ads

  10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Düşler Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları 2022 2023

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Düşler Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları 2022 2023


10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Düşler Yayıncılık 2022 2023, 10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları, KİTAP CEVAPLARI, EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI,onedebiyat.net'in değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Düşler Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları 2022 2023 üzerine bir paylaşım yazacağız. 


KİTABIN PDF si İÇİN TIKLAA

CEVAPLAR AŞAĞIDA


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Düşler Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları 2022 2023

..SAYFA- 10

1.METİN-- OKUMA

Metne Hazırlık

1. Bir toplumun kültürünü etkileyen unsurlar sizce nelerdir?

Cevap:

 • Karşılıklı saygı duyma
 • Geçmiş tarih birlikteliği
 • Ortak kültür ve adetler
 • Gelecek birliği
 • Özgürlüklere önem verme
 • Kanunlara uyma ve hukuk devleti olma
 • Hoşgörü ortamı oluşturma
 • Eşitlik
 • Eşit adalet dağılımı
 • Huzur sağlanmalı
 • Ortak değerler (din, dil, ırk, bayrak,)
 • Fikir hürriyeti

 

2. Türklerin İslamiyetʼi tanımalarından kısa bir süre sonra büyük topluluklar hâlinde bu dini kabul etmelerinin sebepleri neler olabilir? Açıklayınız.

Cevap:

 Türkler, Müslümanlığı zorla değil , kendi istekleriyle kabul etmişlerdir. Bunun sebebi ise Göktanrı inancıyla İslamiyetin ortak noktalarının çok fazla olmasındandır.

 • Göktanrı ve İslam inancında tek tanrılı inanç sistemi benimsenmekteydi.
 • Ahiret ve ruhun sonsuzluğu ile beraber cennet, cehennem kavramları bulunmaktaydı.
 • Göktanrı inancında da, Allah'a kurban verilmekteydi.
 • Türklerin töreyi hakim kılmak adına yaptıkları savaşlar, gaza ve cihat inancına benzer nitelikteydi.
 • İslam ve Türk ahlakı birbirine benzemekteydi.

İslamiyet dışındaki dinlerde kimliklerini kaybeden Türkler İslamı inançta benliklerini yitirmemişlerdir.


3. Türklerin İslamiyetʼi kabülünden sonra yaşadıkları kültürel değişim edebî ürünlere nasıl yansı­mıştır? Tartışınız.

Cevap:

.Türklerin İslam'a geçişleri ile birlikte Halk edebiyatı başlığı altında devam etmiştir. İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatına geçiş dönemi edebiyatı da denmektedir. Bu dönemde hece ölçüsünün yanı sıra aruz ölçüsü de kullanılmıştır. Bu dönem eserleri daha çok didaktik bir özellik taşıyarak öğüt verici yapıtlar olarak bilinmektedir.

Bu dönemin yapıtlarında İslam dininin etkisi ile Arapça ve Farsça sözcüklerde görülmektedir. Dönemin diğer bir özelliği ise eski Türk şiir biçimleri ile mesnevi, gazel, kaside gibi yeni şiir biçimlerinin beraber kullanılmasıdır. İlk yapıtlar gibi Halk ve Divan edebiyatı da İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatı ayrımına girmektedir.

.
....

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS