ads

 9.Sınıf Edebiyat Tiyatro Ünitesi Çalışma Kağıdı, 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyat Tiyatro Ünitesi Çalışma Kağıdı, 9.Sınıf Edebiyat Tiyatro Ünitesi Çalışma Kağıdı,9.Sınıf Tiyatro Ünitesi Çalışma Kağıdı, ÇALIŞMA KAĞITLARI,  onedebiyat.net'in  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 9.Sınıf Edebiyat Tiyatro Ünitesi Çalışma Kağıdı üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

ONEDEBİYAT= ON NUMARA EDEBİYAT

Kaynak :derskonum.com

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınızHazırlayanMustafa ŞAHİN örnek-1

TİYATRO İLE ALAKALI AŞAĞIDA VERİLEN BOŞLUKLARI DOLDURUNUZ..


1-Tiyatro Hakkında Genel Bilgiler

Olmuş ya da olması düşünülmüş birtakım olayların sahne üzerinde, gerçeğe uygun bir şekilde oyuncular  tarafından gösterilmesine ...................................denir. Tiyatro türü, MÖ 6. yüzyılda .................................. dinsel törenlerinden (Bereket tanrısı ................................ adına düzenlenen şenliklerden) doğmuştur.

 Tiyatronun ögeleri:Tiyatronun ; ....................- ......................- .....................- ....................-gibi öğeleri vardır. Tiyatro eserlerinde oyunun temeli karşılıklı konuşmaya yani ...........................  dayanır.  Tiyatro eseri okunmak için değil, ....................................için yazılmış olmasıdır.

2-TİYATRO TERİMLERİ

Adapte:
Aksesuar:
Aktör:
Aktrist:
Darülbedayi:
Dekor:
Diyalog:

Döşeme:
Dublör:
Entrik unsur, Entrika:
Fasıl:
Feeri:
Grotesk:
Jest:
Kabare tiyatrosu:  "
Kulis:
Mimik:
Mizansen:
Monolog:

Muhavere:
Pandomim:
Perde:
Piyes:
Reji:
Rejisör:
Rövü (revü):
Suflör:
Temaşa:
Tirat:
Tirajik:
Trajikomik:

Tuluat:


3-KISA TARİHÇE

Türk Tiyatrosu .............................................. dönemine kadar geleneksel boyutta varlığını sürdürür.

Geleneksel tiyatromuzda dört önemli tür vardır.

Bunlar:           

1.                              

 2-                                

3-                   

4-.
*Modern tiyatro, Türk edebiyatına ..........................’nde Batı’dan gelmiştir. Modern anlamda ilk tiyatromuz ....................tarafından yazılan ........................... eseridir. Namık Kemal’in ...................... oyunu da sahnelenen ilk eserimiz olmuştur. Tanzimat Dönemi’nde.................................- ..................................- ...............................- ....................- ibi sanatçılar tiyatro türünde önemli çalışmalar yapmışlardır.

*......................................Dönemi’nde  İstibdat dönemi nedeniyle yavaş da olsa tiyatro türü gelişimini sürdürmüştür.

*Fecriati Dönemi’nde geri planda kalan tiyatro, .............................. Dönemi’nde ön plana çıkmıştır. İlk kadın oyuncu ..................................... bu dönemde sahneye çıkar. Darülbedayi'nin başına geçen ........................... bu dönemin en önemli tiyatro yazarlarındandır.

*19. yüzyılın sonlarıyla 20. yüzyılın başlarında altın çağını yaşayan ortaoyunu, Tanzimat'ta benimsenmeye başlayan Batı modelindeki tiyatro ile uzun süre yarışmış, Cumhuriyet'ten sonraysa öbür geleneksel türlerle birlikte silinmeye yüz tutmuştur.


HazırlayanMustafa ŞAHİN 

4-Türk Edebiyatında tiyatro alanında ilkler


Batılı anlamda ilk tiyatro -......................

Sahnelenen ilk tiyatro Namık Kemal -......................

Aruzla ilk manzum tiyatro ......................

Heceyle ilk manzum tiyatro......................

İlk uyarlama tiyatro eserinin yazarı ......................

İlk tiyatro denemesi ......................

Cumhuriyet Dönemi’nde heceyle ilk tiyatro ......................

Epik tiyatronun kurucusu ......................

Komedi türünün ilk ustası ......................

Trajedi türünün ilk ustası......................

Dram türünün özelliklerini ortaya koyan ilk kişi...................

Türk Edebiyatı’ndaki ilk dram ......................

İlk Müslüman kadın tiyatrocu ......................

İlk Türk tiyatrosu Osmanlı Tiyatrosu ......................

ilk resmî Türk tiyatrosu ......................

TEST SORULARI   İÇİN TIKLAAAörnek-2

 A- AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDE YER ALAN BOŞLUKLARI UYGUN SÖZCÜKLERLE DOLDURUNUZ. 

1-Tiyatronun yapı unsurları .................., ....................., ......................, .........................,......................... dir/dır. 

2- Batılı anlamda tiyatro Türk edebiyatına .........................................döneminde Avrupa’dan gelmiştir. 

3- Türk edebiyatında ilk Türkçe oyun ................................... yazdığı .................................................'dir. 

4- Modern tiyatro ..............................., .................................., .......................................türlerine ayrılır. 

5- Seyircide heyecan, korku ve acıma hissi uyandırarak ruhu kötülüklerden arındırma amacı güden tiyatro türüne ..................................................................................................................................denir. 

6-Trajedide kahramanlar, sıradan insanlar değil ......................................, ........................................., ............................ dır/dir. 

7- Komedide konular ............................................ alınır. Kahramanlar, ...........................kimselerdir. 

8- Günlük yaşamda her zaman rastlanabilecek insan kusurlarını belli tiplerden hareketle konu edinen komedi türüne ...............................................................................................................................denir. 

9- Dram XVIII. yüzyılda klasisizme tepki olarak doğan ............................ akımıyla ortaya çıkmıştır. 

10- Dünya edebiyatında dramın ilk örneklerini İngiliz yazar...................................................vermiştir.B- AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDEKİ YARGILAR DOĞRU İSE D, YANLIŞ İSE Y YAZINIZ. 

1- Tiyatronun kökeni Eski Yunan’da bağ bozumu tanrısı Dionysos (Diyonizos) adına yapılan dinî törenlere dayanmaktadır. ( )

 2- Tanzimat sanatçıları Batılı tiyatro eserlerinden çeviriler yapmıştır. ( ) 

3- Trajedinin konu edindiği insan, halktan kişiler arasından seçilmiştir. ( )

 4- Trajedi manzum olarak yazılır, genellikle beş perdeden oluşur, aralıksız oynanır. ( ) 

5- Trajedide kaba ve çirkin sözlere yer verilebilir. ( ) 

6- Kişilerin ve toplumun aksayan yönlerini güldürücü ögelerle iç içe yansıtan tiyatro türüne dram denir. ( ) 

 7- Tiyatro eserindeki olay örgüsüne dramatik örgü denir. Olayların geçtiği çevre ise yer (mekân) ( )

 8- Trajedinin eski Yunan edebiyatındaki en önemli temsilcisi Aristophanes (Aristofanes)'dir. ( )

 9- Dramda öldürme, yaralama gibi olaylar sahnede canlandırılmaz. ( ) 

10- Dramda trajedi ve komedideki üç birlik kuralına uyulmaz. ( ) C- Aşağıda özellikleri verilen tiyatro terimlerini uygun yerlere yazınız.

 monolog-tuluat-jest-diyalog-tirat- dekor- aksesuar- rol 

 Oyuncunun dekor gereği kullandığı eşyalar, dekora yardımcı sahne eşyaları. ..................... 

 Rol gereği yapılan el, kol ve beden hareketleri ................................. 

 Canlandırılan kişiliği ortaya çıkaran söz ve davranışlar. ...................... 

 Oyunda tek kişinin kendi kendine konuşması, dışa verilen iç ses. ........................ 

 Oyunda kişilerin birbirlerine karşı söylediği uzun soluklu, coşkulu sözlerdir. ........................ 

 Metin dışı, o an akla geldiği gibi hareket etme, söz söyleme, doğaçlama ....................... 

 Oyundaki iki ya da daha çok kişinin konuşması. ................................... 

 Oyunun geçtiği yeri canlandırmak için kullanılan ışık, eşya gibi araçların tümü .............................D-Aşağıda tanıtılan sanatçıların isimlerini boşluklara yazınız. 

1-Adana’da doğdu. İstanbul Vefa Lisesini bitirdikten sonra kısa bir süre hukuk eğitimi aldı. İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Felsefe Bölümünü bitirdi. Amerika Birleşik Devletleri’nde tiyatro eğitimi aldı. TRT Radyolarında dramaturg ve yapımcı olarak görev yaptı. Tiyatro eserlerinde genellikle tarihî gerçeklikten hareketle evrensel insan gerçeğine ulaşmayı amaçlar. Oyunlarındaki tarihî kişilerden yola çıkarak insanın her zaman ve mekânda görülen hırslarını, zayıflıklarını, erdemlerini yansıtır. “Deli İbrahim, IV. Murat, Kösem Sultan, III. Selim Kılıç ve Ney, Yine Bir Gülnihal” adlı tiyatroları yazarın tanınmış eserlerindendir. ............................... 


2- Florina’da doğdu.İzmir Atatürk Lisesinden sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Çeşitli memuriyet görevlerinde bulundu, avukatlık yaptı. Hikâye, roman, tiyatro, şiir, günlük ve deneme türünde eserler verdi. Hikâye, roman ve oyunlarında toplumcu gerçekçi bir tutum sergilemiştir. Oyun konularını genellikle folklordan, ekonomik ve sosyal sorunlar ile kadının yaşadığı sorunlardan almış; bazı oyunlarında ise aşkı ve bireyin psikolojik dünyasını yansıtmıştır. Tiyatro türündeki “Boş Beşik, Mine, Nalınlar, Derya Gülü, Yaralı Geyik, Masalar, Kaynana Ciğeri, Devetabanı” sanatçının tanınmış eserlerindendir. .......................................... 


3- Ankara’da doğdu. Ankara Erkek Lisesinde okurken Nurullah Ataç, Fethi Yücel, Cevdet Kudret ve Fevziye Abdullah Tansel gibi hocalardan ders aldı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi, bir süre avukatlık yaptı. Almanya’da tiyatro eğitimi aldı. TRT’de ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu. Dramatik yazarlık dersleri verdi. Sanatçının ilk oyunları geleneksel Türk tiyatrosundan izler taşırken sonraki oyunları modern tiyatro tekniğine uygundur. “Hastane, Kanaviçe, Ocak, Ah Şu Gençler, Töre” yazarın öne çıkan oyunlarıdır. ...................................................... 


. E- AŞAĞIDAKİ SANATÇILARI UYGUN TÜRÜN KARŞISINA YAZINIZ

 Euripides, Aristophanes (Aristofanes) Aiskhylos, Molière, Sophokles, William Shakespeare (Vilyım Şekspir), Racine (Rasin) ve Corneille (Korney) 


Komedi :

Trajedi :

Dram :


9.Sınıf Edebiyat Tiyatro Ünitesi Çalışma Kağıdı

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS