ads

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KONU ANLATIMI TÜM KONULAR, 10.SINIF TÜRK EDEBİYATI, 10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI, 10.SINIF TÜRK EDEBİYATI KONU ANLATIMLARI, 

DEĞERLİ ZİYARETÇİLERİMİZ NOTLARIMIZ DETAYLI VE TAMAMEN ÖZGÜNDÜR.. NOTLARIMIZ EDEBİYAT ÖĞRETMENİ MUSTAFA ŞAHİN TARAFINDAN HAZIRLANMAKTADIR.. AŞAĞIDA 10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİNDE İŞLENECEK KONULAR DETAYLI ŞEKİLDE BAŞLIKLANDIRILMIŞTIR. SİZLER ÜZERİNE TIKLAYARAK KONU ANLATIM NOTLARIMIZA ULAŞABİLECEKSİNİZ. ÇALIŞMALARINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ. 
DİKKAAATTT: 

2017-2018 DÖNEMİNDEN İTİBAREN TÜRK EDEBİYATI VE DİL ANLATIM DERSLERİ BİRLEŞMİŞTİR.. BU SAYFADA TÜRK EDEBİYATI NOTLARI VAR...
YENİ DÖNEMDEKİ 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ NOTLARI İÇİN TIKLAAANOT: BAŞLAMADAN ÖNCE LÜTFEN NİÇİN 10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİNİ NEDEN ÖĞRENMELİYİM DENEMEMİZİ OKUYUNUZ


I. ÜNİTE: TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI

 •     UYGARLIK NEDİR
 •     UYGARLIK TARİHİ KAPSAMI NEDİR 
 •     EDEBİYAT TARİHİ NEDİR KAPSAMI
 •    EDEBİYAT TARİHİ KAPSAMI NEDİR 
 1. Edebiyat-Tarih İlişkisi
  1. edebi metin ile tarihi metin nedir karşılaştırılması
  2. örnek metinler
 2. Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
  1. ölçütlerin detaylı açıklanması
  2. Türk Edebiyatının dönemleri şeması/tablosu
II. ÜNİTE: DESTAN DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI
 1. Destan Dönemi ÖZELLLİKLERİ
 2. destan dönemi / islam öncesi dönemde Türklerde yapılan törenler ve açıklamaları
 3. Sözlü Edebiyat     
  • Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiirler)          
   • Sagu          
   • Koşuk     
  • SAVLAR
  • Olay Çevresinde Oluşan Metinler  DESTANLAR (konun içeriği altta verilmiştir)    
   • Destan NEDİR ÖZELLİKLERİ TÜRLERİ OLUŞUMLARI
   • TÜRK EDEBİYATINDA DOĞAL DESTANLAR 
   • TÜRK EDEBİYATINDA YAPAY DESTANLAR 
   • DÜNYA EDEBİYATINDA DOĞAL DESTANLAR 
   • DÜNYA EDEBİYATINDA YAPAY DESTANLAR
   • TÜRK DESTANLARINDA KULLANILAN MOTİFLER
 4. Yazılı Edebiyat 
   1. Köktürk Yazıtları,
   2. Uygur Metinleri
  1. **Türk edebiyatı ve tarihi açısından Göktürk Kitabelerinin önemiIII. ÜNİTE: İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI
 1. XI. – XII. Yüzyıllarda İslamiyet ve Türk Kültürü
İSLAMİYET ÖNCESİ ŞİİR İLE İSLAMİ DÖNEM ŞİİRİ KARŞILAŞTIRMA
 1. İslami Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri (XI. – XII. yy)
  • Kutadgu Bilig          
  • Atabetü’l-Hakayık          
  • Divan-ı Hikmet          
  • Divanü Lugati’t-Türk
TASAVVUF DÜŞÜNCESİ VE TASAVVUF KAVRAMLARI
 1. Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Ürünleri (XIII – XIV. yy)     
 2. XV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı     
  • Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiirler)          
   • Divan Şiiri               
    • Gazel              
    • Kaside               
    • Rubai               
    • Şarkı               
    • Tuyuğ               
    • Murabba               
    • Terkibibent          
   • Halk Şiiri               
    • Anonim Halk Şiiri                    
     • Mani                    
     • Türkü               
    • Âşık Tarzı Halk Şiiri  GENEL NOTLAR
    • AŞIK VE AŞIKLIK GELENEĞİ HAKKINDA BİLGİ

    • AŞIK EDEBİYATI TÜM SANATÇILARI EDEBİ KİŞİLİKLERİ
    • AŞIK EDEBİYATI NAZIM TÜRLERİ
    • AŞIK EDEBİYATI KONU ANLATIM NOTLARI TUM NOTLAR

     • Koşma                    
     • Semai               
    • Dini Tasavvufi Türk Şiiri                    
     • Methiye
  • Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
   • Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler
    • Halk Hikâyeleri                    
    • Mesnevi               
   • Göstermeye Bağlı Metinler (Temaşa)
    • Karagöz
    • Meddah
    • Orta Oyunu
  • Öğretici Metinler
   • Tezkire                   
   • Seyahatname
   • İlmi Eserler

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS