ads

10.SINIF EDEBİYAT 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI CEVAPLARI, YAZILI SORULARI, 10.SINIF EDEBİYAT 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI, 1.DÖNEM 2.YAZILI 10 EDEBİYAT, 
- A-
…………………ANADOLU LİSESİ 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10 / D-E-F SINIFLARI TÜRK EDEBİYATI DERSİ I.DÖNEM II.YAZILI SORULARIDIR

ADI SOYADI:
SINIF- NO     : 

  1. 11. ve 12. yüzyıl Türk edebiyatının genel özelliklerini yazınız. (5 madde)(10 p)2.  “Uygur Metinleri” hakkında bilgi veriniz. (10 p )

3. “Ben sözümü söyledim ve kitabı yazdım, bu kitap, uzanıp her iki dünyayı tutan bir eldir.İnsan her iki dünyayı devletle elinde tutarsa, mesut olur; bu sözüm doğru ve dürüsttür. ”  denilen eser hangisidir? Bu eserin yazılış amacını yazınız. (10 P )
4.  Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümledeki bilgi doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. (10 p )

a) (....) Koşma ve gazele benzeyen lirik şiirlere Sözlü Edebiyat Döneminde verilen isim taşlamadır.
b) (....) Cengiz Han Destanı, Kırgız Türklerine ait dünyanın en uzun destanıdır.
c) (....) Şamanizm, yuğ, göktanrı, kımız, kopuz sözcükleri İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatına özgüdür.
d) (....) Gazel Sözlü Edebiyat Dönemine ait bir türdür.
e) (....) Destan döneminde olağanüstü olaylar sıkça görülür.

5. Atatürk’ün “Nutuk” adlı eseriyle Göktürk Yazıtları’nın benzer yönlerini yazınız.(3 madde) (10 P )
                        
                                         
 
      Bir yaşında ruhlar bana nasip verdi;                                       
                   İki yaşta peygamberler gelip gördü;            
                   Üç yaşımda Kırklar gelip halim sordu;       
                   O sebepten altmış üçte girdim yere.
                                                           Ahmet Yesevi           
6.Yukarıdaki şiiri şekil özellikleri bakımından inceleyiniz.(Nazım birimi,ölçü,kafiye ve redif,kafiye düzeni)(10 p)

  7.Atabetü’l Hakayık adlı eseri şekil özellikleri bakımından açıklayınız. (10 p)

   
8. Kutadgu Bilig adlı eserde yazar niçin bazı kavramları sembolleştirmiştir? Açıklayınız. (10 p)
9. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. (10 P )

 a)  Sözlü edebiyat dönemi şairlerine ……………………, …………………., …………………….ve ……………………..denir.
  b) Kutadgu Bilig adlı eserle …………….nazım şekli ……………... nazım birimi ………………ölçüsü edebiyatımızda ilk kez kullanılmıştır.
  c) Göktürk Abideleri üç dikili taştan oluşmaktadır. Bunlar;
1.
2.
3.
10. Divan-ı Lügati’t Türk adlı eserin yazılış amacı nedir? (10 P )
                                                                                                                                          NOT: Her sorunun doğru ve tam cevabı 10 puandır.Süre 1 ders saatidir.İmla ve noktalamaya uyunuz.Başarılar dilerim.                                                                                           

- A-

GÜMÜŞYAKA ANADOLU LİSESİ 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10 / D-E-F SINIFILARI TÜRK EDEBİYATI DERSİ I.DÖNEM II.YAZILI SORULARI CEVAP ANAHTARIDIR

  1. 11. ve 12. yüzyıl Türk edebiyatının genel özelliklerini yazınız. (5 madde)(10 p)

C.1.        1. Dini-didaktik içerikli eserler ağırlıktadır.
               2. Arapça ve Farsça kelimeler bu dönemde kullanılmaya başlanmıştır.
               3. Tasavvufun temelleri bu dönemde atılmıştır.
               4.  Eserlerde hem aruz hem de hece ölçüsü bir arada kullanılmıştır.
               5. Hem dörtlük hem de beyit nazım birimi kullanılmıştır.


2. Uygur Metinleri” hakkında bilgi veriniz. (10 p )

C.2. Köktürk devletinin yıkılmasından sonra kurulan Uygur hanlıklarından kalma eserlerdir. Daha çok Buddha ve Mani dininin esaslarını anlatan metinlerdir. Bunlar Turfan yöresinde yapılan kazılarda ortaya çıkarılmıştır. Uygurların kâğıda kitap basma tekniğini bildikleri anlaşılmaktadır. Dönemden kalma birçok hikâyenin yanında ”kökünç” denilen bir ilkel tiyatro eserleri de vardır. Uygurlar bu eserleri 14 harfli Uygur alfabesiyle yazmışlardır.Bu eserlerin en önemlileri Altun Yaruk,Sekiz Yükmek, Irg Bitig  gibi eserlerdir.

3. “Ben sözümü söyledim ve kitabı yazdım, bu kitap, uzanıp her iki dünyayı tutan bir eldir.İnsan her iki dünyayı devletle elinde tutarsa, mesut olur; bu sözüm doğru ve dürüsttür. ”  denilen eser hangisidir? Bu eserin yazılış amacını yazınız. (10 P )

C.3. Kutadgu Bilig: Her iki dünyada da insanı mutlu edecek yolları göstermek amacıyla yazılmıştır.

4.  Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümledeki bilgi doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. (10 p )

a) (.Y..) Koşma ve gazele benzeyen lirik şiirlere Sözlü Edebiyat Döneminde verilen isim taşlamadır.
b) (.Y..) Cengiz Han Destanı, Kırgız Türklerine ait dünyanın en uzun destanıdır.
c) (.D..) Şamanizm, yuğ, göktanrı, kımız, kopuz sözcükleri İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatına özgüdür.
d) (.Y..) Gazel Sözlü Edebiyat Dönemine ait bir türdür.
e) (.D..) Destan döneminde olağanüstü olaylar sıkça görülür.

5. Atatürk’ün “Nutuk” adlı eseriyle Göktürk Yazıtları’nın benzer yönlerini yazınız.(5 madde) (10 P )
                        
  C.5.  1.  Hitabet sanatının en güzel örnekleridir.
           2.  Halka hesap verme amacı taşımaktadırlar.
           3. Her ikisinde de dağılmak üzere olan Türk milletini birlik ve beraberlik içinde birleştirilmesinin             
               aşamaları anlatılmıştır. 
            4. Her ikisi de yüksek dil ve kültürün ürünüdür.
            5.Her ikisi de edebi metindir.                                    

                   
                   Bir yaşında ruhlar bana nasip verdi;                                       
                   İki yaşta peygamberler gelip gördü;            
                   Üç yaşımda Kırklar gelip halim sordu;       
                   O sebepten altmış üçte girdim yere.
                                                     
                                                      Ahmet Yesevi           
6.Yukarıdaki şiiri şekil özellikleri bakımından inceleyiniz.(Nazım birimi,ölçü,kafiye ve redif,kafiye düzeni)(10 p.)

Nazım Birimi: Dörtlüktür.
Ölçüsü: 12’li hece ölçüsü.
Kafiye ve Redif: “-di-,dü-,du”lar redif ; “-r”ler yarım kafiye.
Kafiye Düzeni: “aaab” düz kafiye7. Atabetü’l Hakayık adlı eseri şekil özellikleri bakımından açıklayınız. (10 p.)

   CEVAP:
ü  Eser 40 beyit,101 dörtlükten meydana gelmiştir.
ü  Giriş bölümü aruz ölçüsüyle ve beyitler halinde (aa,ba,ca…uyak düzeniyle) yazılmıştır.
ü  Asıl konuyla ilgili bölümler ve sonuç bölümü ise dörtlük şeklinde (aaba uyak düzeniyle) yazılmıştır.

8. Kutadgu Bilig adlı eserde yazar niçin bazı kavramları sembolleştirmiştir? Açıklayınız. (10 p)

         C.8.   Soyut kavramları somut olarak verebilmek ve eserinde diyaloglardan faydalanabilmek için.

 9. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. (10 P )

  a)  Sözlü edebiyat dönemi şairlerine Şaman, ozan, kam ve baksı denir.

  b) Kutadgu Bilig adlı eserle mesnevi nazım şekli beyit nazım birimi aruz  ölçüsü edebiyatımızda ilk kez kullanılmıştır.
  c) Göktürk Abideleri üç dikili taştan oluşmaktadır. Bunlar;
1.Tonyukuk Anıtı
2.Kültigin Anıtı
3. Bilge Kağan Anıtı

10. Divan-ı Lügati’t Türk adlı eserin yazılış amacı nedir? (10 P )

C.10. Araplar Türkçeyi öğretmek,Türkçenin de Arapça kadar zengin bir dil olduğunu kanıtlamak amacıyla yazılmıştır.NOT:Süre 1 ders saatidir.                                                                                             
                                                                                                                                                         

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS