ads

10.SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ I.DÖNEM I.YAZILI SINAV SORULARI VE CEVAPLARI-10.SINIF DİL VE ANLATIM I.DÖNEM I.YAZILI SINAV SORULARI VE CEVAPLARI, 10.SINIF DİL ANLATIM YAZILI SORULARI, 10.SINIF DİL VE ANLATIM I.DÖNEM I.YAZILI SORULARI, 
ÖZEL TİRE TAC TEMEL LİSESİ 10. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI SINAVI
Adı ve Soyadı:                                                                                 Aldığı Puan:
Numarası:
Sınıfı: 10/A Sınıfı

1)              Aşağıdaki cümle boşluklarını verilen sözcüklere göre doğru şekilde doldurunuz. (10 puan)
Sözcükler: seri-göndergesel-münazara-akademik-sohbet
a.               Tartışmada dil ……………………….. işlevde kullanılır.
b.              Sempozyum ………………………….. konularda yapılan …………… konuşmalardır.
c.               ………………………… birer fikir ve söz yarışmasıdır.
d.              Paneller genelde ………………………. havası içinde geçer.

2)              Aşağıda verilen cümle bilgi olarak doğru ise boşluğa “D”, bilgi olarak yanlış ise boşluğa “Y” yazınız. (8 puan)
a.               Panelde her zaman aynı konu üzerinde konuşulur. (   )
b.              Başkan, tartışmada taraf tutmaz. (   )
c.               Tartışmalarda yarışma kaygısı yoktur. (   )
d.              Sempozyum, genelde sınıflarda düzenlenir. (   )

3)              Aşağıdaki sözcükleri anlamlarına göre doğru şekilde eşleştiriniz. (15 puan)
…..1. Gönderici                                                        a. Ortam
…..2. İleti                                                                    b. Yankı
…..3. Kanal                                                                c. Kaynak
…..4. Bağlam                                                d. İçerik
…..5. Dönüt                                                               e. Araç


4)              Aşağıdaki sözcükleri anlamlarına göre doğru şekilde eşleştiriniz. (15 puan)
…..1. Ana Fikir                                                          a. Şiirdeki Ana Düşünce
…..2. Konu                                                                b. Yapıt Bilgisi
…..3. Üslup                                                                c. Temel Düşünce
…..4. Tema                                                                d. Dil ve Anlatımdaki Ustalık
…..5. Dipnot                                                              e. İçerik

5)              Tartışma türlerinden dördünü yazınız. (20 puan)
a.
b.
c.
d.

6)              Aşağıda tür adı verilen cümle türlerine birer örnek cümle yazınız. (12 puan)
Nesnel Cümle:
Öznel Cümle:
Doğrudan Anlatımlı Cümle:
Dolaylı Anlatımlı Cümle:

7)              Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları doğru şekilde işaretleyiniz. (20 puan)

Aşağıdakilerden hangisi iletişimde kanal görevinde kullanılamaz?
A)              İşlenen Konu                                             D) Yazı Tahtası
B)             Grafik                                                           E) Şema
C)             Tablo

Genellikle sınıf ortamında herhangi bir konuda zıt görüşlerin karşılıklı olarak konuşulduğu tartışma türü hangisidir?
A)              Sempozyum                                               D) Açık Oturum
B)             Forum                                                          E) Münazara
C)             Panel

“Konu uzmanları tarafından konuşulur. Birden çok oturumdan oluşabilir.” Bu bilgi hangi tartışma türüne aittir?
A)              Panel                                                            D) Açık Oturum
B)             Forum                                                          E) Münazara
C)             Sempozyum

“Ben öğrencilerime her zaman inanırım ve severim.” Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A)              Gereksiz Sözcük Kullanımı                    D) Dolaylı Tümleç Eksikliği
B)             Nesne Eksikliği                                         E) Mantık Hatası
C)             Sözcüğün Yanlış Anlamda
Kullanılması

Sınav Süresi:40 dakika.                                        Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
BAŞARILAR DİLERİM…                                                   Ali KUNEROĞLU

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS