ads

din edebiyat ilişkisi,DİNİN EDEBİ ESERLERE ETKİSİ, DİNİN EDEBİYATA ETKİSİ, DİNLERİN EDEBİYATA ETKİSİ, EDEBİYAT DİNDEN NASIL ETKİLENİR, MAKALELERİMİZ,

DİNLERİN EDEBİYATA ETKİSİ

            Bir insan topluluğunun kalitesi o topluluğun kültürel yapısı ve kültür seviyesi ile alakalıdır. Gelişmiş bir toplumun kültürel kökenlerinin de sağlam olması gerekir. Kültürü oluşturan en önemli şey hiç şüphesiz ki milli değerler ve dini değerlerdir. Milli değerler bir topluluğun millet diye ifade edilmesinin sebebi ve sağlayıcısı olacaktır. Dini değerler hem bireysel ahlakı hem de toplumsal ahlakı etkileyen düzenleyen ve değiştiren en önemli ögedir.
            Edebiyat, kültürün söze ve yazıya yansımasıdır hiç şüphesiz. Bu kültür toplumsal ve bireysel temellidir. Bu sebepledir ki kişinin ve toplumun en önemli unsurlarından olan din, edebiyatında şekillenmesine sebep olur. Madde ve  manadan oluşan kişinin mana ile ortaya koyduğu (çünkü edebiyat özneldir. Bir sanat dalıdır. Bu sebeple kişinin mana yönünden beslenir.) ve maddede şekil bulduğu edebiyat, kişinin iç dünyasının yansımasıdır. Bu iç dünyanın büyük bir kısmını inanç oluşturur. İnancın bir şubesi de “din” dir. Bu sebeple kişilerin eserlerinde dini inançlarına rastlamamak ihtimalsizliktir.
            Bireyin ortaya koyduğu eserlerde dini unsurların barınması bu eserlerin öznel bir yapıyla oluşturulmasının etkisi büyüktür. Bireyin din unsurundan etkileneceği ve bu etkiyle eserler verebileceği gibi toplumun edebi ürünleri ve edebi birikimi de din unsurundan etkilenir.
            Yazımızı örneklerle somutlaştırma da fayda var. Türk edebiyatını dönemlere ayırırken bazı ölçütler kullanılır. Dil anlayışı coğrafya değişimi, kültürel etkile vs…. bunun yanında “Din” değişikliği de var dır. Özellikle islamiyet’in kabulü Türk edebiyatının temel sınıflandırılmasını   etkiler. Dönemlerimiz şöyle İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı…. İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı… Batı etkisindeki Türk edebiyatı… Bu üç temel sınıflandırmada din unsuru etkilidir.Bir başka örnek verelim İslamiyetin kabulünden sonra Türk edebiyatı Arap ve İran edebiyatından etkilenmiş ve yaklaşık 500 yıl devam eden bir geleneği doğurmuştur “Divan Edebiyatı”.. Eserlerde islami unsurlar ve motifler yer almıştır. İslam dini öğretilmeye çalışılmış temel felsefesi anlatılmaya çalışılmıştır. Hatta bu türdeki ilk eserlerimiz de vardır. Kutadgu Bilig, Divan-ı hikmet vs…
            Tabi sadece İslami açıdan düşünmemek gerek Hristiyanlık dininin kitabı “İncil” (kutsal kitap) bir çok batılı yazarın temel kaynağı olmuştur. Batı ülkelerindeki edebiyatın oluşmasında da dini kaynaklar önemli role sahiptir.
            Yazımızdan anlaşılacağı üzere “din” unsuru hem bireysel hem de toplumsal etkiyle edebiyatı büyük oranda etkilemiş ve yönlendirmiştir. Kültürün en temel öğelerinden din, kültürün yansıması edebiyatın içerisine de doğal olarak yansımıştır.
Bu makale editörümüz tarafından yazılmış ve tamamen yeni ve özgündür.
            Bir insan topluluğunun kalitesi o topluluğun kültürel yapısı ve kültür seviyesi ile alakalıdır. Gelişmiş bir toplumun kültürel kökenlerinin de sağlam olması gerekir. Kültürü oluşturan en önemli şey hiç şüphesiz ki milli değerler ve dini değerlerdir. Milli değerler bir topluluğun millet diye ifade edilmesinin sebebi ve sağlayıcısı olacaktır. Dini değerler hem bireysel ahlakı hem de toplumsal ahlakı etkileyen düzenleyen ve değiştiren en önemli ögedir.
            Edebiyat, kültürün söze ve yazıya yansımasıdır hiç şüphesiz. Bu kültür toplumsal ve bireysel temellidir. Bu sebepledir ki kişinin ve toplumun en önemli unsurlarından olan din, edebiyatında şekillenmesine sebep olur. Madde ve manadan oluşan kişinin mana ile ortaya koyduğu (çünkü edebiyat özneldir. Bir sanat dalıdır. Bu sebeple kişinin mana yönünden beslenir.) ve maddede şekil bulduğu edebiyat, kişinin iç dünyasının yansımasıdır. Bu iç dünyanın büyük bir kısmını inanç oluşturur. İnancın bir şubesi de “din” dir. Bu sebeple kişilerin eserlerinde dini inançlarına rastlamamak ihtimalsizliktir.
            Bireyin ortaya koyduğu eserlerde dini unsurların barınması bu eserlerin öznel bir yapıyla oluşturulmasının etkisi büyüktür. Bireyin din unsurundan etkileneceği ve bu etkiyle eserler verebileceği gibi toplumun edebi ürünleri ve edebi birikimi de din unsurundan etkilenir.
            Yazımızı örneklerle somutlaştırma da fayda var. Türk edebiyatını dönemlere ayırırken bazı ölçütler kullanılır. Dil anlayışı coğrafya değişimi, kültürel etkile vs…. bunun yanında “Din” değişikliği de var dır. Özellikle islamiyet’in kabulü Türk edebiyatının temel sınıflandırılmasını  etkiler. Dönemlerimiz şöyle İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı…. İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı… Batı etkisindeki Türk edebiyatı… Bu üç temel sınıflandırmada din unsuru etkilidir.Bir başka örnek verelim İslamiyetin kabulünden sonra Türk edebiyatı Arap ve İran edebiyatından etkilenmiş ve yaklaşık 500 yıl devam eden bir geleneği doğurmuştur “Divan Edebiyatı”.. Eserlerde islami unsurlar ve motifler yer almıştır. İslam dini öğretilmeye çalışılmış temel felsefesi anlatılmaya çalışılmıştır. Hatta bu türdeki ilk eserlerimiz de vardır. Kutadgu Bilig, Divan-ı hikmet vs…
            Tabi sadece İslami açıdan düşünmemek gerek Hristiyanlık dininin kitabı “İncil” (kutsal kitap) bir çok batılı yazarın temel kaynağı olmuştur. Batı ülkelerindeki edebiyatın oluşmasında da dini kaynaklar önemli role sahiptir.
            Yazımızdan anlaşılacağı üzere “din” unsuru hem bireysel hem de toplumsal etkiyle edebiyatı büyük oranda etkilemiş ve yönlendirmiştir. Kültürün en temel öğelerinden din, kültürün yansıması edebiyatın içerisine de doğal olarak yansımıştır.

Bu makale hocamız Mustafa ŞAHİN tarafından yazılmış ve tamamen yeni ve özgündür.


İSLAMİYETİN EDEBİYATIMIZA ETKİSİ HAKKINDA MAKALEMİZ İÇİN TIKLAAA


Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS