıkıncaya kadar geçirdiği her anı yöneten kimse

1-Yukarıda verilen tanımlara aşağıdaki terimlerden hangisi cevap olamaz ?

A- Dublör                   B- Mimik

C- Rejisör                    D- Aktör

E- Monolog

 Hazırlayan:derskonum.com

2-Aşağıdakilerden hangisi, geleneksel Türk tiyatrosu içinde değerlendirilmez?

A) Meddah      B) Karagöz   C) Orta oyunu

D) Köy seyirlik oyunu      E) Komedi

 

3-Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyet dönemi tiyatro eseri veren isimlerden biri değildir ?

A-Cevat Fehmi Başkut                       B-Güngör Dilmen

C-Necati Cumalı                     D-Mehmet Akif Ersoy

E-Necip Fazıl Kısakürek

 

4-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Modern tiyatro, Türk edebiyatına Tanzimat Donemi’nde Batı’dan gelmiştir.

B) Tanzimat Donemi’nde Fransız sanatçı Moliere’den uyarlamalar yapılmıştır.

C) Ahmet Vefik Paşa, ilk yerli oyun olan Şair Evlenmesi’ni yazmıştır.

D) Modern tiyatro kurulurken yer yer geleneksel tiyatroya ait unsurlardan da yararlanılmıştır.

E) Milli Edebiyat Donemi’nde tiyatroda görülen gelişme, Cumhuriyet Donemi’nde güçlenerek devam

etmiştir.

 

Batılı anlamda ilk tiyatro eserinin yazarı

Sahnelenen ilk tiyatro eserinin yazarı

Aruzla ilk manzum tiyatro eserinin yazarı

Cumhuriyet Dönemi’nde heceyle ilk tiyatronun yazarı

Epik tiyatronun kurucusu

5-Yukarıda verilen bilgilere cevap olarak aşağıdakilerden hangisi yazılamaz ?

A-Yusuf Ziya Ortaç                B-Namık Kemal

C-Halit Ziya Uşaklıgil             D- Şinasi

E- Abdülhak Hamit Tarhan 

 Hazırlayan:derskonum.com

6-Aşağıdaki hangi şıkta yazar eser yanlış eşleştirilmiştir ?

A-Musahipzade CelalFermanlı Deli Hazretleri

B-İbnürrefik Ahmet Nuri SekizinciHisse-i Şayia

C-Halit Fahri OzansoySönen Kandiller,

D-Yakup Kadri KaraosmanoğluTaş Parçası

E-Nahid Sırrı ÖrikSönmeyen Ateş

 

*İlk oyunu 1913’te sahneye konulan “Köprülüler”dir. Hafif, müzikli oyunlar yazmayı sürdüren yazarın oyunları, daha çok töre güldürüsü niteliği taşır. Konularını daha çok Osmanlı tarihinden alan oyunlar yazmıştır. Oyunlarında çeşitli dönemlerdeki sosyal hayatı, töreleri, inançları ve düşünceleri gülünç yanlarıyla anlatmıştır. Sosyal eleştiriye büyük önem vermiştir.                    

Türk Kızı, Köprülüler, İstanbul Efendisi, Lâle Devri, Macun Hokkası, eserlerinden bazılarıdır.

7--Yukarıda tanıtılan sanatçı kimdir ?

A-Musahipzade Celal             B-Turan Oşazoğlu

C- Recep Bilginer                   D- Turgut Özakman

E- Orhan Asena

 Hazırlayan:derskonum.com

 DEVAMI İÇİN AŞAĞIDA İNDİR LİNKİ VAR :))) 

8-Cumhuriyet Dönemi Türk tiyatrosu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?

A) 1940'tan sonra yoksulların yaşamı, aile yapı­sı, kent yaşamı gibi konular işlenmiştir.

B) Tiyatro türünde önemli gelişmeler olmuş, ba­şarılı örnekler verilmiştir.

C) Sosyal ve psikolojik konuların yanı sıra köy yaşamına ağırlık verilmiştir.

D) Tiyatro yapıtları sahnelenmek için değil, okunmak için yazılmıştır.

E) Orhan Asena, Güngör Dilmen, Turan Oşa­zoğlu dönemin tiyatro eseri veren sanatçıla­rındandır.

 

 

9-Aşağıdaki oyunlardan hangisi karşısında verilen sanatçıya ait değildir?

A) Wilhelm Tell-Wilhelm Grimm

B) Cimri-Moliere

C) Faust-Goethe

D) Hernani-Victor Hugo

E) Romeo ve Juliet-Shakespeare

 Hazırlayan:derskonum.com

 

◊ Cumhuriyet Donemi sanatçılarından olan yazar, hiçbir edebi akım ve topluluğa katılmamıştır.

◊ Başta roman, hikaye ve tiyatro olmak üzere pek çok türde eser vermiştir.

◊ Kurtuluş Savaşı’nda gözlemlediği hırs, çıkarcılık, sadakat, fedakarlık gibi kişilik özelliklerini Sönmeyen

Ateş adlı oyununda eleştirel bir anlatım tutumuyla yansıtmıştır.

◊ Kıskanmak adlı romanından önce Kırmızı ve SiyahSanatkârlar gibi hikayelerini yayımlamıştır.

10-Yukarıda bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Turan Oflazoğlu

B) Nahid Sırrı Orik

C) Necati Cumalı

D) Haldun Taner

E) Turgut Ozakman


 

DEVAMI İÇİN AŞAĞIDA İNDİR LİNKİ VAR :))) 

Özellikle Kurtuluş Savaşı’nı anlattığı “Şu Çılgın Türkler” ve Çanakkale Savaşı’nı anlattığı “Diriliş – Çanakkale 1915” en önemli romanlarından olup uzun süre çok satanlar listelerinde ilk sırada kalmıştır.

*Toplum dışına sürülmüş kişilerin toplumla uyuşmazlığını veren yazarlardan biridir.

* *İlk oyunu olan “Penbe Evin Kaderi”nde ve “Kaneviçe”de kuşaklar arasındaki kopuşu, yabancılaşmayı ele alır.

*Osmanlı İmparatorluğu’nda, İstanbul’da oturan yöneticilerle Anadolu’daki kopukluğu ortaya koymaya çalışır.

*Tiyatrolarında günlük yaşamın çelişkilerini ve gülünç yönlerini ele almıştır.

11-Yukarıda bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orhan  Asena         B) Nahid Sırrı Orik

C) Necati Cumalı        D) Recep Bilginer

E) Turgut Özakman

 Hazırlayan:derskonum.com

 

I. Özellikle 1950 sonrasında tiyatro türünde

gelişme yaşanmıştır.

II. Bireysel, toplumsal, evrensel pek çok

konu işlenmiştir.

III. Eserler genellikle sahne tekniğine uygun

değildir.

IV. Yazarlar sanatı, halkı eğitmek için bir

araç olarak kullanmışlardır.

V. İç konuşma, diyalog, gösterme gibi

anlatım tekniklerinden yararlanılmıştır.

12-Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da

hangileri Cumhuriyet Dönemi tiyatrosu

için söylenemez?

A) I ve II

B) I ve V

C) II ve III

D) III ve IV

E) IV ve V

 

* Çok yönlü bir sanatçıdır.Şiir, hikâye, tiyatro, roman, deneme türlerinde eserler vermiştir.

*Yazdığı bütün türlerde uzatmalardan kaçınan sanatçı, eserlerinde şiirsel bir dil kullandı.

*Tiyatro eserlerinin filme çekilen konularıyla Türk sinemasına da katkıda bulundu.

*Türk tiyatrosunun gelişme aşamasında tiyatroya yeni konular ve kişiler getiren,yerli gerçekleri işleyen ve tiyatronun ilgi alanını genişleten sanatçı; “ulusal tiyatro”nun oluşmasına katkıda bulundu.

Önemli Tiyatro Eserleri:  Tütün Zamanı, Yağmurlar ve Topraklar, Acı Tütün, Viran Dağlar roman; Nalınlar, Derya Gülü, Gömü, Devetabanı, Boş Beşik

13-Yukarıda bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orhan  Asena         B) Turan Oflazoğlu

C) Necati Cumalı        D) Recep Bilginer

E) Turgut Özakman

 DEVAMI İÇİN AŞAĞIDA İNDİR LİNKİ VAR :))) 

14-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 1950-1980 cumhuriyet tiyatrosu ile ilgili bir bilgi yan­lışı vardır?

A-1950 sonrasında tiyatro teknik acıdan ilerlemiş, tiyatroda işlenen konular çeşitlenmiştir.

B-1940 - 1960 yıllarında ülkedeki değişim, hayatla iç içe bir sanat olan tiyatromuzu da yakından ilgilendirmiştir.

C-Oyunların sayısında büyük bir artışın gözlemlendiği bu dönemde oyunların konuları sabit kalmış pek değişmemiştir.

D-1960’larda gelişen siyasi ve sosyal olaylarla edebiyatımızda yeni bir dönem başlar.

E-Sosyal değişimlerin birey ve toplum yaşamındaki etkileri siyasal, sosyal ve psikolojik yaklaşımlarla yansıtılır.

 Hazırlayan:derskonum.com

15--Aşağıdaki sanatçılardan hangisi cumhuriyet 1950-1980 dönemi tiyatro türünde eser vermemiştir ?

A) Turan Oflazoğlu

B) Nahid Sırrı Orik

C) Hüseyin Cahit Yalçın

D) Haldun Taner

E) Faruk Nafiz Çamlıbel

 

16-Aşağıdakilerden hangisi tiyatronun öğeleri arasında yer almaz ?

A- seyirci        B- oyuncu

C- sahne          D- eser

E-anlatıcı

 

*1950 yılından sonraki Türk edebiyatımızın en önemli tiyatro yazarlarından olmuştur.

 *“Türk tiyatrosunun Shakespeare’ı” olarak anılmış olan sanatçının ilk oyunu Tanrılar ve İnsanlar’dır.

*Devlet sanatçısı unvanı da alan sanatçı, eserlerinin konularını tarihten, mitolojiden ve toplumun yaşadığı hayattan almıştır.

 *“Başkaldırı, insan mücadelesi” sanatçının oyunlarının başta gelen temasıdır..

*Psikolojik ve toplumsal alanları kapsayan konuları işlemiş, tarihi olayları da konu alarak işlemiştir.

*Tiyatrolarında mitolojiden yararlanmıştır.

*“Atçalı Kel Mehmet” adlı oyunuyla TRT’den 1970 yılında TRT Başarı Ödülünü almıştır.

*Tarihten yararlanır. O: “Tiyatro bence tarihin sustuğu yerde başlar.” der.

Eserleri: Tiyatro: Tanrılar ve İnsanlar, (Gılgamış), Hürrem Sultan, Tohum ve Toprak, Simavnalı Şeyh Bedrettin

17-Yukarıda bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A-Haldun Taner                      B-Turan Oşazoğlu

C- Orhan Asena                      D- Necati Cumalı

E- Recep Bilginer


 Hazırlayan:derskonum.com


Darülbedayi’nin ikinci döneminde aktif görev almış oyun yazarı ve tiyatro oyuncusudur. Meşrutiyet’ten itibaren telif eserlerle ve Fransızcadan yaptığı uyarlamalarla tiyatromuza birçok oyun kazandırmıştır. Elliyi aşkın eseri vardır. Türkçeyi iyi kullanan, oyun tekniği yönünden de oldukça başarılı bir sanatçıdır. Eserlerinde sahne dilini ustaca kullanmış, sahnede her tipi kendi karakterine, seviyesine göre konuşturmuştur.

Eserleri Çürük Merdiven, Kadın Tertibi, Kısmet Değilmiş, Sekizinci, Ceza Kanunu adında oyunları vardır.

18-Yukarıda bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A-Musahipzade Celal 

B-Ahmet Nuri Sekizinci

C-Halit Fahri Ozansoy           

D-Yakup Kadri Karaosmanoğlu

E-Nahid Sırrı Örik

 

19-Aşağıdaki hangi şıkta yazar eser yanlış eşleştirilmiştir ?

A-Aiskhylos:Zincire Vurulmuş Prometheus,

B-Racine’in :Andromaque

C-Moliere’in  : Kral Oidipus

D-Victor Hugo: Hernani;

E-Schiller :Wilhelm Tell

 Hazırlayan:derskonum.com

 

 20-Osmanlı İmparatorluğu'nun Tiyatro oyunlarında irdelenmesinin 1950'li yıllara kalmasının nedeni ne olabilir?
A.Tanzimatın anca yorumlanması,
B. Demokrasinin getirdiği özgürlük ortamının değerlendirilmesi
C. Osmanlı hanedanından kişilerin edebiyatla uğraşması,
D. Bilimsel Araştırmalardaki ilerlemelerin edebiyatçılara etkisi ve araştırmacı yazarların artması,
E. Okur-yazar izleyici sayısının artması.


DEVAMI İÇİN AŞAĞIDA İNDİR LİNKİ VAR :))) 


12.Sınıf Edebiyat Tiyatro Ünitesi Testi Çöz,İndir

İyi çalışmalar..
 Hazırlayan:derskonum.com

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Tiyatro Ünitesi Testi PDF, 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Tiyatro Ünitesi Testi,12.Sınıf Tiyatro Ünitesi Testi PDF İndir,TESTLER, 

3 Yorumlar

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS