ads


12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Deneme Ders Notları PDF
12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Deneme Ders Notları PDF, 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Deneme Konu Anlatımı PDF,12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Deneme Ünitesi Ders Notları PDF İndir,
12.sınıf türk dili ve edebiyatı ders notları 2019-2020,12.sınıf türk dili ve edebiyatı ders notları yeni müfredat,12. Edebiyat Ders Notları PDF,12.sınıf türk dili ve edebiyatı ders notları pdf 2019,12. sınıf türk dili ve edebiyatı konu anlatımı pdf,12. sınıf edebiyat 2. ünite ders notları,12.sınıf türk dili ve edebiyatı ders notları

derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Deneme Ünitesi Ders Notları PDF  üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen paylaşınız


Hazırlayan: derskonum.com


DİKKAT: KONU İLE İLGİLİ 35 TEST SORUSU İÇİN TIKLA

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Deneme Ünitesi Ders Notları PDF            Hazırlayan:Mustafa ŞAHİN

 

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Deneme Ünitesi Ders Notları PDF


İçerik

1-Deneme Nedir Özellikleri

2-Denemenin Amacı ve Türleri

3-Deneme ve Diğer Türlerin Karşılaştırılması

4-Deneme Türünün Tarihi Gelişimi

5-1923-1960 ve 1960 Sonrası Deneme

 

PDF İNDİRME LİNKİ AŞAĞIDA


KONU İLE İLGLİ TESTLER İÇİN TIKLAAA


1-Deneme Nedir Özellikleri

            Bir yazarın özgürce seçtiği herhangi bir konu üzerinde kesin yargılara varmadan, kişisel görüş ve düşüncelerini serbestçe anlattığı yazılara deneme denir.

 

            Başka bir ifadeyle serbest düşüncenin ifade alanı ve nesrin bir türü olarak deneme, yazarın gözlemlediği ya da yaşadığı olay, olgu, durum ve izlediği objelerle ya da herhangi bir kavramla ilgili izlenimlerinin herhangi bir plâna bağlı kalmayarak, deliller getirip kanıtlama yoluna gerek duymadan ve kesin hükümler vermeden, tamamen kişisel görüşüyle serbestçe yazıya döktüğü birkaç sayfayı geçmeyen kısa metinlere denir.

 

Özellikleri

*Denemede konu özgürce seçilir, sadece denemeye özgü bir konu türü yoktur.

*İnsanı ve toplumu ilgilendiren her şey (yaşama, ölüm, aşk, sanat, felsefe, din, ahlâk, töre, bilim, siyaset vb.) denemenin konusu olabilir.

*Deneme yazarı kendisiyle konuşur gibi yazar, kendi kendiyle konuşma havası içindedir.

*Yazının konusu yazarın o anda aklına geliveren bir konu görünümündedir.

*Dili doğru ve güzel kullanır.

*Deneme dilinde çeşitli bilim, felsefe ve sanat dallarına ait terimlere yer vermekten ziyade, halk çoğunluğunun ortak günlük konuşma dilinin düşünce diline dönüştürülmesi çabası hâkimdir.

*Düşünce ufku geniş ve kendine özgü bilgi birikimine sahiptir.

*Denemeci ele aldığı konuyu içtenlikle anlatır.

*Denemeci, bayağı bir anlatıma inmeden terim ve felsefi kavramların ağırlığından uzak bir üslubu tercih eder.

*Denemeci, denemenin sonunda kesin bir yargıya, bir sonuca varmak amacında değildir.

*Deneme, herhangi bir konuda düşündürücü, öğretici, inandırıcı ve ufuk açıcıdır.

*Deneme rahat okunan bir düşünce yazısıdır.

*Gazete etrafında gelişen öğretici metinler içerisinde sınıflandırılır.

*Öğretici metin türü olduğu için dil göndergesel işlevde kullanılır

*Denemecinin öne sürülen her düşünce ya da savı doğrulama, kanıtlama gibi bir kaygısı yoktur. *Deneme yazarı birçok kaynaktan beslenir: Felsefî, sosyolojik, tarihî tema ve olayların yanında bilimsel veriler ve ünlü kişilerin özdeyişleri olabilir. Yine de denemeci seçtiği konuyu farklı bir yaklaşımla işler.

*Öğretici ve düşünsel yanı da vardır.

*Yazar anlattıklarını kanıtlamak zorunda değildir.

*Bilimselden çok kişisel görüşünü açıklar, okuyucusunu kendisi gibi düşündürme kaygısı yoktur.

*Düşünce şiirsel, akıcı, samimî bir üslûpla sunulur. Bu bakımdan deneme yazılarının geniş halk yığınlarınca kolayca ve rahatlıkla okunabilme özelliği vardır.

 


 2-Denemenin Amacı ve Türleri

Denemenin Amacı

*Okuyucuyu düşünmeye yöneltmek,

*Hayatın gerçeklerini ortaya koymak,

*Kültür alanındaki değişme ve gelişmeleri fark ettirmek,

*Birey-toplum ilişkisini dile getirmek vb.

*Kişisel düşünceleri ve deneyimleri okuyucu ile paylaşmak.

 

Deneme Türleri:

Denemeler konuları ve yazılış amacına göre;

a. Kişisel duyarlılık ve dikkatleri konu alan denemeler

b. Sosyal ve felsefi konularda bireysel düşünceyi ifade

eden denemeler

c. Öğretici ve eleştirel denemeler şeklinde sınıflandırılabilir.

 


PDF İNDİRME LİNKİ AŞAĞIDA

KONU İLE İLGLİ TESTLER İÇİN TIKLAAA3-Deneme ve Diğer Türlerin Karşılaştırılması

I-Deneme ve makale Karşılaştırması

 

 

Deneme ve Makale Arasındaki Benzerlikler

 -Her ikisi de gazete etrafında gelişen öğretici metindir

-Her ikisinde de temel amaç bilgi vermektir.

-Her ikisinde de dil göndergesel işlevde kullanılır

- Her ikisinde de aynı düşünce planı uygulanır.

- Her ikisi de düşünce yazısıdır. .

- Her ikisi de gazete ve dergilerde yayımlanır.

 

Deneme ve makale arasındaki farklar:

 

-Makale bilimsel içerikli hususları ele alırken denemeler her hususta yazılabilir.

 -Makalelerde savunulan fikirleri ispatlama amacı vardır, denemelerde ise ispatlamak gibi amaç yoktur.

-Denemelerde öznel yargılara ağırlık verilirken , makalelerde nesnel yargılar daha çoktur. .

-Denemelerde gözlem yeteneği ön plana çıkarken, makalelerde yazılan alan ile ilgili uzmanlık ve derin bir bilgi birikimi olmalıdır .

-Herkes her hususta deneme yazabilir ancak makale yazabilmek için akademik bir kariyer ve bilgi birikimi gereklidir..

- Makaleler de ciddi bir üslup kullanılırken denemelerde anlatılan konuya göre üslup değişebilir .

- Makalelerde kesin bir neticeye varmak gerekirken denemelerde böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır .

-Denemeler makalelere oranla daha kısa yazılardır.

-Makaleler açıklayıcı-kanıtlayıcı anlatım şekli ile yazılır ancak denemelerde farklı anlatım şekilleri kullanmak mümkündür

- Makalelerde kanıtlama amacı olduğu için tanık gösterme-sayısal verilerden yararlanmaya çok başvurulur. denemelerde de daha çok benzetme-öyküleme gibi anlatım teknikleri kullanılır.                 derskonum.com

 

 


II-Deneme ve Sohbet Karşılaştırması

 

 

Deneme ve Sohbet Arasındaki Benzerlikler

 -Her ikisi de gazete etrafında gelişen öğretici metindir

-Her ikisinde de temel amaç bilgi vermektir.

-Her ikisinde de dil göndergesel işlevde kullanılır

- Her ikisinde de aynı düşünce planı uygulanır.

- Her ikisi de düşünce yazısıdır. 

- Her ikisi de gazete ve dergilerde yayımlanır.

-Her ikisinde de düşünceyi kanıtlamaya gidilmez

-Benzer anlatım biçimleri ve teknikleri kullanılır.

Deneme ve Sohbet arasındaki farklar:

 

*Denemede yazarın kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi bir anlatımı söz konusudur; sohbette ise yazarın okuyucuyla konuşuyormuş gibi bir anlatımı vardır.

*Deneme yazarı; dilin inceliklerinden yararlanarak edebî bir dil ve etkili bir anlatım sergiler; sohbette ise günlük konuşma dili ve yalın bir anlatım vardır.

*Sohbet denemeye oranla gündelik konular üzerine yazılır.                                              derskonum.com

 PDF İNDİRME LİNKİ AŞAĞIDA

KONU İLE İLGLİ TESTLER İÇİN TIKLAAA

  

4-Deneme Türünün Tarihi Gelişimi

Bazı edebiyat tarihçileri denemenin önce Japonya, Çin, Hindistan gibi Doğu ülkelerinde başladığı düşüncesindedirler.

Bağımsız bir edebiyat türü olarak benimsenmesi 16. yüzyılın ilk yarısında gerçekleşir. Bunda Fransız yazarı Montaigne'in (1533-1592) büyük payı vardır Montaigne'in ilk iki cildi 1580'de, üçüncü cildi 1595'te okuyucuyla buluşan Denemeler adlı eseriyle bu türün öncüsü ve temsilcisi olduğunu görürüz.

             Dünya edebiyatında deneme türünün öncüsü olan Montaigne hayatının son dönemlerinde şehir yaşamından kaçmış, yirmi yılını babasından kalan çiftlikte geçirmiştir. Burada kendini felsefe ve yazı çalışmalarına vermiş, farklı konulardaki düşüncelerini kaleme almaya başlamıştır. 5 kitaptan oluşan “Denemeler” adlı kitabı bu çalışmaların bir ürünüdür. Eserdeki yazıların merkezinde insan yaşamı ve doğası vardır. Denemelerinde insan sevgisi, arkadaşlık, yalnızlık, ahlak, eğitim gibi pek çok farklı konu hakkında kişisel düşüncelerini sade, akıcı ve içten bir anlatımla anlatmıştır.

        Montaigne’den sonra deneme türünün en meşhur yazarı İngiliz Francis Bacon’dır (Fransis Beykın). “Denemeler” adlı eseriyle deneme türüne şekil, anlatım ve içerik açısından farklı bir boyut kazandırmıştır.

 16.yüzyılın sonlarında deneme, özellikle edebiyat ve sanat konularında eleştiri ağırlıklı bir nitelik kazanmaya başlar.  Deneme, ayrı bir tür olarak 20. yüzyılda daha da önem kazanmıştır.

Dünyada hızla artan bu türün temsilcileri arasında J. Addison, J. Bosvvell, T. S. Eliot, A. Huxley, R. De Gourmont, B. Julien, A. Camus, E. C. Alain, J. P. Sartre, M. De Unamuno, R. M. Rilke en bilinen yazarlar arasındadır.

 

ÖNEMLİ DENEME YAZARLARI
ALMAN EDEBİYATI : Rabener, Sturz, Lessing, Wieland, Herder, Lichtenberg, Schiller, Goethe, Möser, Kleist, Schlegel Kardeşler, Novalis, Tieck, Hermann Bahr, Wilhelm Bölsche, Gottfried Benn, Albrecht Goes.
FRANSIZ EDEBİYATI : Voltaire, Julien Benda, Paul Claudel, Paul Valery, Simone de Beauvoir, Julien Benda, Maurice Blanchot.
İNGİLİZ EDEBİYATI : Hilaire Belloc, William Hazlitt, Charles Lamb, Charles Morgan, Joseph Addison, Bertrand Russel, D. Herbert Lawrence, Aldoux Huxley, Charles Morgan.
AMERİKAN EDEBİYATI: Ralph Waldo Emerson.
İSPANYOL EDEBİYATI:
 Jose Ortega Y. Gasset, Miguel De Unamuno.

 

Türk edebiyatında denemenin gelişim süreci

            Klâsik Türk edebiyatındaki münşeât mecmualarındaki yazılar ve Kâtip Çelebi (16091657) gibi yazarlar bir tarafa bırakılırsa, modern anlamda deneme türü, Türk edebiyatında asıl olarak gazete ile birlikte ortaya çıkmaya başlamıştır. İlk özel gazete Tercümanı Ahval (1860)’in yayın hayatına başlamasından itibaren gazetelerde çıkan değişik yazılar, zamanla ayrı bir tür olan deneme için dil, anlatım ve yaklaşım bakımından zemin oluşturmuşlardır.

Tanzimattan itibaren bir süre gazete ve dergilerde “musâhabe” üst başlığı altında deneme benzeri yazılar kaleme alınmıştır.

 Deneme türü Türk edebiyatına Tanzimat'tan sonra girmiştir.

 İlk denemeciler arasında Cenap Şahabeddin (Evrak-ı Eyyâm, Tiryaki Sözleri) Ahmet Haşim’in Bize Göre (1928), Gurebahanei Laklakan (1928); Ahmet Rasim’in pek çok yazısı; Mahmut Sadık’ın Takvimden Yapraklar (1912); Refik Halit Karay’ın Bir Avuç Saçma (1939), Bir İçim Su (1931), İlk Adım (1941), Üç Nesil Üç Hayat (1943), Makyajlı Kadın (1943), Tanrıya Şikâyet (1944); Falih Rıfkı Atay’ın Eski Saat (1933), Niçin Kurtulmak (1953), Çile (1955), İnanç (1965), Pazar Konuşmaları (1966), Kurtuluş (1966), Bayrak (1970) gibi kitaplarını saymak mümkündür.


5-1923-1960 ve 1960 Sonrası Deneme

            Türk edebiyatında deneme türünde pek çok ürün verilmiştir. Bu ürünler, genellikle değişik zamanlarda çeşitli gazete ve dergilerde yayımlanmış yazıların bir araya getirilip kitaplaşmış şekilleridir. Bu eserlerde yer alan yazıların bir kısmı, inceleme, eleştiri yazısı olarak da görülebilir. Bunun yanında bir kitapta yer alan yazıların bir kısmı edebiyat, bir kısmı tarih, bir kısmı felsefe, bir kısmı başka konularda olabilmektedir. Bu yüzden deneme türü için kesin sınıflandırma ve sınırlandırma yapılamamaktadır.

            Türk edebiyatında çoğunlukla fıkra, sohbet, eleştiri gibi türlerle iç içe geçtiği düşünülen deneme türü asıl gelişimini Cumhuriyet Dönemi’nde göstermiştir. Ahmet Haşim’in Bize Göre (1928) ve Reşat Nuri’nin Anadolu Notları (1936) adlı eserleri Cumhuriyet Dönemi’nin ilk deneme kitapları arasında sayılabilir.

            Denemenin ilk usta ismi olarak Nurullah Ataç 1940’lı yıllarda öne çıkar.

 Bu dönemde özellikle Ataç, deneme yazarı için gereken bilgi ve becerilere sahiptir.

O, daha çok edebiyatın ve şiirin sorunlarıyla ilgili denemeler yazmıştır.

            Nurullah Ataç’la aynı kuşaktan olan Suut Kemal Yetkin ve Ahmet Hamdi Tanpınar bu yılların önde gelen diğer deneme yazarlarıdır. Deneme, sonraki yıllarda gelişimini sürdürerek çok okunan bir tür niteliği kazanır.

            1960-1970’li yıllarda Sabahattin Eyuboğlu, Salah Birsel, Mehmet Kaplan, Melih Cevdet Anday, Oktay Akbal, Vedat Günyol, deneme yazıları ile dikkati çeken yazarlardır.

            Cumhuriyet Dönemi 1960 sonrasında Cemil Meriç (Mağaradakiler), Adalet Ağaoğlu (Başka Karşılaşmalar),Nihad Sami Banarlı (Türkçe’nin Sırları), Beşir Ayvazoğlu (Şehir Fotoğrafları) deneme türünde

ki eser veren sanatçılardandır.

            Bunlardan bir kısmı 1980 sonrasında da deneme yazmaya devam eder. Bu yazarların yanı sıra Enis Batur, Memet Fuat, Nermi Uygur ve Asım Bezirci 1980 sonrası Türk edebiyatında deneme türündeki yazılarıyla öne çıkan diğer isimlerdir.6-Deneme Türünde Önemli Eser-Yazar

 

DENEME TÜRÜNDEKİ ESERLER

DENEME TÜRÜNDEKİ ESERLER


PDF İNDİRME LİNKİ AŞAĞIDA


DİKKAT: KONU İLE İLGİLİ 35 TEST SORUSU İÇİN TIKLA

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Deneme Ders Notları PDF İNDİR,
12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Deneme Ünitesi Ders Notları PDF
DİKKAT: KONU İLE İLGİLİ 35 TEST SORUSU İÇİN TIKLA12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Deneme Ders Notları PDF, 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Deneme Konu Anlatımı PDF, PDF DERS NOTLARI, 

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS