ads

10.SINIF EDEBİYAT 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI CEVAPLARI, YAZILI SORULARI, 10.SINIF EDEBİYAT 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI, 1.DÖNEM 2.YAZILI 10 EDEBİYAT, -
B-
GÜMÜŞYAKA ANADOLU LİSESİ 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10 / D-E-F SINIFLARI TÜRK EDEBİYATI DERSİ I.DÖNEM II.YAZILI SORULARIDIR

ADI SOYADI:
SINIF- NO     :                                                    

1. Kutadgu Bilig adlı eser edebiyatımızda hangi alanlarda ilk olma özelliği taşımaktadır?(5 madde) (10 p)2. Göktürk Yazıtlarının önemini yazınız.(3 madde) (10 p)3. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümledeki bilgi doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. (10 p )

a) (......) Bütün Türk destanları doğal yollardan oluşmuştur.
b) (......) Manas Destanı, Kırgız Türklerine ait dünyanın en uzun destanıdır.
c) (......) Şamanizm, yuğ, göktanrı, kımız, kopuz sözcükleri yazılı döneme özgüdür.
d) (......) Savlar Sözlü Edebiyat Dönemine ait bir türdür.
e) (…..) Destan döneminde olağanüstü olaylara rastlanmaz.

4. “ Ben bu kitabı hikmet,seci,atalar sözü,şiir,nesir gibi şeylerle süsleyerek hece harfleri sırasınca tertip ettim.Türk dili ile Arap dili at başı beraber yürüdükleri bilinsin  diye kullanılmakta olan kelimelerle bırakılmış bulunan kelimeleri birlikte yazmak ara sıra yüreğime doğar dururdu.”denilen eser hangisidir? Bu eserin yazılış amacını yazınız. (10 p)

                               5. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. (10 p )
   a)  Göktürk Yazıtları ……………………… yüzyılda ..……………………………….devleti zamanında dikilmiş ………………………...ve …………………………… tarafından yazılmıştır..
 
   b) Kutadgu Bilig’de adaleti ………………….,mutluluğu .………………………,aklı ………………….. hayatın sonunu ………………………. temsil eder.
   c)  İslamiyet öncesi Türk edebiyatında sagu, Halk Edebiyatında………………………. , Divan Edebiyatında ise ………………………. adını alır.        
     
      Bir yaşında ruhlar bana nasip verdi;                                       
                   İki yaşta peygamberler gelip gördü;            
                   Üç yaşımda Kırklar gelip halim sordu;       
                   O sebepten altmış üçte girdim yere.
                                                           Ahmet Yesevi            
6.Yukarıdaki şiiri şekil özellikleri bakımından inceleyiniz.(Nazım birimi,ölçü,kafiye ve redif,kafiye düzeni)(10 p)

7.  İslamiyet Öncesi Türk edebiyatının özelliklerini yazınız.(5 madde) (10 p)8.   “ Kutadgu Bilig” adlı eserin dil ve anlatım özellikleriyle ilgili bilgi veriniz. (10 p)9. Atabetü’l Hakayık adlı eseri şekil özellikleri bakımından açıklayınız. (10 p)

  “ Tasavvuf konusunda halk şiirinin ,ilk örneğidir.İlahi aşkın ilk kez konu edildiği bu eser canlı ve didaktik bir anlatıma sahiptir.Eser dörtlüklerle ve hece ölçüsüyle yazılmıştır.Eserde Allah aşkı,cennet,cehennem,ibadet gibi konular işlenir.
10. Yukarıda sözü edilen eserin adını ve kimin eseri olduğunu yazınız. (10 p)                                                                                                                                          


NOT: Her sorunun doğru ve tam cevabı 10 puandır.Süre 1 ders saatidir.İmla ve noktalamaya uyunuz.Başarılar dilerim.                                                                                          
                                                                                        
- B-

GÜMÜŞYAKA ANADOLU LİSESİ 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10 / D-E-F SINIFLARI TÜRK EDEBİYATI DERSİ I.DÖNEM II.YAZILI CEVAP ANAHTARIDIR

1. Kutadgu Bilig adlı eser edebiyatımızda hangi alanlarda ilk olma özelliği taşımaktadır?(5 madde) (10 p)

C.1.     1. İslami dönemin ilk eseridir.
2. Yabancı kelimelerin kullanıldığı ilk eserdir.( Arapça ve Farsça )
3. İlk siyasetname örneği sayılır.
4. Edebiyatımızda mesnevi nazım şeklinin kullanıldığı ilk eserdir.
5. Edebiyatımızda aruz ölçüsünün kullanıldığı ilk eserdir.

2. Göktürk Yazıtlarının önemini yazınız. (10 p.)

C.2.
1. Türk edebiyatının ilk yazılı metinleridir.
2. Türk adının geçtiği ilk Türkçe metindir.
3. Türk hitabet sanatının en güzel örneğidir.
4. Türk dilinin en işlek örneğidir.
5. Hükümdarların halka hesap vermesi,halkla hesaplaşması.

3. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümledeki bilgi doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. (10 p )

C.3.
a) (.Y. ) Bütün Türk destanları doğal yollardan oluşmuştur.
b) (.D .) Manas Destanı, Kırgız Türklerine ait dünyanın en uzun destanıdır.
c) (.Y. ) Şamanizm, yuğ, göktanrı, kımız, kopuz sözcükleri yazılı döneme özgüdür.
d) ( D .) Savlar Sözlü Edebiyat Dönemine ait bir türdür.
e) ( Y  ) Destan döneminde olağanüstü olaylara rastlanmaz.

4. “ Ben bu kitabı hikmet,seci,atalar sözü,şiir,nesir gibi şeylerle süsleyerek hece harfleri sırasınca tertip ettim.Türk dili ile Arap dili atbaşı beraber yürüdükleri bilinsin  diye kullanılmakta olan kelimelerle bırakılmış bulunan kelimeleri birlikte yazmak ara sıra yüreğime doğar dururdu.”denilen eser hangisidir? Bu eserin yazılış amacını yazınız. (10 p.)

  C.4. Divan-ı Lügati’t Türk : Araplar Türkçeyi öğretmek,Türkçenin de Arapça kadar zengin bir dil olduğunu kanıtlamak amacıyla yazılmıştır.
                  

5. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. (10 p )
   a)  Göktürk Yazıtları ……8…… yüzyılda ..………II.GÖKTÜRK……….devleti zamanında dikilmiş …TONYUKUK …...ve ……YOLLUĞ TİGİN…… tarafından yazılmıştır..
 
   b) Kutadgu Bilig’de adaleti Kün Togdı ,mutluluğu Ay Toldı , aklı Ögdülmüş hayatın sonunu Odgurmuş temsil eder.
   c)  İslamiyet öncesi Türk edebiyatında sagu, Halk Edebiyatında……AĞIT……. , Divan Edebiyatında ise ………MERSİYE……. adını alır.        
                                            Bir yaşında ruhlar bana nasip verdi;                                       
                   İki yaşta peygamberler gelip gördü;            
                   Üç yaşımda Kırklar gelip halim sordu;       
                   O sebepten altmış üçte girdim yere.
                                                      Ahmet Yesevi           
6.Yukarıdaki şiiri şekil özellikleri bakımından inceleyiniz.(Nazım birimi,ölçü,kafiye ve redif,kafiye düzeni)(10 p.)

Nazım Birimi: Dörtlüktür.
Ölçüsü: 12’li hece ölçüsü.
Kafiye ve Redif: “-di-,dü-,du”lar redif ; “-r”ler yarım kafiye.
Kafiye Düzeni: “aaab” düz kafiye
7.  İslamiyet Öncesi Türk edebiyatının genel özelliklerini yazınız.(5 madde) (10 p.)

C.7.
1. Şiirler hece ölçüsüyle söylenmiştir.
2. Nazım birimi olarak dörtlük kullanılmıştır.
3. Yabancı dillerin etkisi olmadığından,dildeki sözcük sayısı sınırlı kalmıştır.
4. Şiirlerde genellikle yarım uyak kullanılmıştır.
5. Şiirlerde;kahramanlık,yiğitlik,ölüm,savaş ve aşk gibi konular işlenmiştir.

8.   “ Kutadgu Bilig” adlı eserin dil ve anlatım özellikleriyle ilgili bilgi veriniz. (10 p.)

   C.8.
1. Eserin baş tarafında yabancı kelimeler yok denecek kadar azdır.
2. Eser ilerledikçe Arapça ve Farsça kelimelerin varlığı artmaktadır.Yine de eserin dili oldukça sadedir.
3. Eserde  Hakaniye Lehçesi kullanılmıştır.
4. Eserde aliterasyon ve secilere sıkça yer verilmiştir.
5. Eserin anlatımında sembolik kahramanlardan yararlanılmıştır.


9. Atabetü’l Hakayık adlı eseri şekil özellikleri bakımından açıklayınız. (10 p.)

   CEVAP:
ü  Eser 40 beyit,101 dörtlükten meydana gelmiştir.
ü  Giriş bölümü aruz ölçüsüyle ve beyitler halinde (aa,ba,ca…uyak düzeniyle) yazılmıştır.
ü  Asıl konuyla ilgili bölümler ve sonuç bölümü ise dörtlük şeklinde (aaba uyak düzeniyle) yazılmıştır.


“ Tasavvuf konusunda halk şiirinin ,ilk örneğidir.İlahi aşkın ilk kez konu edildiği bu eser canlı ve didaktik bir anlatıma sahiptir.Eser dörtlüklerle ve hece ölçüsüyle yazılmıştır.Eserde Allah aşkı,cennet,cehennem,ibadet gibi konular işlenir.

10. Yukarıda sözü edilen eserin adını ve kimin eseri olduğunu yazınız. (10 P )

C.10. Divan-ı Hikmet – Ahmet Yesevi                                                                                                                                                         

                                                                                                                                             
Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS