ads

  9.Sınıf Edebiyat Türkiye Geneli Ortak Yazılı, YAZILI SORULARI,9. SINIF EDEBİYAT YAZILI KONULARI,9. SINIF EDEBİYAT YAZILILARI,9.SINIF EDEBİYAT 1.DÖNEM 2.YAZILI KONULARI,


  

derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

 

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..

 

Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 9.Sınıf Edebiyat Türkiye Geneli Ortak Yazılı Konuları üzerine bir paylaşım yapacağız. 

 

Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

 

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız

9.SINIF EDEBİYAT  TÜRKİYE GENELİ 1.DÖNEM 2. YAZILI  KONULARI

 

Konular  

 

Kazanımlar

Soru Sayısı

 GİRİŞ ÜNİTESİ

OKUMA

1. Edebiyat nedir?

- Edebiyat kelimesinin kökeni, terim anlamı ve farklı sanatçıların edebiyat tanımları üzerinde durulur.

2. Edebiyatın bilimle ve güzel sanatlarla ilişkisi

- Edebiyat, bilim ve güzel sanatlar arasındaki etkile- şim üzerinde durulur, bunların birbirlerine kaynaklık ettikleri örneklerle açıklanır.

3. Metinlerin sınıflandırılması

-   Edebî ve öğretici metinlerin özellikleri üzerinde durulur, sınıflandırmadaki ölçütler açıklanır. Metin türlerinin adları verilir ancak bunlarla ilgili ayrıntıya girilmez.

Dil Bilgisi Konuları:

-   Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kav- ramları üzerinde durulur.

OKUMA (METNI ANLAMA VE ÇÖZÜMLEME) KAZANIMLARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

“Giriş” üniteleri ünite tablosunda belirtilen kendi konuları çerçevesinde ele alınacaktır. (bkz. Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı 2018, sayfa 13, 2. madde)

 

 HİKAYE ÜNİTESİ

 

 

OKUMA

1.  Cumhuriyet Dönemi’nden bir olay hikâyesi örneği

2.  Cumhuriyet Dönemi’nden bir durum hikâyesi örneği

-   Hikâyenin tanımı ve unsurları (kişiler, olay örgüsü, mekân, zaman, çatışma, karşılaşma, konu, tema, anlatıcı ve bakış açısı) hakkında incelenen metinlerle ilişki kurularak bilgi verilir.

-   Olay hikâyesi (Maupassant tarzı) ve durum hikâ- yesinin (Çehov tarzı) farkları incelenen metinlerden hareketle gösterilir.

-   Öğrencilerin incelenen metinleri Maupassant ve Çehov tarzlarından seçilmiş birer hikâye ile karşılaş- tırmaları sağlanır.

 

Dil Bilgisi Konuları:

-   Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.

-   Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

OKUMA (METNI ANLAMA VE ÇÖZÜMLEME) KAZANIMLARI

 

A.2.1. Metinde geçen kelime ve kelime grup- larının anlamlarını tespit eder.

 

1

A.2.5. Metnin olay örgüsünü belirler.

 

 

 

1

A.2.6. Metindeki şahıs kadrosunun özellikleri- ni belirler.

A.2.7. Metindeki zaman ve mekânın özellikle- rini belirler.

A.2.8. Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler.

 

 

 

1

A.2.9. Metindeki anlatım biçimleri ve teknikle- rinin işlevlerini belirler.

 

A.2.10. Metnin üslup özelliklerini belirler.

A.2.11. Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik

ögeleri belirler.

 

1

A.2.13. Metni yorumlar.

1

A.2.16. Metinden hareketle dil bilgisi çalışma- ları yapar.

 

3ŞİİR ÜNİTESİ

OKUMA

1.  Cumhuriyet Dönemi’nden hece ölçüsüyle yazı- lan iki şiir örneği

2.  Cumhuriyet Dönemi’nden aruz ölçüsüyle yazı- lan bir şiir örneği

3.  Cumhuriyet Dönemi’nden serbest tarzda yazıl- mış iki şiir örneği

-   Nazım birimi, nazım biçimi, nazım türü, söyleyici, durak, ölçü, kafiye, redif, nakarat, mahlas, tapşırma kavramları kısaca açıklanır.

-   Manzume ve şiir ayrımı, örnek metinlerden hareket- le açıklanır.

-   Kazanım çerçevesinde söz sanatları kısaca açıkla- nır.

-   Şiir türünün dünya edebiyatından bir örneğine yer verilir ve bu örneğin incelenen metinlerle karşılaştırıl- ması sağlanır.

 

Dil Bilgisi Konuları:

-   Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.

-   Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları

yapılır.

OKUMA (METNI ANLAMA VE

ÇÖZÜMLEME) KAZANIMLARI

 SORU   SAYISI    

A.1.2. Şiirin temasını belirler.

1

A.1.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/un-

surları belirler.

2

A.1.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü

tespit eder.

1

A.1.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sa- natları belirleyerek bunların anlama katkısını

değerlendirir.

 

1

A.1.7. Şiirde millî, manevi ve evrensel değer- ler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri

belirler.

 

1

A.1.9. Şiiri yorumlar.

2

A.1.12. Metinden hareketle dil bilgisi çalışma-

ları yapar.

1

 

 

A.1.13. Metinler arası karşılaştırmalar yapar.

 

 

1

9.Sınıf Edebiyat Türkiye Geneli Ortak Yazılı KonularıPost a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS