ads

 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Mülakat, Röportaj Ünitesi Test Soruları Pdf indir online Çöz

11.Sınıf Edebiyat Mülakat Röportaj Ünitesi Test Çözümü PDF İNDİR, Mülakat Röportaj Ünitesi Test, 11.Sınıf Edebiyat Mülakat Röportaj Testi, TESTLER,derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 11. Sınıf Mülakat, Röportaj Ünitesi Test Soruları Pdf indir online Çöz üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen link paylaşınız,


11. Sınıf Mülakat, Röportaj Ünitesi Test Soruları Pdf indir online Çöz

👇👇👇 Yazarın konuyu işlerken kendini ön plana aldığı “ben” eksenli röportajlara - - - - denir.

1-Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Amerikan röportajı B) siyasal röportaj C) edebî röportaj D) Alman röportajı E) öyküsel röportaj

 

2-Aşağıdakilerden hangisi mülakat hazırlanırken uyulması gereken aşamalardan değildir?

A) Görsel tasarımdan yararlanma

B) Mülakatı cihazlarla kayıt altına alma

C) Mülakattan önce soruları hazırlama

D) Mülakat yapılacak kişi ve konuyla ilgili araştırma yapma

E) Mülakat yapılacak kişiyle, soruları birlikte oluşturma

 

( ) Mülakat iki kişi ya da bir kişi ile bir grup arasında sözlü yapılan bilgi alışverişidir.

 ( ) Mülakat belli bir amaç doğrultusunda yüz yüze yapılır.

 ( ) Mülakat genellikle planlanmadan ve olayların gelişimine bağlı olarak yapılır.

 3-Yukarıdaki sorulara verilen cevaplar aşağıdaki şıkların hangisinde sırayla doğru şekilde verilmiştir ?

A-D-D-Y        B-Y-D-Y        C-D-Y-Y

D-D-D-D        E-Y-Y-D

 

Sorulu cevaplı bir metin turudur. Yalın, acık, duru bir dil ve anlatımı vardır. Bu türde söyleşmeye bağlı anlatımın yanı sıra açıklayıcı, tartışmacı ve öyküleyici anlatıma da başvurulabilir. Okuyucuya bilgi vermek amaçlanır. Muhataba yöneltilen sorular önceden belirlenir.

4-Bu parçada tanıtılan tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deneme B) Roportaj C) Soyleşi D) Mulakat E) Soylev

 

I. Bir gercek, sorun, olay ya da durum ortaya konulur.

II. Araştırmaya, incelemeye ve somut olgulara dayanır.

III. Gazete ve dergilerde yayımlanan oğretici metin turudur.

IV. Olay ve olgular aktarılırken ayrıntılara yer verilir.

V. Bir kişiyi sorulara verdiği cevaplarla tanıtmak amaclanır.

5-Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangisinde röportajla ilgili bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

6- Aşağıdakilerin hangisinde eserin yazarı yanlış verilmiştir?

A) Diyorlar ki-Ruşen Eşref Unaydın

B) Bir Bulut Kaynıyor-Yaşar Kemal

C) Edebiyatçılarımız Konuşuyor-Mustafa Baydar

D) Doğuda Kıtlık Vardı-Halil Aytekin

E) Ustalarla Konuşmalar-Nurullah Berk

 

 

 

7-Aşağıdakilerden hangisi mülakat yapacak kişinin dikkat etmesi gereken hususlar arasında değildir?

A-Görüşülecek kişi ve konu hakkında iyi bir araştırma ve hazırlık yapmalıdır.

B-Randevu saatine mutlaka uymalıdır.

C-Bilgi, birikim ve kültürüyle muhatabını konuşmaya ikna edebilecek yeteneğe sahip olmalıdır.

D-Görüşme esnasında konuşmacının sözünü gereksiz yere kesmemelidir.

E-Verilen cevapları edebi açıdan yorumlayarak yazmaya uygun hale getirmek

 

Bu türde söyleşmeye bağlı anlatımın yanı sıra açıklayıcı, tartışmacı ve öyküleyici anlatıma da başvurulabilir. Okuyucuya bilgi vermek amaçlandığı için dil, göndergesel işlevinde kullanılır. Muhataba yöneltilen sorular önceden belirlenir.

8-Bu parçada tanıtılan tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deneme     B) Röportaj     C) Söyleşi,

D) Mülakat     E) Söylev

 

 (....) Mülakat, alanında yetkin bir kişiden izin alınarak belli kurallar çerçevesinde yapılan bir türdür.

 (....) Edebiyatımızda mülakat türünün ilk örnekleri divan edebiyatında verilmiş, Tanzimat’la da türün önemli örnekleri verilmeye başlanmıştır.

 (....) Mülakat yapılırken akla gelen soruları mülakat yapan kişiye sormak, mülakata samimi bir hava katar.

(....) Mülakat yapılacak kişi ve konuyla ilgili detaylı bir araştırmanın yapılması gerekir.

9-Yukarıdaki sorulara verilen cevaplar aşağıdaki şıkların hangisinde sırayla doğru şekilde verilmiştir ?

A-D-D-Y-Y    B-Y-D-Y-Y

C-D-Y-Y-Y    D-D-Y-Y-D

E-D-Y-Y-Y

 

10-Mülakat türü ile ilgili aşağıda verilenlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) Bir ya da birden çok kişiyle yapılabilir.

B) Görüşülecek kişiden randevu alınmalıdır.

C) Yüz yüze gerçekleştirilmesi gerekir.

D) Ciddi ve düzeyli bir habercilik faaliyetidir.

E) Saygın ve alanında kendini kanıtlamış kimselerle yapılır.

 

I. Açık, akıcı ve yalın bir anlatımla yazılır.

 II. Genellikle birinci tekil kişi ağzı kullanılır.

III. Bir kişi, yer ya da eşya üzerine yapılabilir.

IV. Dizi şeklinde yayımlanabilir.

V. Dil, daha çok alıcıyı harekete geçirme işlevindedir.

11-Numaralanmış bilgilerden hangisi röportaj türünün özelliklerinden biri değildir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

 

Kelime olarak “toplamak, getirmek” anlamına gelen - - - -, gazetecilerin ele aldığı konuyu gezip görme, belgelere dayandırma, fotoğraflarla belgeleme gibi yöntemlere başvurularak anlattığı yazı türüdür.

12-Bu parçada sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) mektup B) gezi yazısı C) röportaj D) biyografi E) makale

 

Bu tip mülakatlarda, mülakat yapılan kişinin teknik özellik ya da becerileri birden fazla gö­rüşmeci tarafından ele alınır.

13-Yukarıdaki ifade hangi mülakat türüyle ilgilidir?

A) Bire bir mülakat       B) Paralel mülakat

C) Çalışma arkadaşları grubu   D) Sıralı mülakat

E) Telefon mülakatı

 

 

14-Mülakatla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Görüşmenin konusu toplumun ilgisini çekecek nitelikte olmalıdır.

B) Görüşmeyi yapan kişi konu ile ilgili sorularını önceden hazırlamalıdır.

C) Görüşme yapılan kişinin söyledikleri olduğu gibi yazıya geçirilmelidir.

D) Görüşme teyp ya da video kasetine alınmalıdır.

E) Sözün akışı görüşme yapılan kişinin iradesine bırakılmalıdır.

 

15- Aşağıdakilerden hangisi röportaj türünün özelliklerinden biri değildir?

A) Toplumun geniş kesimini ilgilendiren konular üzerinde yapılır.

B) Tek bir yazı olabileceği gibi yazı dizisi de olabilir.

C) Türk edebiyatında bu türün modern ilk örneğini Ceyhun Atuf Kansu vermiştir.

D) Genellikle önce ses kayıt cihazına kaydedilir, sonra yazıya geçirilir.

E) Röportaj yapılan kişinin verdiği cevaplara görüş ve izlenimler de eklenerek röportaj ya­zıya geçirilebilir.

 

16- Aşağıdakilerden hangisi mülakatın hazırlık aşaması içinde yer almaz?

A) Mülakat konusuyla ilgili bilgi edinmek

B) Mülakat yapılacak kişi hakkında bilgi edinmek

C) Konu ile ilgili sorular hazırlamak

D) Muhatabın söylediklerini eksiksiz biçimde kayda geçirmek

E) Mülakat yapılacak kişiden randevu talebinde bulunmak

 

 ─ Romanlarınızı nasıl yazarsınız? Mevzunuz kafanızda olgunlaştıktan sonra mı kâğıda dökersiniz, yoksa yazdıkça mı konu gelişir? ─ Yazdıkça yazdıkça... Mevzunun kendisi romancıyı sürükler... Hatta bazen dekor ve şahıslar... Ben, muhayyilemin önüme serdiği sahneleri bir film seyreder gibi seyreder ve gördüklerimi anlatırım. Bunlar benim dışımda olan şeylermiş gibi... O kadar ki Panorama’yı yazarken bir yerinde duygulanarak kalemi bırakıp ağladığımı hatırlıyorum. Sonra, “Kiralık Konak” yok mu? Nedense en çok tutulmuş romanlarımdan biridir. Ben bunu para kazanmak için, bir gazetede tefrika edilmek üzere yazmaya başladım ve ilk cümlesini yazdığım zaman mevzusu hakkında en ufak fikrim yoktu. Fakat yazdıkça mevzu yumak gibi açıldı.

16-Bu parça aşağıdaki edebî türlerin hangisinden alınmıştır?

 A) Röportaj B) Mülakat C) Günlük D) Deneme E) Hatıra

 

I. Bir yeri konu alan röportajlarda, o yerde sürdürülen hayatın her yönüyle bilinmesi gerekir. II. Röportajlarda ele alınan yerin farklı yönleri fotoğraf, film ve ses kayıtlarıyla belgelenmelidir.

III. Eşyayı ele alan röportajlarda eşyanın dikkat çeken yönleri ele alınmalıdır.

IV. Röportajlarda gözlem, araştırma, yorum ve değerlendirme önemlidir.

V. Röportaj yazarı, anlattıklarına görüşlerini katmamalı, nesnel olmalıdır.

17-Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V

 

 

 

 

I. Anlatımın sade ve açık olmasına dikkat edilir.

II. Sorulacak sorular önceden belirlenir.

III. Kişinin konuşmaları yazar tarafından yorumlanarak aktarılır.

18-Bu özelliklerden hangileri mülakat türü için doğrudur?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D) I ve III. E) I, II ve III.

 

 

 

 

Herhangi bir konu üzerinde sanat, edebiyat, spor, siyaset, bilim gibi alanlarda ün yapmış kişilerle yapılan görüşme ve konuşmalara - - - - denir. Bu yazı türünde söyleşmeye bağlı anlatımdan yararlanılır. Asıl amaç bilgi vermek olduğundan dil genelde göndergesel işlevde kullanılır. Üzerinde konuşulan konu, toplumun ilgisini çekecek türde olur.

19-Bu parçada sözü edilen edebî tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mülakat B) Tutanak C) Mektup D) Anket E) Hatıra

 

20- Aşağıdakilerin hangisinde eserin yazarı yanlış verilmiştir?

A- Ruşen Eşref Ünaydın: Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal'le Mülakat

B-Hikmet Feridun Es: Bugün De Diyorlar Ki

C-Mustafa Baydar: Edebiyatçılarımız Ne Diyorlar

D-Abdi İpekçi : Liderler Diyorlar Ki

E-Nurullah Genç: Ustalarla Konuşmalar

 

Giriş bölümünün şaşırtıcı bir paragraf olduğu, en son söylenmesi gereken kelimelerin en başta söylendiği röportajlar - - - - olarak adlandırılır.

21-Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Amerikan röportajı B) Alman röportajı C) belgesel röportaj D) kurgusal röportaj E) konuşmaya dayalı röportaj

 

22-Aşağıdakilerden hangisi röportaj türünün özelliklerinden biri değildir?

A-Bilgiyi, haberi, gerçeği; açık, yalın ve çarpıcı bir dille okurlarına iletir.

B-Daha çok kısa cümleler kullanarak anlatımına hareket ve canlılık katar.

C-Röportaj yazarı, metnini bir öykü kurgusu içinde okuruna sunar.

D-Gücünü ve inandırıcılığını belgelerden alır ancak okuyucu belgenin de ötesine geçirilmek istenir.

E-Tanıtılan objeyle ilgili yazar, kendi görüşlerini katmadan nesnel şekilde yazar.

 

 

 Konuyu sunuş biçimine göre ikiye ayrılır:  ........................ röportajı: Yazar, konuyu anlatırken yazıya kendini katar. Konuyu kendi eksininde anlatır.  ....... röportajı: Bu tür röportajlarda okuyucuya beklenmedik bir giriş karşılaşması yapılır. En son söylenmesi gerekenler en önce söylenir. Okuyucu adeta bir şok yaşar, böylece dikkat çekilir.

23-Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangileri getirilmelidir ?

A-Alman-Amerikan

B-Amerikan-Alman

C- Öznel- Nesnel

D-Yazara dönük- Okura Dönük

E- Piramit- Ters Piramit

 

 

 

24- Aşağıdakilerin hangisinde eserin yazarı yanlış verilmiştir?

A-Yaşar Kemal’in  Peri Bacaları

B-Fikret Otyam’ın  Topraksızlar

C-Ahmet Kutsi’nin İç Göç

D-Necmi Onur’un Mezarlarında Yaşayanlar

E-Celalettin Cetin’in Büyük Göç

 

25- Aşağıdaki cümlelerden hangisi hem mülakat hem de röportaj için geçerli değildir ?

A-Her ikisi de gazete ve dergilerde yayınlanabilir.

B-Her iki türün de toplumu aydınlatmak gibi roller vardır.

C-Bilgi ve belgelerden faydalanılır.

D-Her ikisi de soru ve cevaplardan oluşur.

E-Her ikisinde de dil göndergesel işlevdedir.


11. Sınıf Mülakat, Röportaj Ünitesi Test Soruları Pdf İndir Online Çöz

 11-sinif-edebiyat-mulakat-roportaj-unitesi-test-sorulari

 

 

1 Yorumlar

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS