ads

 2023,2024,2025 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Test, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YAZILI,12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve cevapları,12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı,

, 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve cevapları, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YAZILI,ONEDEBİYAT.NET değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları   üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız


BU SORULAR ÖRNEKTİR. ÇALIŞMAK VE FİKİR EDİNMEK İÇİN HAZIRLANMIŞTIR.
UMARIM FAYDASI OLUR .

İYİ ÇALIŞMALAR.

kaynak:derskonum.com
HAZIRLAYAN: İSMAİL GÖÇER


Derskonum.com ANADOLU LİSESİ  ........./..... EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  2.DÖNEM 1.SINAV

1-) Şiirin yeni boyutlar, yeni tatlar oluşturması gündelik yaşamla göbek bağını koparmamasına bağlıdır, insanoğlunu; kini, öfkesi, acısı, umudu ve sevgisiyle kavramasına bağlıdır. Böyle olmaz da yaşamdan insandan koparsa, şiir çoraklaşır kendiliğinden. 

Bu parçada "gündelik yaşamla göbek bağını koparmak" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplumsal sorunları ele almak

B) İnsana yeni açılımlar sağlamak

C) Sıradan insanın yaşamına yön vermek 

D) Günlük yaşadığı hayatla ilişkisini kesmek

E) Okuyucunun düşünce dünyasına seslenmek

 

2-) (I) Seçmenlerinizi kazanmak için konuşacaksınız. (II) Parti içinde yükselmek için konuşacaksınız. (III) Kamuoyunu kendinize çevirmek, halk kitlelerini kazanmak için konuşacaksınız. (IV) Gazetecilere şirin görünmek için konuşacaksınız. (V) O partinin bir milletvekili olduğunuz için konuşacaksınız.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir "amaç" anlamı yoktur? 

A) I.             B) II.             C) III.            D) IV.            E) V.

 

3-) O anda, hiçbiri bu cinayetin sonuçlarını tahmin edememişti. İttihatçıların aleyhine çok sert yazılar yazan bu genç yazarın ölümüne bazıları açıkça, bazıları gizlice sevinmişti. Enver Bey bu cinayete hiç şaşırmamıştı  ...........................................................

Yukarıdaki parça aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir?

A) haberi yokmuş gibiydi.

B) olayı duymamış gibiydi.

C) sanki işleneceğini biliyor gibiydi.

D) çok soğukkanlı karşılamıştı.

E) ilk defa duyuyor gibiydi.

 

4-) Geçmiş zamanın mirası, onlara dayanak oluyordu ama o zaman gençtiler. Hayat bazı bakımlardan daha zordu. Adam uzak bir kentten geliyordu. Babası yeni ölmüştü.

Altı çizili sözcüklerden hangisi tür bakımından diğerlerinden  farklıdır?

A) Geçmiş          B) O          C) Bazı          D) Uzak          E) Yeni

     

5-) Kapının dışındaki güzel, küçük bir meydanlıktan görünen Heybeli’nin plajı bir kocaman vapur hâliyle ışıklarını yakmış uzaklaşıyor, gidiyordu.

Bu cümleyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi  yanlıştır?

A) Belirtili isim tamlaması, yapım eki alarak sıfat olarak kullanılmıştır.

B) Hem niteleme hem belirtme sıfatı almış adlar vardır.

C) Zincirleme ad tamlaması vardır.

D) Bir özel ad sıfat fille nitelenmiştir.

E) Üç tane çekimli eylem vardır.

 

6-) Çiçeklerin en güzel zamanında, yere yüzükoyun uzanıyorum.

Bu cümlede aşağıdakilerden  hangisi  yoktur?

A) Belgisiz sıfat                      B) Azlık-çokluk belirteci

C) Niteleme sıfatı                    D) Belirtili ad  tamlaması

E) Bileşik yapılı belirteç

          

7-) Dağlar ( ) taşlar ( ) akarsular çağlar boyu insanların kalplerinin derinliklerinde sakladığı gizli bir arzuyu anlatır   (  )  Edebiyat arzusunu (  ) 

Yukarıdaki parçada parantezle gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

A) (,) (,) (.) (...)    B) (,) (,) (:) (.)       C) (,) (;) (:) (...)                           D) (,) (,) (.) (.)                                  E) (;) (;) (;) (.)

         

8-)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu  vardır?

A) Her şey aile ocağından çıkar ve yine ona döner.

B) Biri sizi bir kez aldatırsa, suç onundur.

C) Namuslu birisini aldatmak kadar kolay bir şey yoktur.

D) Akıl, her şeyi olduğu gibi görme yetişidir.

E) İlk gördüğümüzde korktuğumuz birçok şeyler vardır ki, zamanla alışırız. 

 

9-) Günlükler daha çok içe dönüktür. Yazarın kişisel yanlarını, kişiliğinin kıvrımlarını içerir. Anılar ise dışa dönüktür. Yazar kendini anlatırken başkalarıyla ilişkilerine, onlarla yaşadıklarına da yer verir. Sınırlar ilişkide olduğu, bir şeyler paylaştığı insan sayısına göre genişler. Günlüklerde ben merkezli değerlendirmeler yer alır.

Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisine başvurulmuştur?

A)Öykülemeye          B)Tartışmaya           C)Betimlemeye            D)Karşılaştırmaya                               E)Açıklamaya

 

10-) (I) Vapur, Karaköy'e varmıştı. (II) İstanbul'a ilk defa gelen gençler dışarı bakıyordu. (III) Yanlarındaki koltukta oturan yaşlı kadın uyuyordu. (IV) Vapur iskeleye yanaşınca kadını uyandırdılar. (V) Vapurdan inerken yaşlı kadına yardım ettiler.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi iş-kılış eylemi ve de geçişli bir eylemdir?

A) I.             B) II.             C) III.            D) IV.            E) V.

 

11-) Tahir Efendi, bahçesinde gül fidanları yetiştiren ve onları pazarda satan bir bahçıvandır.

Yukarıdaki cümle ya da onu oluşturan sözcükler dil bilgisi açısından incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?

A) Özne ve yüklemden meydana gelmiştir.

B) Hem edat hem bağlaç vardır.

C) Yüklem, ek eylemin geniş zamanı ile çekimlenmiştir.

D) "yetiştiren" sözcüğü birden çok yapım eki almıştır.

E) Ad ve sıfat tamlamasına yer verilmiştir.

 

12-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu  vardır?

A) Sağlıktı bir yaşam için, öncelikle dengeli beslenmek gerekir.

B) Hasta, ameliyat sonrası, kendisini çok iyi hissettiğini söyledi.

C) Yakalandığı hastalıktan beynine takılan pil nedeniyle kurtuldu.

D) Parkinson, vücudun sol tarafında hareket yetersizliğine neden olur.

E) Hastaya teşhis konduktan sonra hemen ilaç tedavisine başlanmalıdır.

 

13-)    (I) Şirin bir kıyı kasabasında, yazın en sıcak günlerindeyiz. (II) İnsanlar, sıcaktan dışarı çıkmaya cesaret edemiyor burada. (III) Bu nedenle sokaklar tam bir ölüm sessizliğine bürünmüş. (IV) Öğleyin kimsenin olmadığı dondurmacıların önünde çocuklar çoktan sıra olmuş bile. (V) Sessizlik sokaklara öylesine hâkim ki hafta ortası olmasına karşın sanki bir pazar günü yaşanıyor.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

A) I.             B) II.             C) III.            D) IV.            E) V.

           

14-) Bir toplumda doğan, gelişen düşünceler şairlerin diliyle anlatılır. Toplum içinde egemen olan her düşünce akımı, o düşünce akımlarını açıkça kavramamıza aracı olacak şairler yetiştirir. Değişik düşünceler bir toplumun şairleri arasından kendi sözcüsünü seçer; böylece kendini ifade eder.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şairler toplumdaki düşüncelerin sözcüsüdür.

B) Şairler, toplumdaki bireylerin düşünce dünyasını etkiler.

C) Toplumun bilinçlenmesi, şairler aracılığıyla sağlanır.

D) Her şair, kendi düşüncesini topluma aşılamak ister.

E) Toplumun düşünceleri ancak şiir aracılığıyla sanatsal bir niteliğe bürünür.

 

 

15-) Fotoğraf hem bir faaliyet, hem bir kitle iletişim aracıdır. Yalnızca kendine ait kuralları olan bu sanat, çağdaş sanatların içinde yerini almıştır. Sanatların birbirinden bağımsız olmadığı, sanatın artık tek başına ele alınmamaya başlandığı günümüzde fotoğraf sanatı da diğer sanatlarla birlikte kullanılmaktadır. Malzeme ve teknik olarak çeşitli biçimlerde kullanılabilme özelliğine sahip olduğundan öteki sanatlar, fotoğraftan sık sık yararlanır.

Bu parçada fotoğrafla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Toplumsal iletişime katkı sağladığına

B) Modern bir sanat dalı olduğuna

C) Öteki sanat dallarıyla ilişki içinde olduğuna

D) Bilgi ve deneyim isteyen bir sanat olduğuna

E) Kendine özgü kurallarının bulunduğuna 

 

16-) Pembe kır çiçeklerinin arasından koşarak geliyordu. Koşabildiği için çok mutluydu. Bunu bana da göstermek, beni de mutlu etmek istiyordu. Oysa ben onun iyileşmeye başladığı ilk günden beri mutlu ve umutluydum.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi  yoktur?

A) Sıfat-fiil                 B) Zarf-fiil             C) Şahıs  zamiri

D) Bağlaç                           E) Belgisiz sıfat

 

17-) Cumhuriyet döneminde psikolojiyle ilgili açılımları olan romanlarıyla Ahmet Hamdi Tanpınar’ın, bilinçaltına ve psikolojiye yöneldiği; Peyami Safa'nın, yer yer parapsikolojik olayları bile konu edindiği görülmektedir. Bu yazarların kahramanları iki dünya arasında sıkışıp kalmış, bir çıkış arayan, hasta, saplantılı, sıkıntılı kişilerdir.

Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen özellikleri taşıyan kahramanların olduğu eserlerden biri değildir?

A) Ruh Adam

B) Sahnenin  Dışındakiler

C) Matmazel  Noraliya'nın  Koltuğu

D) Huzur

E) Dokuzuncu  Hariciye  Koğuşu

 

18-) Orhan Kemal’le ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Yapıtlarında, kişilerin karakterlerini olay içinde çizmiş, onları doğal bir biçimde konuşturmuştur.
B) Genellikle fabrika işçilerinin, kırsal kesim insanlarının ve gecekondu bölgelerinde oturanların yaşamını konu almıştır.
C) Öykülerde günlük konuşma dilini kullanmış, yöresel söyleyiş özelliklerine bağlı kalmıştır.
D) “Yılanların Öcü, Tırpan, Kaplumbağalar, Onuncu Köy” gibi romanlarıyla yazın çevrelerinde büyük yankı uyandırmıştır.
E) Anlatımı, olaylara bakış açısı yönünden toplumcu gerçekçi yazarlarımızdan biri sayılmaktadır.

 

19-) Aşağıdakilerden hangisi modernizmi esas alan yapıtların belirleyici özelliklerinden biri değildir?
A) Okurların merak, heyecan, gerilim gibi duygularının kamçılanması amaçlanır.
B) Yaşamın çok boyutlu ve kavranması zor gerçeklerden oluştuğu savunulur.
C) Anlatıcı, büyük ölçüde birey bilinciyle kendi “ben”ini öne çıkarır.
D) Topluma ait değerleri yansıtma amacı yoktur.
E) Anlatılanlar kişilerin iç dünyasının süzgecinden geçirilerek verilir.

 

20-) Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Necati Cumalı’nın ilk romanı olan Tütün Zamanı; “Yağmurlar ve Topraklar, Acı Tütün” ile devam eden Ege üçlemesinin ilk halkasıdır.
B) Rıfat Ilgaz, Çukurova yöresinin ve o yöredeki çaresiz insanların sorunlarını “Teneke, Ortadirek, Yer Demir Gök Bakır” vb gibi romanlarında ele almıştır.
C) Adalet Ağaoğlu’nun en meşhur romanı olan “Fikrimin İnce Gülü” beyaz perdeye “Sarı Mercedes” adıyla uyarlanmıştır.  
D) “Ateşten Gömlek” Kurtuluş Savaşı’nı anlatan ilk romandır ve kendisinden sonra bu içerikte romanlar yazılması akımını açmıştır.
E) “Toprak Ana, Cemile, Dişi Kurdun Rüyaları, Gün Olur Asra Bedel, Beyaz Gemi …” romanlarıyla tanınan dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, Türk dünyasının en ünlü kalemidir. Ülkemizde daha çok sinemaya uyarlanan “Selvi Boylum Al Yazmalım” filmiyle bilinir ve sevilir.

 

21-) Aşağıdakilerden hangisi roman türünde bir eser değildir?

 

A) Yalnızız                   B) Yeni Hayat              C) Elveda Gülsarı

D) Yedi Güzel Adam                     E) Yaprak Dökümü

 

22-) Dünyaca ünlü yazar Gabrıel Garcıa Marquez hakkında verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) “Büyülü gerçeklik” akımının en önemli temsilcisidir.

B) 1982 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanmıştır.

C) Roman, öykü, oyun ve senaryolar  yazmış üretken bir yazardır.

D) Yüzyıllık Yalnızlık, Kırmızı Pazartesi, Kolera Günlerinde Aşk dünyaca ünlü  romanlarıdır.

E)  İspanyol yazardan, Türk edebiyatından etkilenen olmamıştır.

 

23-) Aşağıdaki roman çiftlerinden hangisi birbirinin devamı niteliğinde değildir?

 

A) Cemo - Memo                         

B) Sağırdere - Körduman  

C) Kalpaklılar - Doludizgin     

D) Bozkurtların Ölümü - Bozkurtların Dirilişi   

E) Yılanı Öldürseler - Yılanların Öcü

 

24-) Aşağıdakilerden hangisi bireyin iç dünyasını esas alan roman kahramanlarını tanımlayan kavramlardan değildir?

 

A) Durgunluk             B) Yalnızlık                      C) Yoksulluk   

D) Bunalım                                       E) Bilinçaltı

 

25-) Asıl adı Mehmet Raşit Öğütçü olan sanatçı, "Toplumsal gerçekçi" anlayışla oluşturduğu hikâye ve romanlarıyla tanınır. Geçim sıkıntılarını, yoksul kişilerin aşklarını, hayat mücadelelerini eserlerine yansıtır.  Sanatının olgun döneminde Adana çevresinde yer alan tarla ve fabrika işçileri, Çukurova yöresi, eserlerinde çok fazla yer almaya başlar. Irgatlar, köylüler, bekçiler, memurlar, zanaatçılar, kıyıda köşede kalmış kişilerin hayat serüvenleri eserlerinin önemli birer parçasını oluşturur. Eserlerinde sanayileşme ve sanayileşmenin yol açtığı olumsuzlukları sorgular. İstanbul'a yerleştikten sonra İstanbul'un yoksul kesimlerini, kente göç eden mutsuz insanları eserlerinde işler.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Orhan Kemal         B) Yaşar Kemal          C) Kemal Bilbaşar     

D) Namık Kemal                           E) Kemal Tahir

 

*   Her  Soru  4  puandır.         *  Başarılar  Dileriz.

 

A

B

C

D

E

 

A

B

C

D

E

1

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOĞRU:

YANLIŞ:

PUAN:

DİĞER TÜM ÖRNEKLER İÇİN TIKLAAA
12.Sınıf Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları Test

 DİĞER TÜM ÖRNEKLER İÇİN TIKLAAA

1 Yorumlar

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS