ads

İSLAMİYET DİNİNİN TÜRK EDEBİYATINA ETKİSİToplum, bulunduğu mekandan, siyasi gelişmelerden, büyük çaplı olaylardan, diğer topluluklardan ve inanç sistemlerinden etkilenir. Din , toplumu oluşturan bireyin ve bizzat toplumun en önemli unsurlarından biridir. Edebiyat bireyin ortaya koyduğu ancak topluma mal olan ortak bir değerdir. Öznel bir üründür. İçerisinde toplumu ve bireyi yansıtan eşsiz bir sanat dalıdır.
            Türkler İslamyetten önce bazı dinlere inanmışlardır. Gök Tanrı, Maniheizm, Budizm, Hristiyanlık (hazar ve bulgar türklerinde) gibi.. Bu dinlere inanıldığı dönemde çoğunlukla sözlü edebiyat hakimdir ve eserlerin büyük bir kısmı günümüze ulaşmamıştır. Nitekim söz uçar yazı kalır J .. İslamiyet edebiyatımızın en ana çerçevesini etkilemiş ve edebiyatımızın sınıflandırılmasında ana ölçüt olmuştur. İslam öncesi ve İslam etkisi edebiyat başlığı altında incelediğimiz iki büyük dönem var. Edebiyatımızın ana hatlarını etkilemesinin yanında ortaya koyulan edebi ürünleri etkilemiştir.
            Üst paragrafta anlattıklarımızı birkaç örnekle somutlaştırmada fayda var. Örneğin İslam dinin kabulü ile Türk diline binlerce yeni kelime kazandırılmıştır. Bu kelimeler Arapça ve Farsça’dır. Çünkü Türkler İslamı bu iki milletten öğrenmişler ve doğal olarak etkilenmişlerdir. Eserlerde İslam dini anlatılmaya çalışılmış temel felsefesinin insanlara ulaşması amaçlanmıştır. Yaklaşık 9. Yy’de İslam dini ile tanışmaya başlayan Türklerin bu bin yıldan fazla inanç birikiminin eserlere yansıması da çok doğaldır. İslam dini etkisinde gelişen edebiyat sınıfları vardır. Tekke edebiyatı, Divan edebiyatı gibi.. Bunlara ek örnek İslam dini etkisiyle yeni edebi türler ve nazım türleride edebiyatımıza kazandırılmıştır. Örneğin ; naat, münacaat, miraciye, ilahi, nefes, deme, şathiye vs…
            Bu yazımızda kısa bir anlatımla İslamiyetin edebiyatımıza etkisini anlatmaya çalıştık. Umarım verdiğimiz örneklerle daha da somut bir şekilde bu konuyu anlatabilmişizdir.

Bu makale editörümüz tarafından yazılmış ve tamamen yeni ve özgündür.


İSLAMİYET DİNİNİN TÜRK EDEBİYATINA ETKİSİ, İSLAMIN TÜRK EDEBİYATINA ETKİSİ, DİNİN EDEBİYATIMIZA ETKİSİ, MAKALELERİMİZ, İSLAM VE EDEBİYATIMIZ ARASINDAKİ İLİŞKİ, 

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS