ads

 12.Sınıf Ordinat Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Cevapları 2022 2023, 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ordinat Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, v,12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları 2022 2023


12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları, 12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları, KİTAP CEVAPLARI, EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI,ONEDEBİYAT.NET'in  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ordinat Yayınları Ders Kitabı Cevapları üzerine bir paylaşım yazacağız. Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

on edebiyaton numara edebiyat

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları 
2022 2023

12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları Sayfa

..
.
.

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Yüreği bir isyanla kabararak başhekimin kapısına yaklaştı.
Dili, ağzının içinde büyümüş gibiydi.
Gözlerindeki gri dumanın içinde ışıklar belirdi.

Yukarıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelime gruplarının anlamlarını bağlamdan hareketle açıklayınız.

 • Cevap:

Yüreği bir isyanla kabarmak: İçi sıkıntı ile dolup derin soluk alma gereğini duymak

Dili ağzında büyümek: Ağzına verilmesini beklemek (veya istemek)

Işıklar belirmesi: Birden aklına gelme, fikir gelmesi.

2. Yaşlı kadın, nasihat verirken “Bu bir selli yağmurdur, gelir geçer.” sözüyle ne anlatmak istemiştir? Açıklayınız.

 • Cevap: Yani her derdin bir çaresi bulunur, ne kadar zor durumda olunursa olunsun bir çaresi elbet peşinden gelir anlamında kullanmıştır.

3. “Eh! Bugün yarın doğurur taze.” Bu cümlede geçen “taze” kelimesinin sözlük anlamlarını araştırarak hangi anlamda kullanıldığını belirtiniz.

 • Cevap: Taze kelimesi burada genç kız anlamında yaşı çok olmayan genç anlamında kullanılmıştır.

4. Okuduğunuz metindeki kahramanları tanıtınız. Bu kahramanlarla olayın geçtiği mekân arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

 • Cevap: Metinde geçen mekanlar ile kahramanlar arasında uyumlu bir ilişki vardır. Kahramanların geçmişte takılmalarına benzer bir şekilde hikayede mekana tıkılı kalan bir anlatı hakimdir.

İsmail Efendi: Eskiden küp yaparmış. Yaşlı ve hastadır. Sonunda ölür.

Başhekim: İnsanları küçümseyen, insanların dertlerine uzak kalan kibirli biridir.

Ebe: Mahallenin emektar ebesidir. Emekçidir.

İsmail Efendi’nin karısı: Sinirlerine hakim olamayan biridir. Kravatına asılır başhekimin onu tartaklar.

5. Hikâyede geriye dönüş tekniğinin kullanıldığı bölümleri gösteriniz.

 • Cevap: Yeniden bahar olsa. Komşuların sıcak gülüşüyle aydınlansa odalar. Arka bahçede çiçeklerin arasında bir türkü söylese. İsmail Efendi domatesleri, biberleri, gülleri gözden geçirse ortancaların yanına bir iskemle atıp gölgeli serinlikler içinde sabah kahvesini içse …” / “ Selma’nın sinemalarda yer göstericilik yapan kocası, bu  eve ilk geldiği gün “Ben bahçeye bakarım teyze” demişti. “Ortanca, gül, hanımeli dikerim. Duvara da sarmaşık yürütürüm.”

6. keskin ve sert bir – bakış çekingen ve pürüzlü bir ses örneklerinde olduğu gibi siz de yazarın üslubuna yönelik metinden örnekler gösteriniz.

 • Cevap:  Bir çocuk ağlaması, yeniden başlattı hayatı.” / “ Kadın çekingen ve pürüzlü bir sesle”

7. Hikâyenin ismiyle konusu arasında nasıl bir anlam ilişkisi vardır? Açıklayınız.

 • Cevap: Hikaye geçmişini özleyen bir kahramanın ağzından anlatılmaktadır. Bu metinde de başlığın “ Yeniden Bahar Olsa” olması aslında geçmişe olan özlemin dile getirilmesi gibidir.

8. Hikâyede zaman nasıl ilerliyor? Şimdiki zaman ve geçmiş zaman ifade eden bölümleri belirtiniz.

 • Cevap: Hikayede zaman bazen kesintilere uğrayarak bazen de geriye dönüşlerle ilerlemektedir. Bu durum aynı zamanda geçmişe duyulan özlemi somutlayan bir durumdur. ““ Yeniden bahar olsa. Komşuların sıcak gülüşüyle aydınlansa odalar. Arka bahçede çiçeklerin arasında bir türkü söylese. İsmail Efendi domatesleri, biberleri, gülleri gözden geçirse ortancaların yanına bir iskemle atıp gölgeli serinlikler içinde sabah kahvesini içse …” bölümü örnek verilebilir.

9. Hikâyenin olay akışını sırasıyla aşağıdaki boşluklara yazınız.

• Yaşlı kadının odasında yalnız beklemesi

 • Cevap: Hikâyede adı verilmeyen “yaşlı kadın” kocasının ve oğlunun ölümünden sonra bir apartman dairesinde tek başına yaşamını sürdürmek zorunda kalan yalnız bir insandır. Yalnızlığı sebebiyle sürekli pencere kenarından dışarıyı seyrederek zamanını geçirmeye çalışır. Yine bir gün pencereden dışarıyı seyrederken bebek bekleyen komşusu Selma’nın birine seslendiğini duyar. Onun sesindeki titremeden artık doğum zamanının yaklaştığını anlar. Bunun üzerine o da kendi oğlunun dünyaya gelişini hatırlar

10. Bu hikâyedeki anlatıcıyı açıklayınız. Anlatıcı farklı olsaydı hikâyenin anlatımında ne tür değişiklikler olurdu? Değerlendiriniz.

 • Cevap: Hikâyenin temel anlatı-alt anlatı şeklinde kuruluşunda geriye kırılmalar önemli yere sahiptir. Hikâyede Selma’nın bebeğinin yakın zamanda dünyaya geleceği düşüncesi yaşlı kadını kendi oğlunun doğduğu güne ve sonrasında yaşanılanlara götürmüştür. Böylelikle hikâye bir temel anlatı ve üç alt anlatı ortaya çıkmaktadır.
..12.sinif-edebiyat-kitabi-cevaplari-ordinat-yayinlari

12.Sınıf Ordinat Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Cevapları


 • 12.sinif-ordinat-yayinlari-edebiyat-ders-kitabi-cevaplari

1 Yorumlar

 1. 본 논문은 두 가설의 상대적 타당성을 검증하기 위해 외부자금의 조달이 발생한 기간에 투자의 현금흐름 민감도가 커지는지를 분석하였다. 자금조달순위가설이 타당하기 위해서는 외부자금 조달이 발생한 경우에 투자의 현금흐름 민감도가 커져야 한다. 한국 제조기업의 패널 자료를 이용하여 분석한 결과 자금조달순위가설은 주로 비재벌기업의 경우에 성립한다는 실증을 얻을 수 있었다. 이는 기업의 투자 촉진을 위해서 비재벌기업이 처한 금융제약을 완화하는 정책이 필요함을 시사한다. 결국 어느 우리계열 경우든 인슈어런스시 1000원을 획득하므로 이븐머니를 택하는 것은 인슈어런스를 고르는 것과 다를 바 없다.

  YanıtlaSil

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS