ads

 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Düşler Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları 2022 2023,10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Düşler Yayıncılık 2022 2023, 10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları, KİTAP CEVAPLARI, EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI,
onedebiyat.net'in değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Düşler Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları 2022 2023 üzerine bir paylaşım yazacağız. 


KİTABIN PDF si İÇİN TIKLAA

CEVAPLAR AŞAĞIDA


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Düşler Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları 2022 2023


.Diğer tüm sayfalar için TIKLAAAA
.
....

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Düşler Yayınları Sayfa 184

6. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğruysa yay ayraç içine “D”, yanlışsa “Y” yazınız.

  • Cevap:

1. (D) İbrahim Şinasi’nin 1859’da yazdığı “Şair Evlenmesi” Türk edebiyatında Batılı anlamdaki ilk tiyatro eseridir.
2. (YNamık Kemal’in kaleme aldığı “Celalettin Harzemşah” sahnelenen ilk yerli tiyatro eseridir.
3. (D) Türk tiyatrosu gelişimini geleneksel ve modern olmak üzere iki koldan sürdürmüştür.
4. (Y) Geleneksel Türk tiyatrosunun trajedi, komedi ve dram olmak üzere üç farklı türü vardır.
5. (D) Evliya Çelebi, Hacivat’la Karagöz’ün Osmanlı Sultanı Orhan Gazi zamanında yaşamış gerçek kişiler olduğunu yazar.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

  • Cevap:

1. Türk tiyatrosu 1914’te Darülbedayinin kurulmasıyla kurumsal bir yapıya kavuşur.
2. Türk edebiyatında modern anlamda tiyatro Tanzimat Dönemi’nde başlamıştır.
3. Bir gölge oyunu olan Karagöz deriden kesilen ve tasvir adı verilen şekillerin arkadan ışıklandırılmış beyaz bir perdeye yansıtılmasıyla oluşturulur.
4. Şair Evlenmesi modern tiyatronun ilk örneğidir.
5. Karagöz oynatan sanatçılara hayalî, hayalbaz, Karagözcü denir.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

1. (I) Oyunun oynandığı yuvarlak alana “palanga” denir. (II) Oyunda kadın kılığına girmiş erkeğe zenne denir. (III) Kavuklu ile Pişekâr oyunun en önemli kahramanlarıdır. (IV) Kavuklu Hamdi ve Küçük İsmail orta oyununun önemli ustalarıdır. (V) Yenidünya adlı dekor, iş yeri olarak kullanılır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

  • CevapE

2. Orta oyunundaki…Karagöz’deki Hacivat’ın,…ise Karagöz’ün karşılığıdır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla gelmelidir?

A) Pişekar – Matiz
B) Çelebi – Kavuklu
C) Kavuklu – Pişekâr
D) Pişekâr – Kavuklu E) Zenne – Külhanbeyi

  • CevapD

3. Aşağıdakilerden hangisi Karagöz’deki tiplerden biri değildir?

A) Kavuklu
B) Kayserili
C) Tuzsuz Deli Bekir
D) Laz E) Zenne

  • CevapA

4. (I) Karagöz oyununun en önemli kişileri Karagöz ile Hacivat’tır. (II) Karagöz okumamış, halktan kişileri; Hacivat ise bilmiş, bilgiç, yarı aydın kimseleri temsil eder. (III) Oyunda konuya göre türlü meslek, yöre ve milliyetlerden kişiler, kendi şiveleriyle taklit edilir. (IV) Karagöz; mukaddime, fasıl ve bitiş olmak üzere üç bölümden oluşur. (V) Mukaddime, oyunun başlangıç bölümüdür. Numaralanmış bu cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

  • CevapD

5. Orta oyunu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kişiler ve bölümler Karagöz oyunuyla hemen hemen aynıdır.
B) Oyunda kadın rolünü oynayan erkeğe matiz denir.
C) Farklı meslek, yöre ve uluslara ait kişiler bulunur.
D) Güldürü unsurları tıpkı Karagöz’deki gibi yanlış anlama, nükte ve komik hareketlere dayanır.
E) Kavuklu ile Pişekâr’ın birbirlerini yanlış anlamalarından kaynaklanan güldürü unsuruna arzbâr denir.

  • CevapB

10. Sınıf Düşler Yayıncılık Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 184 
10-sinif-edebiyat-ders-kitabi-cevaplari-dusler-yayincilik-sayfa


Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS