ads

 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Düşler Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları 2022 2023,10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Düşler Yayıncılık 2022 2023, 10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları, KİTAP CEVAPLARI, EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI,
onedebiyat.net'in değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Düşler Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları 2022 2023 üzerine bir paylaşım yazacağız. 


KİTABIN PDF si İÇİN TIKLAA

CEVAPLAR AŞAĞIDA


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Düşler Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları 2022 2023

.
.
..

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Düşler Yayınları Sayfa 106

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Okuduğunuz metindeki kahramanlardan aşağıda verilenlerin temel özellikleriniz yazınız.

Hûşeng

  • Cevap: Cihan padişahıdır, akıllı ve adaletlidir. Başı akıl ve yüreği adaletle dolu olarak, kırk yıl padişahlık etmiştir. Demircilik sanatında maharetlidir.

Cemşid

  • Cevap: Adaletli, güçlü, yetenekli lider özelliklerine sahip biridir.

2. “Şehname”de övülmeyen hükümdar kimdir? Niçin övülmemiştir? Anlatınız.

  • Cevap: Dahhak’tır. Çünkü adaleti ortadan kaldırmıştır. Bilgilileri devletten uzaklaştırmış, bilgisizler ve ehliyetsizler devleti yönetmeye başlamıştır

3. Metnin temasını ve konusunu söyleyiniz.

  • Cevap: Metnin teması adaletin önemidir. İyi yöneticilerin halk tarafından nasıl sevildikleri, ehliyetsiz, bilgisizlerin devlet kademesinde yer alması ise konudur.

4. a. Metnin anlatıcısı kimdir? Bu anlatıcının bakış açısı nedir?

  • Cevap: Metnin anlatıcısı üçüncü tekil şahıstır. Kahramanların bütün özelliklerini psikolojik özelliklerini aktardığı için de Tanrısal yani hakim bakış açısı vardır.

b. Metindeki anlatıcı ve bakış açısı metnin anlatımını nasıl etkilemiştir?

  • Cevap: Metinde yer alan kahramanların bütün özelliklerini ayrıntıları ile öğrenmemizi sağlamaktadır. Metin daha akıcı ve masalsı bir özelliğe sahip hale gelmiştir.

5. Metinden İran millî kimliği ile ilgili hangi değerler yansımaktadır? Bu değerler daha çok hangi duygularla ilgilidir? Açıklayınız.

  • Cevap: Firdevsi İran halk geleneğinde anlatılagelen destansı tarihî olayları derleyerek Şehname’yi yazmıştır. Mesnevi türünde aruz kalıbıyla yazılan eser, elli bin beytin üzerinde bir hacme sahiptir. İran mitolojisinin temel kaynaklarından olan Şehname’de her yenilgiden sonra tekrar bir araya gelen millî bir ruhun tasviri yapılmıştır.

6. Metindeki toplumsal ve kültürel değerlerin günümüz toplumları açısından neler ifade ettiğini söyleyiniz.

  • Cevap: Metinde adalet, bilgililere yeteneklilere değer verilmesi gibi niteliklerin toplum içinde gereken teveccühü görmesini görürüz

7. Okuduğunuz metindeki olağanüstülüklere örnek gösteriniz.

  • Cevap: Acem padişahlarının ilki olan ve otuz yıl saltanat süren Kiyûmers’in tahta geçmesi ve Ehrimen adlı ifritin onu kıskanması. Hûşeng ve Kiyûmers’in kara deve karşı savaş yapmak için hazırlanmaları. Cemşid tahta çıkınca Herkes, onun adaleti sayesinde rahata kavuştu. Devler, periler, kuşlar hep onun buyruğuna girdi kısmında da olağanüstülük örnekleri görünür

8. “Dünya, baştanbaşa, aslı olmayan bir masaldan başka bir şey değildir. O, hiç kimseye kalmaz.” iletisiyle anlatılmak istenen nedir? Anlatınız.

  • Cevap: Dünyanın gelip geçiciliği anlatılır. Bu dünyada hırslı insanların doymak bilmeyen aç gözlülerin bir gün tek sahip olacakları şeyin kara toprak olacağı anlatılmaktadır.
..
....

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS