ads

 Cumhuriyet Dönemi Romanı Test Soruları, Cumhuriyet Dönemi Romanı Test, TESTLER, ROMAN TEST, CUMHURİYET DÖNEMİ ROMAN TEST,


 onedebiyat.net 'in  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için Cumhuriyet Dönemi Romanı Test Soruları  üzerine bir paylaşım yazacağız. 

Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konumderskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız1. Cumhuriyet döneminin önemli şair ve yazarlarından olan sanatçı birçok türde (roman, hikâye, inceleme, deneme…) eser vermiştir Zaman, rüya, hayal kavramlarına çokça yer veren sanatçı kendine özgü bir şiir dünyası kurmuş; Fransız sembolistlerinin etkisinde kalmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen sanatçının eserlerinden biri değildir?
A) Abdullah Efendi'nin Rüyaları
B) 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi
C) Mahur Beste
D) Havaya Çizilen Dünya
E) HuzurCumhuriyet döneminde pek çok romanda köylü-ağa, işçi-patron ilişkilerinin, sosyal değişimin işlendiğini görüyoruz.
2Aşağıdaki eserlerden hangisi, yukarıda sözü edilen içeriğe sahip bir roman değildir?
A) Kuyucaklı Yusuf
B) İnce Memed
C) Yılanı Öldürseler
D) Cemile
E) Ayaşlı ve Kiracıları3. —-, ilk romanı "Tutunamayanlar"da küçük burjuva dünyasına ironiyle yaklaştı. Kitaptaki olaylar, küçük burjuva dünyasının değerlerinden ölümüne nefret eden bir gencin kendisini öldürmesiyle noktalanır. Bu eserinde yenilikçi ve çağdaş Batı romanının bazı tekniklerinden ustaca yararlandı. İç konuşma, bilinç akışı, düşler ve değişik söylemlerden oluşan metinler düzleminde karmaşık bir gerçeklik kurdu. Romandaki gözlem ve çağrışımlar bütündeki bilinçli kurgunun öğeleridir.
Bu parçanın başına getirilmesi gereken sanatçı, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Yusuf Atılgan
B) Hıfzı Topuz
C) Oğuz Atay
D) Aziz Nesin
E) Osman Cemal Kaygılı


Bir köy öğretmeninin köyünü değiştirmek için verdiği çabanın romanıdır. Köyü yoksulluktan kurtarmak isteyen Kır Abbas ve Eğitmen Rıza, köye bir bağ kurmaya karar verirler. Kıraç diye kullanılmayan toprak köy halkı tarafından verimli bir hale getirilir. Devlet ise izinsiz kullanılan araziyi geri almak ister.
4. Parçada özeti verilen romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fakir Baykurt
B) Kemal Tahir
C) Orhan Kemal
D) Rıfat Ilgaz
E) Abbas SayarYerel dilin olanaklarından yararlanarak anlatımını zenginleştiren, modern romanla epik roman biçimini bağdaştırmaya çalışan bir anlatı ustasıdır. Romanlarının başkahramanı Çukurova'dır. Yöredeki değişimi ve yöre insanının bu değişim karşısındaki sosyo-ekonomik konumunu, toprak ağalan ile pamuk işçileri arasında yaşanan çatışmaları sergiler. Düş ile gerçeğin; mitos ile günlük yaşamın kaynaştığı bu romanlarda, Anadolu'nun efsaneleşmiş kahramanlarını işler.
5-Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada tanıtılan yazarın romanları arasında gösterilemez?
A) Devlet Ana
B) İnce Memed
C) Yer Demir Gök Bakır
D) Orta Direk
E) Demirciler Çarşısı Cinayeti
Eserlerde öne çıkan tema "deniz"dir. Ciddi bir gözlem ve araştırmaya dayanarak deniz edebiyatının ölümsüz eserlerini ortaya koymuştur. Ege ve Akdeniz kıyılarının doğası, denizi, tarihi, efsaneleri, sünger avcıları ve balıkçıları hikaye ve romanlarının konusunu oluşturur. Tarihi konu aldığı romanlarında Turgut Reis, Uluç Reis gibi Türk denizcilerini konu alarak bu isimlerin yeni nesillerce tanınmasını sağlamıştır. Eserlerinde edebî bir dil yaratma kaygısı taşımayan yazarın deneme ve fikir yazılarında ise mitoloji ve tarih öne çıkar.
6. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen yazara ait bir eserdir?
A) Aganta Burina Burinata
B) Vassaf Bey
C) İbrahim Efendi Konağı
D) Boğaziçi Mehtapları
E) Biz İnsanlar
7. Aşağıdakilerden hangisi bireyin iç dünyasını esas alan öykü ve roman yazarlarından biri değildir?
A) Peyami Safa
B) Samiha Ayverdi
C) Tarık Buğra
D) Halikarnas Balıkçısı
E) Samim Kocagöz8-Orhan Kemal’le ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?(2007)
A) Yapıtlarında, kişilerin karakterlerini olay içinde çizmiş, onları doğal bir biçimde konuşturmuştur.
B) Genellikle fabrika işçilerinin, kırsal kesim insanlarının ve gecekondu bölgelerinde oturanların yaşamını konu almıştır.
C) Öykülerde günlük konuşma dilini kullanmış, yöresel söyleyiş özelliklerine bağlı kalmıştır.
D) Esir Şehrin İnsanları adlı romanıyla yazın çevrelerinde büyük yankı uyandırmıştır.
E) Anlatımı, olaylara bakış açısı yönünden toplumcu gerçekçi yazarlarımızdan biri sayılmaktadır.9. —- yapıtlarından biri olan Kuyucaklı Yusuf ile Reşat Nuri’nin —- adlı yapıtı Türk edebiyatında kasaba gerçeklerini yansıtan romanlardandır.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (2008)
A) Sabahattin Ali’nin – Yeşil Gece
B) Orhan Kemal’in – Çalıkuşu
C) Aziz Nesin’in – Dudaktan Kalbe
D) Rıfat İlgaz’ın – Acımak
E) Kemal Tahir’in – Kavak Yelleri

10. Millî Edebiyat Döneminde başlayan Anadolu’ya, kır ve köy kesimine açılma eğilimi, Cumhuriyet Dönemi roman ve öyküsünde tam anlamıyla amacına ulaşmıştır. Anadolu, değişik bölgeleriyle roman ve öyküde yansıtılmıştır. Böylece Güney Anadolu, Toroslar ve Çukurova, —- Hanımın Çiftliği, Bereketli Topraklar Üzerinde; Orta Anadolu Bölgesi —- Sarı Traktör, Ortakçının Oğlu, Define, —- Yılanların Öcü, Kaplumbağalar, Tırpan romanlarına konu olmuştur.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?(2009)
A) Orhan Kemal’in – Talip Apaydın’ın – Fakir Baykurt’un
B) Kemal Bilbaşar’ın – Yaşar Kemal’in – Necati Cumalı’nın
C) Kemal Tahir’in – Tarık Buğra’nın – Samim Kocagöz’ün
D) Sait Faik’in – Selim İleri’nin – Sabahattin Ali’nin
E) Abbas Sayar’ın – Yusuf Atılgan’ın – Dursun Akçam’ın

11. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi tür bakımından ötekilerden farklıdır? (2010)
A) Mahur Beste
B) Sürgün
C) Ölmez Otu
D) Makber
E) Aylak Adam

12. Peyami Safa, Tanzimat’tan itibaren Türk romanının değişmez ana konularından biri olan yanlış Batılılaşmanın toplumsal yapıda yol açtığı yıkımları hemen hemen bütün yapıtlarında işler. Bunlardan biri olan —- adlı yapıtında, farklı kültürleri, dünya görüşlerini ve yaşama biçimlerini anlatır. Özellikle Doğu ve Batı çatışmasını yansıtmayı amaçlayan romanın iletisi, roman kahramanlarından Neriman’ın yaşadığı bunalımlar ve iç çatışmalar yoluyla biçimlendirilir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (2010)
A) Bir Tereddüdün Romanı
B) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
C) Mahşer D) Fatih-Harbiye
E) Yalnızız

13. Türk edebiyatının en iyi romanlarından olan —-, 1949’da kitap olarak basılır. —- İstanbul’a olan derin sevgisini yansıttığı bu romanında, Mümtaz ile Nuran’ın aşkı çerçevesinde eski-yeni, Doğu-Batı ve aşk ile toplumsal sorumluluk arasındaki çatışmayı ve bu çatışmaların doğurduğu bireysel bunalımları irdeler.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir? (2010)
A) Baba Evi – Orhan Kemal
B) Huzur – Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Küçük Ağa – Tarık Buğra
D) Bir Düğün Gecesi – Adalet Ağaoğlu
E) Yorgun Savaşçı – Kemal Tahir


14. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?(2010)

A) Bilge Karasu, Yeni Yalan Zamanlar’da büyük ölçüde kadın sorunlarını somutlayıcı bir tutumla yansıtmaya çalışmıştır.
B) Romanlarında bilinç akışı, iç monolog gibi yeni anlatım teknikleriyle kendine özgü bir yol bulan Adalet Ağaoğlu’nun ilk romanı, Ölmeye Yatmak’tır.
C) Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar romanı, ele aldığı konu, konuyu işleyiş tarzı ve kullanılan yeni anlatım teknikleri bakımından dikkate değer nitelikler taşır.
D) Yusuf Atılgan’ın Anayurt Oteli adlı romanı, aynı otelde kâtiplik yapan Zebercet adlı kahramanın ruhsal dünyasının açığa çıkarılması üzerinde şekillenir.
E) Toplumcu gerçekçi tutumla bireyin iç dünyasına kapanışını birlikte anlatan Haldun Taner, Şişhaneye Yağmur Yağıyordu, On İkiye Bir Var adlı kitapları ile ödül almıştır.

15. Göğsü bağrı açıktı. Elinde orak vardı. Ekin biçiyordu. Yüzünü toprağa, sırtını güneşe vermişti. Tarladaki ekini kurtarmaya çalışıyordu. Sırtında kaput bezinden bir iç gömleği vardı. Dışlığı yoktu. İç gömleği kirden meşine dönmüştü. Elindeki orak küçüktü, koç boynuzu kadar bir şeydi. Bu yılın buğdayı geçen yılın buğdayından uzun gibi geliyordu gözüne. Dizine çıkmıyordu ama kıraçta ne buğdaylar olmuştu bundan boysuz. “Biz bu cenabet topraklarda çok buğdaylar gördük bacaksız, çok arpalar biçtik cüce.” dedi içinden. Adam usta orakçıydı. Ama ustalık para etmiyordu kıracın ortasında. Bunalıyor, ikide bir dikiliyor, elini kalçasına koyup küçük, kaplumbağa gözlerini kısarak aşağılara, yola bakıyordu. Gelip geçen “otopos”ları izliyordu. Ama çok dikelemiyordu, karısı mız mız ediyor, oğlu kararıyordu. Gözünün kuyruğuyla baksa anlardı. Yüzde yüz kızıyorlardı.
Bu parçadan edebiyatımızdaki toplumcu gerçekçi hikâye ve roman anlayışıyla ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi çıkarılamaz?(2010)
A) Köye ve köylüye yönelme anlayışı benimsenmiştir.
B) Kişiler iç ve dış dünyasıyla birlikte ele alınmıştır.
C) Sorunların yansıtılması amaçlanmıştır.
D) Gözleme dayalı bir anlatım söz konusudur.
E) Halkı aydınlatma amacı güdülmüştür.

16. Aşağıdakilerden hangisi modernizmi esas alan yapıtların belirleyici özelliklerinden biri değildir? (2010)
A) Okurların merak duygusunun kamçılanması amaçlanır.
B) Yaşamın çok boyutlu ve kavranması zor gerçeklerden oluştuğu savunulur.
C) Anlatıcı, büyük ölçüde birey bilinciyle kendi “ben”ini öne çıkarır.
D) Topluma ait değerleri yansıtma amacı yoktur.
E) Anlatılanlar kişilerin iç dünyasının süzgecinden geçirilerek verilir.

17. Kimi incelemecilere göre, Türk romanının doğuş döneminde roman kişilerine örnek oluşturanlar arasında Hacivat ve Karagöz tiplemelerinin olduğu da söylenebilir. Bu iki tip, modern yazarları oldukça etkilemiştir. Karagöz’ün, toplumsal rolleri üstlenen geleneksel kişinin; Hacivat’ın da Tanzimat’tan sonra sınıfını bulamamış alafranga tipin temsilcisi olarak örneksendiği düşünülebilir. —- Meftun, —- Behiç, —- Seniha, —- Bihruz kültürel anlamda bir bakıma Hacivat’ın torunlarıdır.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada boş bırakılan yerlerden birine getirilemez? (2011)
A) Kiralık Konak’taki
B) Şıpsevdi’deki
C) Araba Sevdası’ndaki
D) Sözde Kızlar’daki
E) Küçük Ağa’daki

18. Kurtuluş Savaşı’yla ilgili önemli romanlar arasında (I)Halide Edip Adıvar’ın Vurun Kahpeye, (II)Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Yaban,
(III)Kemal Tahir’in Yorgun Savaşçı, (IV)Attila İlhan’ın Kurtlar Sofrası, (V)Tarık Buğra’nın Siyah Kehribarlaradlı yapıtlarını sayabiliriz.
Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? (2011)
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

19. (I) Köy yaşayışını, köylülerin yaşadığı toplumsal sorunları konu edinir köy romanları. (II) Bu türde ilk örnek Nabizade Nâzım’ın Zehra adlı yapıtıdır. (III) Bunu Ebubekir Hâzım Tepeyran’ın Küçük Paşa’sı izlemiştir. (IV) Ancak gerçek anlamda köyü anlatan romanların yazılması 1950’lerden sonra başlar. (V) Fakir Baykurt, Talip Apaydın, Dursun Akçam gibi romancılar gerçekçi ve gözlemci bir tutumla ağalık, topraksızlık, kan davası gibi sorunları ele almışlardır. (VI) Bunların yanı sıra Samim Kocagöz’ün Bir Çift Öküz’ü, Kemal Bilbaşar’ın Cemo ile Memo’su, Kemal Tahir’in Kör Duman’ı köy ve köylünün çeşitli sorunlarını anlatan romanlar arasında sayılabilir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? (2011)
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

20. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? (2011)
A) Necati Cumalı’nın ilk romanı Tütün Zamanı; Yağmurlar ve Topraklar, Acı Tütünile devam eden Ege üçlemesinin ilk halkasıdır.
B) Orhan Kemal, Çukurova yöresinin ve o yöredeki çaresiz insanların sorunlarını Ortadirek, Yer Demir Gök Bakır gibi romanlarında ele almıştır.
C) Fazıl Hüsnü Dağlarca, çok kolay ve rahat yazabilen, Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinin en uzun soluklu şairidir.
D) Behçet Necatigil’in Bile/Yazdı, Evler ve Eski Toprakkitaplarındaki şiirlerinde, eski ve yeniyle biçim ve tema arasındaki uyum kendisini açıkça gösterir.
E) Şiirlerinin özü itibarıyla millî romantik bir şair olan Cahit Külebi’nin şiir kitapları arasında Adamın Biri’ni, Türk Mavisi’ni, Sıkıntı’yı ve Umut’u sayabiliriz.1-D 2-E 3-C 4-A, 5-E,6.A, 7.E, 8.D, 9.A, 10.A,

11.D, 12.D, 13.B, 14.A, 15.E, 16.A, 17.E, 18.E, 19.B, 20.B

 

  

PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAAACumhuriyet Dönemi Romanı Test Soruları

Cumhuriyet Dönemi Romanı Test Soruları, Cumhuriyet Dönemi Romanı Test, TESTLER, ROMAN TEST, CUMHURİYET DÖNEMİ ROMAN TEST,


Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS