ads

 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Düşler Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları 2022 2023,10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Düşler Yayıncılık 2022 2023, 10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları, KİTAP CEVAPLARI, EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI,
onedebiyat.net'in değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Düşler Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları 2022 2023 üzerine bir paylaşım yazacağız. 


KİTABIN PDF si İÇİN TIKLAA

CEVAPLAR AŞAĞIDA


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Düşler Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları 2022 2023

.
.

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Düşler Yayınları Sayfa 157

5. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğruysa yay ayraç içine “D”, yanlışsa “Y” yazınız.

  • Cevap:

1. (D) Ahmet Mithat Efendi öğüt ve ders verici, didaktik bir roman anlayışını benimsemiştir.
2. (Y) Halit Ziya Uşaklıgil “toplum için sanat” ilkesine bağlıdır.
3. (Y) Servetifünun romanlarında geleneksel anlatım şekillerinden kıssadan hisse anlayışına sıkça rastlanır.
4. (D) Tanzimat ve Servetifünun Dönemi romancıları kendilerine Batı edebiyatını örnek almışlardır.

B. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere uygun kelimeleri yazınız.

  • Cevap:

1. Tanzimat Dönemi romancılarından Ahmet Mithat Efendi aynı zamanda hikâye ve oyun da yazmıştır.
2. Servetifünun Dönemi yazarlarından Halit Ziya Uşaklıgil realizm akımının etkisinde romanlar yazmıştır.
3. Olay örgüsü romanlarda insana özgü bir gerçekliği ifade etmek için düzenlenir.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

1. Tanzimat Dönemi Türk romanıyla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Teknik ve kompozisyon yönünden Batılı bir çizgiye ulaşılmıştır.
B) Olaylar genellikle günlük yaşamdan ya da tarihten alınmıştır.
C) Romantizm ve realizm akımlarının etkileri görülür.
D) Eserlerin sonunda iyiler ödüllendirilir, kötüler ise cezalandırılır.
E) Kişiler çoğu zaman tek yönlüdür; iyiler hep iyi, kötüler de hep kötüdür.

  • CevapA

2. Tanzimat Dönemi Türk romanıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Verilen ilk eserlerde realizmin etkisi görülür.
B) Eserlerde sade bir dil kullanılmıştır.
C) İlk yerli romanı İbrahim Şinasi yazmıştır.
D) Eserler teknik açıdan kusursuzdur.
E) İlk roman çevirisini Yusuf Kamil Paşa yapmıştır.

  • CevapE

3. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) İlk tarihî roman – Cezmi
B) İlk edebî roman – İntibah
C) İlk psikolojik roman – Aşk-ı Memnu
D) İlk köy konulu roman – Karabibik
E) İlk yerli roman – Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

  • CevapC

4. (I) Türk edebiyatında realizm akımının romandaki en önemli temsilcisidir. (II) Serve- tifünün Dönemi’nin en önemli romancısıdır. (III) Eserlerinde kurguladığı kişiler, genellikle aydın tabakadandır. (IV) İşlediği konuları genellikle Anadolu’nun çeşitli yerlerinden seçmiştir. (V) Eserlerinde sosyal sorunları ele almak gibi bir amacı yoktur. Halit Ziya Uşaklıgil ile ilgili bu paragrafta verilen numaralandırılmış bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

  • CevapD

5. Roman türüyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Anlatım tasvir, tahlil ve diyaloğa dayanır.
B) Olaylar gözlemlerin ürünü olabileceği gibi kurgusal da olabilir.
C) Kimi durumlarda zaman unsurunda kırılmalar olabilir.
D) Roman kahramanları tip ya da karakter özelliği taşır.
E) Romanda zaman her durumda kronolojik bir sıra izler.

  • CevapE
.
....

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS